Impozitul pe Profit

Referat
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9795
Mărime: 43.93KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Cuprins

Cap.1. Aspecte generale privind impozitul pe profit

1.1. Sfera de cuprindere

1.2. Cotele de impozitare

Cap.2. Calculul impozitului pe profit

2.1. Baza de impunere

2.2. Venituri neimpozabile

2.3. Cheltuieli deductibile si cu deductibilitate limitata

2.4. Cheltuieli nedeductibile

2.4. Alte aspecte fiscale privind impozitul pe profit

2.5. Studii de caz

Cap.3. Plata si declararea impozitului pe profit

3.1. Plata impozitului pe profit

3.2. Declararea impozitului pe profit

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Impozitul pe profit este un impozit direct si real. Pentru a întelege mai bine aceasta afirmatie vom da câteva definitii.

Impozitul este o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice.

Impozitul se poate clasifica dupa functie si forma în:

- impozite directe, ce se stabilesc nominal în sarcina persoanelor fizice sau juridice în functie de veniturile si averea sa ;

- impozite indirecte, ce vizeaza cheltuielile, se percep cu prilejul vânzarii-cumpararii de bunuri si al prestatorilor de servicii.

Impozitele directe sunt de doua felurii : reale si personale. În cazul impozitului real la

impunere nu se tine cont de situatia personala a contribuabilului, nu se ia în considerare produsul net real al obiectului impozabil, ci produsul brut.

Impozitul pe profit se aplica urmatoarelor categorii de contribuabili, dupa cum urmeaza:

a.) persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atât din România, cât si din strainatate;

b.) persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

c.) persoanelor juridice straine si persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocieriiýatribuibileýfiecareiýpersoane;

d.) persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în Romania sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

e.) persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizeaza venituri atât în România, cât si în strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

Nu toti contribuabili ce realizeaza profit sunt obligati la plata acestuia, astfel sunt scutiti de de la plata acestuia urmatorii :

- trezoreria statului;

- institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate, daca legea nu prevede altfel;

- persoanele juridice române care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV din Codul fiscal;

- fundatiile române constituite ca urmare a unui legat;

- cultele religioase pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil;

- institutiile de învatamânt particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii urmatori;

- fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

- fondul de compensare a investitorilor, înfiintat potrivit legii;

- Banca Nationala a României;

Începând cu 1 ianuarie 2007, din categoria contribuabililor scutiti de la plata

impozitului pe profit va face parte si ‘’fondul de garantare a pensiilor private, înfiintat potrivit legii.’’

- Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si cele patronale pentru urmatoarele tipuri de venituri: - cotizatiile si taxele de înscriere ale membrilor;

- contributiile banesti sau în natura ale membrilor si simpatizantilor;

- taxele de înregistrare stabilite potrivit legislatiei în vigoare;

- veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la

competitii si demonstratii sportive;

- donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

- dividendele, dobânzile si veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de

participare obtinute din plasarea veniturilor scutite;

Începând cu 1 ianuarie 2007 aliniatul de mai sus va cuprinde ‘’dividendele si dobânzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite’’.

- veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

- resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

- veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de

fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole,conferinte, utilizate în scop social

sau profesional, potrivit statului acestora;

- veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în

proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost

folosite într-o activitate economica;

- veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit

de utilitate publica, din domeniul culturii, cercetarii stintifice, învatamântului,

sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile

sindicale si patronale;

-Organizatiile nonprofit, pentru veniturile din activitati economice realizate pâna la

nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din

veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit , precizate anterior.

Anul fiscal sau perioda impozabila, este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

1.2. Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu anumite exceptii în cazul carora se aplica un impozit minim, si anume:

- Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri în baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute mai sus este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.

Acesti contribuabili trebuie sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru a se cunoasteýveniturileýsiýcheltuielileýcorespunzatoareýacestorýactivitati.

La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau în calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din aceste activitati.

Veniturile care se iau în calcul pentru aplicarea cotei de 5% sunt veniturile aferente activitatilor respective, înregistrate în conformitate cu reglementarile contabile.

Preview document

Impozitul pe Profit - Pagina 1
Impozitul pe Profit - Pagina 2
Impozitul pe Profit - Pagina 3
Impozitul pe Profit - Pagina 4
Impozitul pe Profit - Pagina 5
Impozitul pe Profit - Pagina 6
Impozitul pe Profit - Pagina 7
Impozitul pe Profit - Pagina 8
Impozitul pe Profit - Pagina 9
Impozitul pe Profit - Pagina 10
Impozitul pe Profit - Pagina 11
Impozitul pe Profit - Pagina 12
Impozitul pe Profit - Pagina 13
Impozitul pe Profit - Pagina 14
Impozitul pe Profit - Pagina 15
Impozitul pe Profit - Pagina 16
Impozitul pe Profit - Pagina 17
Impozitul pe Profit - Pagina 18
Impozitul pe Profit - Pagina 19
Impozitul pe Profit - Pagina 20
Impozitul pe Profit - Pagina 21
Impozitul pe Profit - Pagina 22
Impozitul pe Profit - Pagina 23
Impozitul pe Profit - Pagina 24
Impozitul pe Profit - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Insolventa in Dreptul Comercial International

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I Precizări prealabile Din multitudinea participanţilor la raporturile juridice de comerţ...

Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale

CAPITOLUL I 1. Vânzarea comerciala internationala  generalitati. Contractele speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor...

Contracte Speciale in Materia Dreptului Comercial International

CAPITOLUL 1.CONTRACTUL DE VÂNZARE INTERNATIONALA DE BUNURI MATERIALE 1.1.Aspecte juridice fundamentale Contractul extern de vânzare-cumparare...

Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit În cadrul reformei fiscale din Romania, prin legislaţia privind impozitul pe profit s-a urmărit armonizarea acesteia cu cea...

Inspectia Fiscala. Trasaturi si Functii

Sfera inspecției fiscale Denumirea de ,,fisc” provine din limba latină , unde ,,fiscus” însemna coș sau paner. Termenul de fiscalitate este...

Comerț - Practici Anticoncurențiale

1.1. Practici anticoncurentiale Practicile anticoncurentiale interzise sunt nule de drept si se refera, pe de o parte, la întelegerile exprese sau...

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Reglementarea calitatii de comerciant Sectiunea 1 Conceptia Codului comercial roman privind raporturile comerciale . Potrivit Codului comercial...

Contractul de Franchising

1.Notiune. Franchising-ul constituie una dintre cele mai recente si mai moderne expresii ale distributiei de marfuri si servicii. Forma de...

Ai nevoie de altceva?