Formalitati Legate de Constituirea unei Societati Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Formalitati Legate de Constituirea unei Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Coordonator Stiintific: Prof. Univ. Dr. Grigore Florescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

1. Consideratii generale pag.3
2. Actele constitutive ale societatilor comerciale pag.3
3. Contractul de societate pag.4
4. Conditii de fond ale contractului de societate comerciala pag 4
5. Statutul societatii comerciale pag.6
6. Formalitatile de constituire a societatilor comerciale pag.7
7. Actele necesare la depunerea dosarului petru infintarea unei societati comerciale pag7
8. Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatilor comerciale pag.12
9. Bibliografie pag.13

Extras din document

Formalitati legate de constituirea unei societati comerciale

1. Consideratii generale

Constituirea societatilor comerciale se intemeieaza pe vointa asociatilor, manifestata in conditile legii. Fundamentul societatii il reprezinta actul sau actele constitutive, prin care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea formalitatilor cerute de lege.

Imediat dupa schimbarea politica din 1989, Codul comercial de la 1887- element de continuitate legislativa- a suportat o importanta modificare , respectiv abrogarea dispozitiilor sale referitoare la societatile comerciale- art. 77- 220 si art. 236 si inlocuirea lor intr-o viziune moderna si actualizata cu dispozitiile Legii nr. 31/1990.

Legea nr. 31/1990 a fost substantial modificata si completata in repetate randuri. Modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 a avut ca rezultat punerea sa de acord cu tendintele pietei de capital: emiterea de actiuni si obligatiuni in forma dematerializata, evidenta si transferul lor prin operatiuni in cont precum si punerea de acord cu reglementarile dreptului comunitar.

Metionam faptul ca in domenii de activitate precum cel bancar, sau al asigurarilor, au fost adoptate reglemantari speciale, cu observatia ca atat reglementarea speciala cat si cea generala se completeaza cu prevederile Codului comercial si Codului civil.

2. Actele constitutive ale societatilor comerciale

Conform art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

In cazul societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata, legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). In acest caz se va intocmi numai statutul.Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite act constitutiv.

In concluzie, vointa asociatilor de a constitui o societate comerciala se materializeaza in inscrisurile prevazute de lege, mai sus mentionate

2.1. Contractul de societate comerciala

Temeiul constituirii societatii comerciale este contractul de societate, act de comert obiectiv conex, continand elemente specifice analizate anterior (aporturile asociatilor, affectio societatis, impartirea beneficiilor ).

Contractul de societte poate fi definit ca fiind acordul de vointa prin care doua sau mai multe persoane consimt sa constituie, prin aporturi individuale, un fond comun destinat unei activitati lucrative desfasurate impreuna, prin efectuarea de acte de comert, in scopul de a imparti foloasele realizate.

El este un act juridic comercial multilateral, in care interesele partilor , desi distincte, sunt covergente, un contract sinalagmatic imperfect, cu titlu oneros, comutativ si cu executare continua.

Contractul de societate trebuie sa indeplineasca conditile de fond prevazute de art.948 C.civ. si conditile de forma instituite de legea nr. 31/1990

3. Conditii de fond ale contractului de societate comerciala

Pentru a fi incheiat valabil, contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii.

Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga, capacitatea de a contracta, un obiect determinat si o cauza licita.

a) Consimtamantul partilor.

Constituirea societatilor comerciale, in baza Legii nr. 31/1990, este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice.

Conform legii, societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea prevede altfel.

Fisiere in arhiva (1):

  • Formalitati Legate de Constituirea unei Societati Comerciale.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA DREPTUL AFACERILOR IN CONTEXT EUROPEAN