Impozitul pe Profit

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impozitul pe Profit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Nicu Duret

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Cap I. Contribubili
Cap II. Scutiri
Cap III. Cotele de impozitare
Cap IV. Calculul profitului impozabil
Cap V. Cheltuieli
Cap VI. Provizioane si rezerve
Cap VII. Cheltuieli cu dobanzi si diferente de curs valutar
Cap VIII. Amortizare fiscală
Cap IX. Pierderile fiscale
Cap X. Aspecte fiscale internaţionale
Cap XI. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Cap XII. Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene.
Cap XIII. Contabilitatea si fiscalitatea impozitului de dividente

Extras din document

Impozitul pe profit

În cadrul reformei fiscale din Romania, prin legislaţia privind impozitul pe profit s-a urmărit armonizarea acesteia cu cea comunitară. În acest sens, modul de aşezare, urmărire şi percepere a impozitului pe profit a suferit modificări, îndeosebi sub aspectul sferei de cuprindere, al cheltuielilor deductibile şi nedeductibile, al cotelor de impunere, al reducerilor şi scutirilor, precum şi al sancţiunilor aplicate în caz de încălcare a prevederilor legale de către contribuabili.

I. Contribubili

In categoria persoanelor obligate la plata acestui impozit se află:

- persoanele juridice române;

- persoanele juridice străine care desfăsoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în Romania;

- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidate care desfaşoară activitate în Romania într-o asociere fără personalitate juridică;

- persoanele juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoana juridica română;

- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în Romania, cât şi în străinătate din asocieri fară personalitate juridică. În aces caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

II. Scutiri

In categoria persoanelor scutite de la plata impozitului pe profit enumerăm :

- trezoreria statului;

- instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit normelor în vigoare;

- fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat;

- persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

- cultele religioase, pentru veniturile obţinute din activităţi economice care sunt utilizate pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil;

- cultele religioase, pentru veniturile obtinute prin producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii şi pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, în anul curent sau în anii următori pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrările de construcţie, de reparative sau de consolidare a lacaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ şi pentru acţiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despăgubiri sub formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate;

- instituţiile de învaţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate, pentru veniturile utilizate în anul curent sau în anii următori, potrivit legii;

- asociaţiile de proprietari constituie ca persoanele juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune;

- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

- Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;

- Banca Naţională a României;

- Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii.

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:

- cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

- contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

- taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

- veniturile obtinute prin vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

- donatiile si banii sau bunurile primate prin sponsorizare;

- dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;

- veniturile realizate din actiuni ocazionale precum : evenimente de stranger de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte utilizate in scop social sau professional, potrivit statutului acestora;

- veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

- veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile non-profit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Profit.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE FORMA DE ORGANIZARE: MASTERAT, ANUL I, SEM. II SPECIALIZAREA: MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL