Excluderea si Retragerea Asociatilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Excluderea si Retragerea Asociatilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Excluderea apare ca o sancţiune specifică în dreptul societăţilor comerciale pentru acei asociaţi care nu au respectat prevederile legii şi ale actului constitutiv. Excluderea nu este obligatorie, în sensul că, deşi unul dintre asociaţi aduce atingere intereselor societăţii, dacă nu încalcă şi alte dispoziţii (de drept civil, contravenţional sau penal), îşi poate păstra calitatea de asociat.

1. CAZURI DE EXCLUDERE A ASOCIATULUI

Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată (art. 222 din Legea 31/1990):

a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82.

Dispoziţiile art. 222 lit.c din Legea 31/1990 care prevăd posibilitatea excluderii asociatului care se amestecă fără drept în administraţie, se foloseşte de capitalul social sau de bunurile societăţii, sau ia din fondurile societăţii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute, motive invocate de reclamantă pentru excludere, nu se aplică asociatului dintr-o societate cu răspundere limitată. Dispoziţiile legale se referă doar la asociatul dintr-o societate cu răspundere nelimitată, cum sunt societăţile în nume colectiv şi în comandită simplă. În atare situaţie, acţiunea reclamantei pentru excluderea pârâtului,asociat neadministrator într-o societate cu răspundere limitată este inadmisibilă.

d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

În practica jurisdicţională s-a arătat că prin fraudă în dauna societăţii se înţelege orice acţiune sau omisiune intenţionată săvârşită de asociatul administrator, indiferent dacă prejudiciul condiţionat de lege se produce în sfera gestiunii interne sau în sfera relaţiilor cu terţii; precum şi indiferent dacă fraudarea are ca suport exercitarea atribuţiilor în calitate de administrator sau exercitarea drepturilor şi obligaţiilor societare în simpla calitate de asociat.

S-a considerat că este fraudă în dauna societăţii:

- prin expertiza efectuată în cauză s-a stabilit că asociatul a retras din cont o sumă pentru achiziţionarea din străinătate a unor utilaje şi aparatură electronică, operaţiuni care n-au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii.

- a desfăşurat o activitate prejudiciabilă pentru societate, prin evidenţierea în gestiune a unor cantităţi de mărfuri mai mici decât cele primite în fapt, spre folosul propriu, precum şi prin deţinerea abuzivă şi exclusivă a unor documente ale societăţii(carnet cec, ştampilă).

- contractarea în numele societăţii a unor împrumuturi bancare, achiziţionarea de bunuri de valoare, cum ar fi televizoare color şi calculatoare, precum şi majorarea capitalului social, toate realizate unilateral de asociatul administrator, fără acordul celuilalt asociat, constituie fraudă.

Nu pot fi considerate fraudă în dauna societăţii: neglijenţa, inabilitatea, dezinteresul în afaceri, atâta timp cât acestor fapte le lipseşte elementul voliţional care să permită calificarea lor ca fiind un act de înşelăciune.

e) concurenţa neloială.

La SNC, SCS şi SRL, asociaţii nu pot lua parte, ca asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător, fără consimţământul celorlalţi asociaţi.

În acest caz numai societatea poate să ceară excluderea asociatului. De asemenea, poate să decidă că asociatul care a făcut actele de concurenţă a lucrat în contul ei sau poate să ceară despăgubiri. Acest drept se stinge după trecerea a 3 luni din ziua când societatea a avut cunoştinţă de actele de concurenţă neloială, fără a fi luat vreo hotărâre.

Nu poate fi exclus un asociat pentru motive prevăzute la art.222,dacă:

1. Împrejurarea că au fost sesizate organele de poliţie pentru fapte penale, nu este de natură să dovedească existenţa unor fraude, din moment ce o asemenea sesizare nu s-a finalizat printr-o hotărâre penală de condamnare, rămasă definitivă.

2. Soţul asociatului administrator a înfiinţat o altă societate comercială, la care acesta nu este asociat, iar activitatea acestei S.C. nu afectează societatea înfiinţată de părţile în litigiu.

3. Lipsa de activitate fizică sau intelectuală în folosul societăţii.

4. Suma ce nu apare predată la casierie reprezintă monedă divizionară de metal până la 10 lei inclusiv, ce rămânea în magazin fără evidenţă, practică probată prin depoziţiile de martori ale vânzătorilor.

5. Refuzul de a recepţiona şi pune în vânzare mărfurile primite, şi de angajare a personalului calificat.

6. Neparticiparea la adunarea generală.

Clauzele enumerate de lege au caracter limitativ şi, dacă în actul constitutiv nu au mai fost prevăzute altele, acestea vor fi interpretate strict.

Fisiere in arhiva (1):

  • Excluderea si Retragerea Asociatilor.doc