Modalitati de Modificare a unei Societati Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Modalitati de Modificare a unei Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

-Notiunea modificarii societatii comerciale
-Conditiile generale ale modificarii
-Principalele cazuri de modificare a societatii comerciale

Extras din document

Notiunea modificarii societatii comerciale

Imprejurari, de regula de natura economica, pot determina in anumite cazuri si conditii, modificari ale societatii in cursul vietii sale sociale, realizabile juridic prin modificarea actului constitutiv.

Reglementarea modificarii actului constitutive din Titlul IV al legii se intregeste cu dispozitiile articolului 113 care reglementeaza competenta adunarii generale extraordinare –organul in masura sa hotarasca asupra oricarei modificari- si cu cele ale art. 233-245 din aceeasi lege care reglementeaza fuziunea sau divizarea societatilor comerciale.

Cazurile de modificare ale actului constitutive sunt cele prevazute in alin. (2) al art. 199 din Legea nr. 31/1990: mutarea sediului societatii in alta localitate, modificarea capitalului social, fuziunea si divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societatii. In aceasta prima enumerare, care are drept criteriu organul competent sa autorizeze modificarea sunt incluse si dizolvarea si lichidarea societatii.Alte modificari,de mai mica importanta: schimbarea obiectului secundar de activitate, conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni si alte modificari ale actului constitutive, sunt autorizate de directorul oficiului comertului.

Conditiile de fond ce se cer respectate la incheierea actului constitutive sunt conditiile de fond generale prevazute de art. 948 Cod civil pentru validitatea conventiilor: consintamantul valabil al partilor care se oblige, capacitatea de a contracta, un obiect determinant si o cauza licita si, dupa caz, conditiile specifice contractului de societate: affectio societatis ,aporturile si participarea la beneficii.

.

Conditiile generale ale modificarii societatii comerciale

Intocmirea si autentificarea actului aditional.

Sarcina gesionarii societatii, de a convoca adunarea generala a asociatilor, de a indeplini formalitatile convocarii adunarii, de a satisface dreptul de informare al asociatilor, revine administratorilor.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor iar adunarea asociatilor urmeaza sa voteze sau nu propunerile de modificare.

Legea din 24 februarie 1941 creeaza trei proceduri deosebite in raport cu obiectul modificarii si natura societatii:

• Cind modificarea priveste societatile in nume colectiv si in comandita simpla si se refera la obiectul comertului, mutarea sediului dintr-o localitate in alta si deschiderea de sucursale sau de agentii, autorizarea se va da de comitetul de directie al Camerei de Comert. Impotriva hotararii Camerei exista drept de apel la tribunal.

• Cind modificarea priveste mutarea sediului, dintr-o localitate in alta,si deschiderea de sucursale sau agentii ale unei societati anonime sau in comandita pe actiuni, autorizatia se va da de Ministerul Economiei Nationale.

• Pentru modificarile care privesc, insa, obiectul comertului, majorarea capitalului si acelea pentru care este necesara o autorizare a tribunalului, este nevoie de autorizatia tribunalului.

Inregistrarea si publicarea actului aditional.

In scopul protejarii tertilor, actul modificator al actului constitutiv trebuie inregistrat si publicat, in conditiile legii.

Actul aditional se depune la oficiul registrului comertului. Ca orice inregistrare in registrul comertului, modificarea este supusa unui control, legea facand o distinctie, in functie de obiectul modificarii.

Dupa efectuarea mentiunii in registrul comertului a modificarii actului constitutiv, actul aditional modificator se transmite, din oficiu, Monitorului oficial al Romaniei spre publicare pe cheltuiala societatii. Nu este obligatoriu publicarea in Monitorul official a actului modificator al actului constitutive al unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla.

Publicitatea nu este considerate ca o condicio juris,pentru nasterea negotului ci numai ca o forma pentru opozabilitatea sa.

“.Publicitatea modificarilor este o conditie pentru existenta lor.”

Principalele cazuri de modificare a societatii comerciale

a) Majorarea capitalului social –se realizeaza in conditiile prevazute de legea 31/1990. Anumite nevoi ale societatii comerciale pot impune necesitatea maririi capitalului social al acesteia. Pentru societatea comerciala, procurarea de fonduri financiare prin marirea capitalului social este mai putin impovaratoare decat imprumutul bancar sau emiterea de obligatiuni.in unele cazuri majorarea capitalului social poate fi determinate de acumularea unor reserve care nu au fost folosite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modalitati de Modificare a unei Societati Comerciale.doc