Reorganizarea Judiciara si Falimentul Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Reorganizarea Judiciara si Falimentul Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Prin Legea nr. 64/1995, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1997 si prin Legea nr. 99/1999 s-a instituit procedura pentru plata pasivului debitorului, în încetare de plati, fie prin reorganizarea întreprinderii si acti¬vitatii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pâna la acoperirea pasivului, fie prin faliment.

1. Procedura de reorganizare

Întreaga procedura de reorganizarea întreprinderii aflata în încetare de plati este axata în jurul unui plan de reorganizare care însa face parte dintr-un proces ale carui componente le constituie: declansarea procedurii de reorganizare si faliment; elaborarea si punerea în aplicare a planului de reorganizare si încetarea procedurii reorganizarii.

a. Declansarea procedurii de reorganizare si faliment

Procedura de reorganizare si faliment poate fi declansata de: debitorul însusi, creditorii sai ori camera de comert si industrie locala.

Debitorul care nu poate face fata datoriilor sale exigibile, cu sumele de bani disponibile, poate adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor legii pri¬vind procedura reorganizarii si a falimentului.

Cererea debitorului va trebui sa fie însotita de urmatoarele acte: bilantul si copii de pe registrele contabile curente; o lista a numelor si adreselor creditorilor; contul de profit si prevederi pe anul anterior depunerii cererii; o lista a asociatilor cu raspundere nelimitata; o declaratie prin care debitorul îsi arata intentia de a-si reor¬ganiza activitatea sau de a-si lichida averea, conform unui plan, în vederea achitarii datoriilor sale.

Nu vor fi primite de tribunal cererile de reorganizare ale debitorilor care în ultimii 5 ani precedenti au mai facut o astfel de cerere sau au fost obiectul unei ast¬fel de cereri introduse de creditori.

Creditorii (oricare dintre ei), care au o creanta certa, lichida si exigibila, pot introduce la tribunal o cerere împotriva debitorilor care, timp de cel putin 30 de zile, au încetat platile.

Camerele de comert si industrie teritoriale vor putea introduce, si ele, cere¬re împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se afla într-o si¬t. notorie de încetare de plati.

Dupa înregistrarea unei cereri introductive, presedintele tribunalului va nomi¬naliza de îndata judecatorul-sindic.

b. Deschiderea procedurii

Judecatorul-sindic, având în vedere cererea debitorului, va da o încheiere de deschidere a procedurii pe care o va notifica tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor, debitorului si oficiului registrului comertului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mentiunii.

În cazul în care creditorii se opun la cererea debitorului în termen de 15 zile de la emiterea notificarii, judecatorul-sindic îi va cita, împreuna cu debitorul, la o se¬dinta, solutionând toate opozitiile printr-o sentinta.

În cazul cererilor creditorilor sau camerei de comert si industrie teritoriala, judecatorul sindic va comunica, în copie, cererile respective debitorului si va dis¬pune si afisarea unei copii la usa instantei.

În termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul poate contesta ca ar fi în în¬cetare de plati, situatie în care judecatorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedin¬ta la care vor fi citati creditorii, debitorul si camera de comert si industrie teritoriala.

Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este în încetare de plati, îi va respinge contestatia si va deschide procedura printr-o sentinta.

Daca, dimpotriva, judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este în încetare de plati, respinge cererea creditorilor si dispune ca sentinta sa fie afisata la usa instantei.

Prin încheiere sau, dupa caz, sentinta de deschidere a procedurii, judecatorul sindic va desemna, daca este necesar, un administrator, stabilindu-i atributiile.

În urma deschiderii procedurii judecatorul sindic va trimite o notificare credi¬torilor, debitorului si oficiului registrului comertului, care va cuprinde convocarea sedintei adunarii creditorilor, care va trebui sa aiba loc în cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii, termenul limita pentru înreg. creantelor.

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale. De asemenea, se suspenda si orice termen de prescriptie a acestor actiuni (ele vor reîn¬cepe sa curga dupa 30 de zile de la închiderea procedurii).

Dupa deschiderea procedurii este interzis administratorilor societatii comer¬ciale, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorul sindic, actiu¬nile sau partile lor sociale, detinute la debitorul care face obiectul procedurii.

Nici o dobânda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, de la data deschiderii procedurii, în afara de cazul în care, prin programul de plata a creantelor cuprins în planul de reor¬ganizare, se deroga în acest sens.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reorganizarea Judiciara si Falimentul Societatilor Comerciale.doc