Originalitatea Dreptului Comercial

Referat
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2241
Mărime: 14.04KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tibrea Mihai
UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

Dreptul comercial ca disciplină complexă 3

Istoria dreptului comercial 5

Autonomia dreptului comercial 6

Originalitatea dreptului comercial 8

Încheiere 10

Bibliografie 11

Extras din document

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ

Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi, mai ales, în ce condiţii s-a construit şi s-a dezvoltat dreptul comercial? şi Care sunt raporturile dreptului comercial cu alte discipline?. Dacă răspundem la aceste întrebări definim dreptul comercial şi aflăm despre originalitatea sa.

Denumirea de „drept comercial” sugerează faptul că, ea însăşi, reprezintă o reglementare juridică, altfel spus un ansamlu de norme juridice ce priveşte comerţul. Dar pentru a putea înţelege această definiţie trebuie să precizăm noţiunea de „comerţ” cu diferite sensuri: etimologic, economic şi juridic.

„Comerţul”, în sens etimologic, provine din limba latină de la „commercium”, care de asemenea reprezintă o juxtapunere a cuvintelor „cum” şi „merx” şi înseamnă „cu marfă”. Altfel spus comerţul reprezintă „operaţiuni cu mărfuri”.

În sens economic, noţiunea de „comerţ” se defineşte ca o activitate care are ca scop circulaţia şi schimbul mărfurilor de la producatori la consumatori. Din această privinţă putem spune: „comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori ”. „Comercianţii”, denumiţi şi negustori, realizează operaţiunile. Aceştia sunt agenţi economi diferiţi de „producătorii mărfurilor”.

Pornind de la acest sens, definim dreptul comercial ca fiind ansamblul normelor juridice ce priveşte circulaţia şi interpunerea mărfurilor de la producători la consumatori.

„Comerţul”, în sens juridic, este prezentat mai pe larg faţă de noţiunea definită în sens economic. În acest sens, cuprinde atât operaţiuni de interpunere şi circulaţie a mărfurilor, cât şi operaţiunile de producere a lor (le realizează fabricanţii) şi prestarea de servicii şi executarea de lucrări (le efectuează antreprenorii, prestatorii de seviciu, întreprinzătorii).

Luând în vedere concepţia largă a noţiunii de „comerţ”, dreptul comercial reglementează, prin sfera sa cuprinzătoare, producţia, circulaţia mărfurilor şi prestările de servicii.

Noţiunea de „drept comercial” se defineşte pe baza Codului Comercial român, conform art.3 care stabileşte numai anumite acte juridice, operaţiuni şi fapte pe care le declară fapte de comerţ. Iar în art.7 din Codul Comercial apare calitatea de comerciant care îi este atribuită oricărei persoane fizice care săvârşeşte fapte de comerţ, acestea având caracter profesional şi nu ţin cont de natura activităţii.

Au fost emise numeroase formulări pentru definirea dreptului comercial, dar nici una nu a fost completă.

Una din definiţii este: „dreptul comercial este o ramură a dreptului privat care s-a desprins din trunchiul acestui drept ”.

Profesorul Cesare Vivante dă definiţia: „dreptul comercial este aceea parte a dreptului privat care în mod principal are ca obiect reglementarea relaţiilor juridice care provin din exercitarea comerţului între persoane şi între acestea şi bunuri ”, iar această definiţie este cea mai completă.

În doctrina franceză dreptul comercial este definit ca „o tehnică de gestionare şi organizare în serviciul scopurilor economice, sociale, politice şi culturale ale întreprinderii ”.

ISTORIA DREPTULUI COMERCIAL

Privind la evoluţia şi geneza dreptului comercial pe tot parcursul istoriei, putem scoate la lumină trăsăturile sale în zilele noastre.

Dreptul comercial trece prin mai multe perioade: epoca antică, epoca medievală, epoca modernă.

Dreprul comercial are o istorie strâns legată de cea a comerţului şi a dezvoltării a însăşi societăţii omeneşti.

Preview document

Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 1
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 2
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 3
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 4
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 5
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 6
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 7
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 8
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 9
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 10
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Originalitatea Dreptului Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze progresele jurisprudenţei Europene asupra articolelor 43 şi 48 cu privire la principiul...

Titluri Comerciale de Valoare

1.TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE 1.1. Consideraţii generale Titlurile de valoare sau de credit reprezintă înscrisuri care încorporează anumite...

Registrul Comertului

1. Registrul comertului este un registru oficial in care se inregistrează in mod obligatoriu atat infiinţarea societatilor comerciale, cu...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Comisia Europeana

Institutiile Uniunii Europene Unicitatea constructiei europene se reflecta in primul rand in arhitectura institutionala. Statele accepta sa delege...

Contractul de Mandat

1. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de mandat A. Noţiunea contractului de mandat. Contractul de mandat este acela prin care o...

Contractul de Franciză

CAPITOLUL I. Definitie. Acte normative. Cadrul juridic. Istoria francizei dateazã din anul 1850 când acest tip de contract a fost folosit in New...

Paralela intre Dreptul Civil si Dreptul Comercial

Paralela intre Dreptul Civil si Dreptul Comercial Notiunea dreptului comercial Dreptul comercial, ca disciplina de studiu, se ocupa cu actele...

Ai nevoie de altceva?