Registrele Comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4525
Mărime: 28.02KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

Extras din document

Introducere

Registrele de contabilitate reprezintă principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului comerciantului şi al rezultatelor obţinute în activitatea comercială.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul jurnal, Registrul inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

Totodată, aceste registre pot fi folosite ca mijloc de probă în litigiile dintre comercianţi, în ceea ce priveşte raporturile comerciale.

De asemenea, prin intermediul acestor registre se poate exercita un control asupra corectitudinii desfăşurării activităţii comercianţilor, iar organele fiscale stabilesc, pe baza înregistrărilor din aceste registre, obligaţiile fiscale ale comercianţilor.

Comerciantul nu este obligat să conducă personal contabilitatea. Art. 50 Cod comercial permite comerciantului să ţină contabilitatea prin reprezentantul său. Contabilitatea comercianţilor poate fi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării patrimoniului, în cazul în care contabilitatea nu se ţine de persoane autorizate, răspunderea revine comerciantului, potrivit Legii nr. 82/1991.

Nerespectarea de către comerciant a obligaţiilor care îi revin cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii se sancţionează, în funcţie de gravitatea faptei, cu amenzi contravenţionale ori sancţiuni penale (infracţiunea de fals intelectual), în condiţiile Legii nr. 82/1991.

Registrele comerciale. Întocmirea şi ţinerea lor

Registrele comerciantului sunt registre private în care sunt menţionate toate operaţiile privitoare la patrimoniul comerciantului. Reglementările legale privind registrele comerciantului se găsesc în dispoziţiile Codului comercial, respectiv art. 22-34 şi în Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii.

Registrele comerciale sunt considerate în principiu a fi registrele contabile reglemantate de legea contabilităţii.

Potrivit art. 22 Cod comercial registrele obligatorii pentru comerciant sunt:

• registrul jurnal;

• registrul inventar;

• registrul copier.

Noile reglementări în materie, respectiv art. 20, Legea nr. 82/1991, stabilesc, în mod implicit, obligaţia comercianţilor de a ţine:

• registrul jurnal – în care se trec, cronologic, toate operaţiunile îndeplinite de societate, încasările şi plăţile în legatură cu acestea, precum şi sumele întrebuinţate pentru cheltuielile personale ale asociaţilor, când ele sunt admise de actul constitutiv;

• registrul inventar – în care sunt înscrise toate bunurile mobile şi imobile, creanţele şi datoriile societăţii comerciale, atât cele civile cât şi cele comerciale, rezultate în urma inventarierii;

• registrul Cartea mare – care serveşte ca repertoar al registrului-jurnal, dând posibilitatea comerciantului să ştie dacă este debitor sau creditor, în raport cu fiecare din clienţii săi, fără a fi nevoie pentru acesta de a cerceta registrul-jurnal în întregime.

Completarea registrelor de contabilitate trebuie să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate şi trebuie păstrate timp de 10 ani în arhiva persoanelor menţionate mai sus.

Registrele comerciale şi funcţia lor de mijloc de probă

Codul comercial instituie pentru comercianţi per¬soane fizice şi juridice (cu excepţia micilor comercianţi) obligaţia de a ţine anumite registre. Aceasta, ca o condiţie minimă şi necesară pentru ţinerea unei contabilităţi ordonate şi corecte, care să reflecte toate operaţiunile cu caracter patrimonial, efec¬tuate în exercitarea comerţului.

Registrele comerciale se bucură de o anumită forţă probantă, celeritatea în comerţ implicând nu de puţine ori încheierea de acte juridice fără să se întocmească în înscris, lipsa acestuia putând fi suplinită, în anumite limite, în caz de litigiu, prin înregistrările făcute în aceste registre.

Preview document

Registrele Comerciale - Pagina 1
Registrele Comerciale - Pagina 2
Registrele Comerciale - Pagina 3
Registrele Comerciale - Pagina 4
Registrele Comerciale - Pagina 5
Registrele Comerciale - Pagina 6
Registrele Comerciale - Pagina 7
Registrele Comerciale - Pagina 8
Registrele Comerciale - Pagina 9
Registrele Comerciale - Pagina 10
Registrele Comerciale - Pagina 11
Registrele Comerciale - Pagina 12
Registrele Comerciale - Pagina 13
Registrele Comerciale - Pagina 14
Registrele Comerciale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Registrele Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Documentele și registrele obligatorii privind activitatea comercială la SC Sorste SRL

ARGUMENT Am ales lucrarea cu tema ,, Documentele si registrele obligatorii in derularea operatiilor privind activitatea comerciala la S.C. SORSTE...

Proba

Introducere Instituţia probelor este calificată ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecţia...

Inscrisurile ca Mijloace de Proba in Deptul Civil Roman

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Comerciantii - Fondul de Comert

1. COMERCIANŢII 1.1 NOŢIUNEA DE COMERCIANT Conform articolului 7 din Codul Comerţului , “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având...

Registrele Societății

Introducere Registrele de contabilitate reprezintă principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului comerciantului şi al...

Probele în Materie Comercială

Probele în materie comercială Aspecte generale În principiu, în dreptul comercial obligaţiile se dovedesc cu aceleaşi mijloace ca şi obligaţiile...

Dreptul Comertului International - Teste de Evaluare

1. Raporturile juridice se stabilesc în sfera schimbului mondial de valori naţionale şi în sfera cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice...

Ai nevoie de altceva?