Raspunderea Cenzorilor

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Raspunderea Cenzorilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tibrea Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Importanţa activităţii cenzorilor . 3
Alegerea cenzorilor . 4
Atribuţiile cenzorilor . 5
Răspunderea cenzorilor . 6
Încheiere . 8
Bibliografie . 9

Extras din document

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII CENZORILOR

Activitatea cenzorilor este utilă acţionarilor, conducerii socetăţii şi terţilor.

Cenzorii asigură pentru acţionari posibilitatea unor informări corecte asupra gestiunii societăţii, permiţându-le exercitarea dreptului la vot la aprobarea bilanţului şi descărcarea de gestiune. În acelaşi timp, ei sunt obligaţi sa verifice reclamaţiile făcute de acţionari, iar dacă le găsesc întemeiate trebuie să întocmească un raport către adunarea generală.

Activitatea cenzorilor, pentru conducerea societăţii, este necesară şi utilă, dar astfel ei pot descoperi nereguli şi imprecizări în gestiune. Acţionând ca adevăraţi consilieri ai conducerii în materie contabilă, ei sunt competenţi în clarificarea şi relevarea adevăratului mers al afacerilor.

Activitatea cenzorilor, pentru terţi, este utilă atunci când aceştia iniţiază tratative sau intenţionează să achiziţioneze titluri emise de societate .

Cenzorii, deşi nu sunt organe de conducere, ci doar de supraveghere şi control, răspunderea lor funcţionează în cazul în care au avut cunoştinţă personal de actele săvârşite de administratori şi nu au luat măsurile prevăzute de lege pentru antrenarea răspunderii persoanelor care se fac vinovate de săvârşirea unor astfel de fapte. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societaţii, să verifice dacă bilanţul contabil şi cotele de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă registrele sunt ţinute regulat, şi dacă evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil .

Buna funcţionare a unei societăţi comerciale implică necesitatea asigurării unui control asupra actelor şi operaţiunilor administratorilor. În societatea cu răspundere limitată acest control este încredinţat unor persoane anume investite denumite cenzori ai societăţii. În actul constitutiv se poate stipula alegerea unuia sau mai multor cenzori. Conform art.199 din Legea nr.31/1990 daca numărul asociaţilor trece de cincisprezece, numirea cenzorilor este obligatorie.

ALEGEREA CENZORILOR

Cenzorii sunt aleşi de către adunarea constitutivă sau de către adunarea generală pentru un mandat de trei ani reînnoibil. Trebuie sa existe printre cenzori, minim un contabil autorizat sau expert contabil în societăţile în care statul deţine din capitalul social 20%.

Legea cere ca majoritate cenzorilor sa fie cetăţeni români. Cenzorii primesc pentru activitatea desfăşurată o indemnizaţie determinată prin statut sau de adunarea generală care i-a numit.

În societatea cu răspundere limitată cenzorii se aleg de adunarea asociaţilor. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani putând fi realeşi. Legea cere ca unul dintre cenzori să fie contabil autorizat sau expert contabil. Cenzorii sunt remuneraţi prin indemnizaţie fixă determinată prin adunarea asociaţilor .

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală. În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuieşte.Dacă însă numărul cenzorilor nu se poate completa în acest mod cenzorii rămaşi numesc alte persoane în locurile vacante până la întrunirea adunării asociaţilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Cenzorilor.doc