Regulamentul de Ordine Interioară

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9575
Mărime: 43.32KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stela Mihailescu

Cuprins

Introducere.1

Cap.I. Regulamentul Intern. Notiuni generale.2

Cap.II. drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor.3

2.1. Drepturile si obligatiile angajatorului.3

2.2. Drepturile si obligatiile salariatilor.5

Cap.III. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate.6

3.1. Timpul de munca.6

3.2. Timpul de odihna.8

Cap.IV. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.12

Cap.V. Reguli referitoare la procedura disciplinara.14

Cap.VI. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca.16

Cap.VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării

oricărei forme de încălcare a demnităţii.17

Cap.VIII. Modalităţide aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.18

8.1. Referitor la încheierea contractului individual de munca.18

8.2. Executarea contractului individual de munca.21

8.3. Modificarea contractului individual de munca.21

8.4. Suspendarea contractului individual de munca.22

8.5. Incetarea contractului individual de munca.23

8.6. Contractul individual de munca pe durata determinata.25

8.7. Contractul individual de munca cu timp partial.25

8.8. Munca la domiciliu.26

Cap.IX. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.27

Concluzii.28

Extras din document

Introducere

Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, elevilor, studenţilor aflaţi în practică în cadrul societăţii.

Personalul prevăzut la art.1 are obligaţia ca, pe perioada detaşării sau delegării la alte unităţi, să respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament cât şi reglementările proprii ale unităţilor respective.

Prin aplicarea prezentului regulament, salariaţii societăţii au obligaţia să dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea corecta a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare şi cu Contractul Colectiv de Muncă.

Salariatii au obligaţia să păstreze secretul profesional. Nici un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului .

Salariaţii nu pot uza, în folos personal, de informaţiile de serviciu pe care le deţin sau de care au luat la cunoştinţă în orice mod.

Salariaţii nu pot deţine funcţii în regiile autonome, societatile comerciale ori în alte unitati cu scop lucrativ, la societati comerciale cu capital privat aflate în concurenţă directă cu societatea.

Salariaţii societăţii au obligaţia că în exercitarea atribuţiilor ce le revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Capitolul.I

Regulamentul intern

Notiuni generale

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi al salariaţilor;

d) procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.

Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.

Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.

Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern.

Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.

Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 259.

Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate.

Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

În cazul angajatorilor înfiinţaţi după intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile începe să curgă de la data dobândirii personalităţii juridice.

Capitolul II

Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor

2.1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură de activitate, aplicabil, inclusiv în condiţiile contractului ;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

Preview document

Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 1
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 2
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 3
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 4
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 5
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 6
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 7
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 8
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 9
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 10
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 11
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 12
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 13
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 14
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 15
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 16
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 17
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 18
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 19
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 20
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 21
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 22
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 23
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 24
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 25
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 26
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 27
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 28
Regulamentul de Ordine Interioară - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • Regulamentul de Ordine Interioara.doc

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Societatea pe acțiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Fondul de Comert

1.Notiunea fondului de comert O activitate comerciala, pentru a se putea desfasura fara probleme, are nevoie de anumite unelte specifice naturii...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Multiplicarea banilor - înființarea unei ciupercarii - SC Champy

CAP. I Strategie de multiplicare a banilor 1.1 10 Idei de multiplicare a banilor 1. Ciupercărie 2. Gradiniţă 3. Sală Fitness 4. Centru de...

Fabricarea și comercializarea zahărului

Tema proiectului: Tema acestui proiect este lansarea în fabricație a zahărului în cadrul firmei „Coronița”. 1.1. Prezentarea produsului:...

Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci

1.1. Echipa - celula de bază a organizaţiei Celula unei organizaţii o reprezintă echipa, nu individul. Nu întâmplător Likert (1961) a imaginat o...

Vitamina D

Etapa I: LANSARE IN FABRICATIE 1.1.Prezentarea produsului Vitamina D Vitamina D este o grupă de vitamine secosteroide liposolubile, cele două...

Aspirinal

1. LANSAREA ÎN FABRICAȚIE 1.1. Prezentarea produsului Aspirinal ( aspirina/ acidul acetilsalicilic) Aspirinal este un medicament...

Instituțiile publice

1.Organizarea si functionarea institutiilor publice Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Primaria...

Practică de specialitate în cadrul MKB Romexterra Bank

Introducere În primul rând, consider că este necesar să precizez faptul că în perioada 23.05.2011- 12.06.2011 am efectuat activitatea practică la...

Ai nevoie de altceva?