Drept Societar - Dividendele

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5021
Mărime: 20.03KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Tec Lavinia
Universitatea de Vest Timisoara Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Cuprins

§1. Termenul dividend conform Legii 31/1990 privind societatile

comerciale 4

§2. Acceptiunea termenului dividend conform Codului fiscal 5

§3. Distribuiriea dividendelor – mod de calcul , conditii 6

§4. Scadenta dividendelor – sursa de litigii 11

§5. Dobanzile aferente dividendelor neplatite 16

Extras din document

§1. Termenul dividend conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale

Odată intrată într-o afacere ca asociat al unei societăţi comerciale, orice persoană este animată de dorinţa de a obţine profitul ce i se cuvine pentru sine; scopul comun al asociaţilor este acela ca societatea însăşi să obţină profit, căci altfel nu este realizabilă obţinerea profitului pentru sine. În momentul în care societatea obţine profit, fiecare asociat al ei are dreptul la un beneficiu , văzut ca un element patrimonial pozitiv care constă într-un câştig bănesc sau de altă natură (dar tot patrimonială), apt să determine creşterea avutului asociaţilor.

Câştigul (reflectat în dividende) este de esenţa contractului de societate. Asociaţi care încheie un astfel de contract au ca scop nu numai realizarea de beneficii, dar şi împărţirea lor.

Noţiunea beneficiilor realizate din activitatea societăţilor comerciale poartă denumirea de dividende. Dreptul asociaţilor la dividende reprezintă dreptul de a obţine o cotă parte din beneficiul realizat de societate prin efectuarea actelor comerciale, întrucât la înfiinţarea ei, fiecare asociat a dat aportul său în scopul de a obţine un anumit avantaj (beneficiu) şi nu în ideea de a gratifica societatea sau pe unii asociaţi.

Mărimea dividendelor, modul de plată, formele sunt decise de către adunarea generală ordinară, cu respectarea prevederilor statutare. Din punct de vedere juridic, dreptul asociaţilor la dividende are o serie de corolare referitoare la condiţiile de calcul şi repartizare, scadenţă, dobândă, prescripţie, toate influenţând modul de calcul al impozitului pe dividende.

§2. Acceptiunea termenului dividend conform Codului fiscal

În sensul Codului fiscal, prin dividend se înţelege o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoana juridică, exceptând următoarele:

a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de deţinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;

b) o distribuire în bani sau în natura, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de răscumpărare, ce nu modifica procentul de deţinere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridică;

c) o distribuire în bani sau în natura, efectuată în legatura cu lichidarea unei persoane juridice;

d) o distribuire în bani sau în natura, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi.

Dacă suma plătită de o persoana juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depăşeşte preţul pieţei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenţa se tratează drept dividend. De asemenea, dacă suma plătită de o persoana juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui acţionar sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia, atunci suma respectivă este tratată ca dividend.

Preview document

Drept Societar - Dividendele - Pagina 1
Drept Societar - Dividendele - Pagina 2
Drept Societar - Dividendele - Pagina 3
Drept Societar - Dividendele - Pagina 4
Drept Societar - Dividendele - Pagina 5
Drept Societar - Dividendele - Pagina 6
Drept Societar - Dividendele - Pagina 7
Drept Societar - Dividendele - Pagina 8
Drept Societar - Dividendele - Pagina 9
Drept Societar - Dividendele - Pagina 10
Drept Societar - Dividendele - Pagina 11
Drept Societar - Dividendele - Pagina 12
Drept Societar - Dividendele - Pagina 13
Drept Societar - Dividendele - Pagina 14
Drept Societar - Dividendele - Pagina 15
Drept Societar - Dividendele - Pagina 16
Drept Societar - Dividendele - Pagina 17
Drept Societar - Dividendele - Pagina 18
Drept Societar - Dividendele - Pagina 19
Drept Societar - Dividendele - Pagina 20
Drept Societar - Dividendele - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Drept Societar - Dividendele.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Societății

Capitolul I Noţiuni introductive I.1. Introducerea în problematica societăţilor comerciale I.1.1. Funcţia economică a societăţii comerciale...

Infractiuni in Domeniul Afacerilor

Cap. I ASPECTE GENERALE SI COMUNE I.1 Cadrul general al reglementarii: Regimul juritic al societatilor comerciale a fost reglementat in Codul...

Adunarea Generală a Acționarilor

Cap 1. Adunarea generală a acţionarilor (AGA ) Noţiuni generale Societăţile comerciale pe acţiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea...

Constituirea unei Societati Comerciale

B. OBTINEREA UNOR AUTORIZATII PREALABILE. In anumite situatii, dupa redactarea actului constitutiv, acesta se va prezenta organelor prevazute de...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera Circulatie a Lucratorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Regimul Probelor

Decaderea constituie o sanctiune pentru neglijenta de care a dat dovada partea care nu si-a exercitat dreptul procesual in intervalul de timp fixat...

Ai nevoie de altceva?