Formalitatile Legate de Constituirea unei Societati Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Formalitatile Legate de Constituirea unei Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

BIBLIOGRAFIA 2
1. NOŢUNI GENERALE 3
1.1 Precizari prealabile 3
2. INTOCMIREA ACTELOR CONSTITUTIVE 4
2.1 Precizari prealabile 4
2.2 Redactarea inscrisurilor actelor constitutive 4
2.3 Autentificarea inscrisurilor actelor constitutive 4
2.4 Unele consecinţe ale intocmirii actelor constitutive asupra viitoarei societaţi comerciale 5
3. AUTORIZAREA DE CATRE INSTANTA JUDECATOREASCA A FUNCTIONARII SOCIETATII COMERCIALE 6
3.1 Controlul judiciar asupra constituirii societaţilor comerciale 6
3.2 Instanta competenta sa autorizeze funcţionarea societaţii comerciale 7
3.3 Cererea de autorizare 7
3.4 Termenul de sesizare a instanţei judecatoreşti 8
3.5 Soluţionarea cererii de autorizare 9
3.6 Hotararea instanţei judecatoreşti 11
3.7 Comunicarea hotararii judecatoreşti la Oficiul Registrului Comerţului 12
4. PUBLICAREA, INMATRICULAREA ŞI INSCRIEREA FISCALA A SOCIETATII 12
4.1 Precizari prealabile 12
4.2 Publicarea in Monitorul Oficial 13
4.3 Inmatricularea in registrul comertului 14
4.4. Inscrierea fiscala a societaţii 16

Extras din document

FORMALITĂŢILE LEGATE DE CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂTI COMERCIALE

1. NOŢUNI GENERALE

1.1 Precizări prealabile. O societate comercială are ca baza a constituirii sale voinţa asociaţilor, manifestată, după caz, în contractul de societate sau în contractul de societate şi statutul societăţii.

Statutul nu are caracter contractual în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic şi nici in cazul societăţilor comerciale înfiinţate in baza Legii nr. 15/1990.

Dar, societatea comercială este o entitate de sine-stătătoare dotată cu personalitate juridică. Din această cauză, societatea comercială nu se poate constitui exclusiv prin voinţa asociaţilor. Legea impune îndeplinirea unor formalităţi (operaţiuni): autentificarea actelor constitutive, verificarea de către instanţa judecătorească a legalităţii actelor constitutive, publicarea in Monitorul Oficial şi înmatricularea societăţii la Registrul Comerţului.

Prin urmare, constituirea societăţii comerciale este un proces care implică mai multe formalităţi: întocmirea şi autentificarea actelor constitutive; autorizarea de către instanţa judecătorească a funcţionării societăţii; publicarea, înmatricularea şi înscrierea fiscală a societăţii

Cu alte cuvinte, constituirea unei societăţi comerciale impune parcurgerea a trei faze: o fază contractuala , realizată de asociaţi, cu contribuţia notariatului de stat; o faza judiciară, de competenţa instanţei judecătoreşti; o faza de publicare, înmatriculare şi înscriere fiscală realizată prin intermediul Monitorului Oficial, Oficiului Registrului Comerţului si administraţiei financiare

2. ÎNTOCMIREA ACTELOR CONSTITUTIVE

2.1 Precizări prealabile. Punctul de plecare în constituirea unei societăţi comerciale este întocmirea actelor constitutive ale viitoarei societăţi. Prin întocmirea actelor constitutive înţelegem redactarea şi autentificarea înscrisurilor actelor respective.

Actele constitutive sunt diferite, în funcţie de forma juridică a societăţii: contractul de societate, în cazul societăţii în nume colectiv şi societăţii în comandită simplă; contractul de societate şi statutul societăţii, în cazul societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni şi societăţii cu răspundere limitată.

2.2 Redactarea înscrisurilor actelor constitutive. Înţelegerea asociaţilor privind constituirea societăţii se concretizează în înscrisurile actelor respective.

Întrucât încheierea contractului de societate şi a statutului reclamă cunoştinţe juridice, de obicei se apelează la un avocat pentru redactarea înscrisurilor actelor de constituire a societăţii.

Trebuie arătat că, potrivit art. 4 lit. a din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de stat, la cererea părţilor, notarul de stat este obligat să redacteze, în vederea autentificării, orice fel de înscrisuri. Având în vedere această dispoziţie legală, redactarea înscrisurilor actelor constitutive ale societăţii ar putea fi realizata si de notarul de stat. În practică, notarul de stat se ocupă numai de autentificarea înscrisurilor menţionate, iar nu de redactarea lor.

2.3 Autentificarea înscrisurilor actelor constitutive. Înscrisurile actelor constitutive sunt prezentate Notariatului de stat, pentru autentificare, de către persoana desemnată în calitate de administrator al societăţii ori de către un asociat anume împuternicit

În vederea autentificării înscrisurilor, legea impune prezenţa tuturor asociaţilor, personal sau prin mandatar cu procura speciala in forma autentica (art. 8 alin. 2 din Legea nr. 31/1990)

Procedura de autentificare a înscrisurilor actelor constitutive ale societăţii este cea reglementată de lege pentru autentificarea înscrisurilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Formalitatile Legate de Constituirea unei Societati Comerciale.doc