Principiul Libertatii Conventiilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Principiul Libertatii Conventiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Teodor Bodoasca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

INTRODUCERE
1.1 Noţiunea principiilor dreptului comerţului internaţional 4
1.2 Principiile dreptului comerţului internaţional 6
1.3 Principiul libertăţii convenţiilor 6
1.3.1 Lex voluntatis 11
1.3.2 Ordinea publică 13
1.3.3 Bunele moravuri 14
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Comerţul internaţional, ca realitate obiectivă a lumii contemporne, reprezintă o activitate specifică, desăşurată de comercianţi, presoane fizice sau juridice, aflaţi pe poziţi de egalitate juridică, prin intermediul căreia se realizează circulaţia mărfurilor şi serviciilor de la un stat la altul.

Raporturile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionale, fac obiectul dreptului comerţului internaţional, a unui ansamblu de principii şi norme care structurează juridic cadrul tranzacţiilor internaţionale.

Libertatea comerţului constituie o condiţie prealabilă şi esenţială pentru desfăşurarea normală a circulaţiei mărfurilor serviciilor şi capitalurilor între comercianţi aparţinând unor sisteme naţionale de drept.

1.1 NOŢIUNEA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Noţiunea de principiu provine de la latinescu principium, care înseamnă, început, obârşie, element fundamental. Marea Enciclopedie Britanică, Larousse şi alte dicţionare enciclopedice definesc principiul drept izvor primordial, cauză primară, punct de plecare, bază, temei.

Larousse defineşte principiul drept regulă teoretică generală care călăuzeşte conduita.

Immanuel Kant susţinea, în cartea sa, Critica raţiunii pure, că principiile sunt produse ale intelectului pur ( anticipaţii, postulate ) sau ale raţiunii pure.

În opinia lui Constantin Noica a cunoaşte principiile, înseamnă a cunoaşte lucrurile, iar în concepţia lui Beaudant ideile directoare sunt pentru gândire, ceea ce instinctele sunt pentru animale.

Profesorul Eugeniu Speranţia a consacrat o lucrare de referinţă principiilor dreptului, demonstrând importanţa lor pentru toate ramurile dreptului. El atrăgea atenţia asupra faptului că:

“Dacă dreptul apare ca un total de norme sociale obligatorii , unitatea acestei totalităţi este datorită consecvenţei tuturor normelor de faţă de un număr minim de principii fundamentale.”

În domeniul dreptului comerţului internaţional, principiile dau unitatea, coerenţa necesară normelor, orientate spre dezvoltarea raporturilor comerciale în conformitate cu cerinţele generale ale progresului economic şi social.

Principiile dreptului comerţului internaţional sunt o reflectare a unor cerinţe obiective ale evoluţiei relaţiilor comerciale şi de cooperare economică internaţionale, contribuind la statuarea echilibrului necesar între drepturile unora şi obligaţiile altora.

În lumina acestor consideraţiuni, putem conchide că principiile dreptului comerţului internaţional sunt acele idei călăuzitoare în procesul elaborării normelor juridice şi aplicării lor în raporturile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionale, care asigură concordanţa normelor cu cerinţele dezvoltării obiectivelor şi echilibrate a acestor raporturi.

Aşadar, principiile dreptului comerţului internaţional sunt acele prescripţiuni fundamentale care călăuzesc crearea şi aplicarea normelor juridice în acest domeniu. Acţiunea principiilor are ca rezultat asigurarea certitudinii în structurarea normelor dreptului comerţului internaţional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiul Libertatii Conventiilor.doc

Alte informatii

Facultatea de Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir