Noua Reglementare a Sistemului Dualist

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Noua Reglementare a Sistemului Dualist.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

1. Scurt istoric

Sistemul dualist (two-tier) este promovat de legislaţia germană, dar şi de alte state continentale (Franţa) şi este unul dintre cele două sisteme de management promovate şi de Principiile OECD (Organizaţia pentru Cooperarea şi Dezvoltarea Economica) privind guvernarea corporatistă.

2. Prima reglementare a sistemului dualist în dreptul român

Prin adoptarea Legii nr. 441/2006 şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial , Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cunoaşte cele mai importante modificări de la O.U.G. nr. 82/2007 încoace.

În prezentul îmi propun să abordez doar modificările referitoare la conducerea societăţilor pe acţiuni, cu evidenţierea noutăţilor aduse prin legea de modificare a legii societăţilor comerciale, referitoare strict la această chestiune. Întrucât am considerat inoportună, nedidactică şi dificilă prezentarea trunchiată a noutăţilor legislative, desprinse din contextul prevederilor Legii nr. 31/1990 am abordat punctual aspectele legate de chestiunea în discuţie aşa cum reiese ea din capitolul de lege care reglementează administrarea societăţilor comerciale, cu sublinierea modificărilor aduse şi prezentarea, acolo unde este cazul a unor comentarii proprii, privind oportunitatea acestor modificări.

Noua reglementare aduce câteva modificări sistemului „clasic" de conducere a unei societăţi comerciale, respectiv cel bazat pe numirea unuia sau mai multor administratori şi aduce, de asemenea, modificări cu privire la drepturile, atribuţiile puterile şi obligaţiile membrilor organelor de conducere. Apar pentru prima dată în lege noţiunile de directorat şi de consiliu de supraveghere, instituţii juridice care beneficiază şi de o reglementare amplă, nemaifiind astfel nevoiţi să aplicăm, prin analogie, anumite dispoziţii legale, decât acolo unde legea trimite în mod expres la astfel de analogii.

Prezentăm, în continuare, administrarea societăţilor comerciale pe acţiuni prin sistemul dualist, aşa cum este abordată această problematică şi de noua reglementare legală.

Sistemul dualist de administraţie

Legea nr.441/2006 a completat şi modificat Legea nr.31/1990 în ceea ce priveşte administrarea societaţilor pe acţiuni, creionând cele 2 sisteme: sistemul dualist şi cel unitar.

3. Sistemul actual reglementat în România

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/ 2008 introduce un nou titlu (Titlul VII) privind societatea europeană, definită ca o societate pe acţiuni constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de Regulamantul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene. Reglementările aplicabile societăţi europene cu sediul în România sunt prevederile Regulementului Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene şi cele ale legii societăţii comerciale, în măsura compatibilităţii lor cu dispoziţiile regulamentului comunitar

Printre modificarile importante pe care le primeşte Legea 31/1990 una dintre acestea vizeaza abrogarea alineatului 4 al articolului 15310, care face parte din reglementările referitoare la administrarea societatilor pe acţiuni în sistem dualist şi care dispune ca "în cazul societăţilor pe acţiuni ale caror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie".

Referitor la sistemul dualist de guvernare, specific societăţii europene, acesta reprezintă reacţia legiuitorului la exigenţele transparenţei şi responsabilităţii managementului, în vederea protejării acţionarilor şi promovării increderii lor în organele de conducere ale societăţii.

Ceea ce în sistemul unitar reprezintă, de regulă, doar o posibilitate şi, prin excepţie, o obligaţie- delegarea puterilor de conducere de la consiliul de administraţie către un corp de manageri profesionişti şi anume directorii societăţii pe acţiuni, devine regulă în sistemul dualist şi îmbracă forma unui mecanism bine conturat de conducerea şi monitorizare, structurat pe două nivele de competenţe: directoratul şi consiliul de supraveghere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Noua Reglementare a Sistemului Dualist.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” FACULTATEA: DREPT