Societatea coomerciala

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4301
Mărime: 53.19KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Conceptul de societate comerciala

Societatea anonima sau pe actiuni din sec. XVII

A. Patrimoniul primeste personalitate. Teoria personalitatii corpului (incorporation)

B. Limitarea riscului si a raspunderii tuturor membrilor gruparii

C. Anonimatul si prevalenta capitalului fata de elementele personale ale partenerilor

D. Posibilitatea de a parasi asocierea prin vanzarea facila a actiunilor catre alti parteneri interesati

1. Originea si evolutia

A. În dreptul roman, societăţile erau de mai multe tipuri :

– societăţi în cadrul cărora se puneau în comun toate bunurile prezente şi viitoare (universitates rerum);

– societăţi în cadrul cărora se punea în comun un singur lucru (societas unius rei);

– societăţi în cadrul cărora se puneau în comun veniturile (societas quaestus);

– societăţi cu un singur fel de afaceri (societas alianius negationis), de pildă, societatea publicanilor (societas publicanomm), care avea drept obiect arendarea impozitelor statului.

B. Comandita din sec. XVII

1) De la indiviziune, la patrimoniul social (creditorii executa mai intai fondurile si marfurile comanditei, urmarind numai in subsidiar patrimoniul comerciantului)

2) Limitarea raspunderii comanditarului (disimularea unei forme de imprumut)

3) Caracterul intuitu personae al asocierii

• Se foloseste numele comerciantului comanditat

• Asociatii sunt legati prin relatii de incredere, durabile.

1. Natura juridica a societatii comerciale

A. Societatea-contract (libertate contractuala, interes social = interesul comun al asociatilor) art.1492-1492 C.civ.

• Teoriile contractualiste neoliberale contemporane (societatea = nod de contracte)

B. Societatea-institutie (rol redus al vointei juridice a asociatilor, personalitate juridica, corp de reguli imperative, subordonarea asociatilor fata de interesul social)

C. Teoria intreprinderii (forma juridica de organizare a intrerprinderii comerciale)

D. Teoria actului juridic colectiv

E. Elementele esentiale (specifice) ale unei societati

F. Aportul (contributia cu valoare patrimoniala)

G. Vointa de cooperare loiala in atingerea scopului comun (affectio societatis)

H. Impartirea beneficiilor (participarea la pierderi)

Notiunea aportului

= Obligatia asumata de fiecare asociat, de a aduce in societate unul sau mai multe bunuri, la constituirea acesteia sau la majorarea capitalului social

– Contributia cu valoare patrimoniala a asociatului

Realizarea aportului

 Subscrierea: asumarea, prin semnarea actului constitutiv sau a actului de majorare a capitalului (act aditional sau prospect de emisiune) a obligatiei de a contribui la formarea/majorarea capitalului social

 Varsarea: indeplinirea efectiva prestatiei asumate (plata aportului in numerar, transmiterea dreptului de prorpietatea asupra bunului etc.)

Trebuie facuta intr-un anumit termen, potrivit actului constitutiv si regimului formei societare alese :

– SNC, SCS, pana la data stabilita in actul constitutiv

– SRL, pana la data constituirii societatii (sub sanctiune penala pentru administrator)

– SA, SCA, trebuie varsat cel putin 30% din aport la momentul subscrierii, restul pana la data prevazuta in actul constitutiv, nu mai mult de 3 ani de la constituirea societatii

• Asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite, iar dacă aportul a fost stipulat în numerar este obligat şi la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul

 Nevarsarea aportului subscris poate conduce la:

– excluderea asociatului (plus daune, de se cuvin) la societatile de persoane si SRL;

– in cazul SA, exista optiunea intre (a) urmarirea silita a actionarilor restanti si (b) anularea actiunilor subscrise de acestia.

Obiectul (materializarea) aportului

 Aportul in numerar

• Obligatoriu la toate formele societare; realizat prin plata

 Aportul in natura (bunuri corporale/incorporale – depturi de proprietate industriala, know-how etc.)

• Posibil la toate formele societare

• Trebuie sa fie evaluabil din punct de vedere economic; evaluarea se face in principiu de asociati

– Expertiza de evaluare obligatorie la SRL cu asociat unic si la SA (constituire si majorare capital)

• Aportul este individual (trebuie sa apartina asociatului) si indivizibil:

– atat fata de asociat (asociatul care nu varsa integral aportul subscris nu are dreptul la o cota parte din actiuni/parti, aferente aportului deja varsat)

– cat si fata de societate (bunul in coproprietate se preda in intregul sau societatii; actul subscrierii trebuie semnat de toti coproprietarii, chiar daca numai unul dintre ei devine asociat si, prin ipoteza, isi transmite doar cota-parte din proprietate)

• Se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare (proprietate, uzufruct, folosinta) si predarea efectiva catre societate a bunurilor

• Bunurile devin proprietatea societatii de la data inmatricularii acesteia (supletiv; actul constitutiv poate prevedea un alt moment pentru realizarea transferului dr. de proprietate)

– Riscul pieirii sau distrugerii bunului cade in sarcina asociatului pana la data predarii efective a bunului catre societate (altminteri, aportul nu este varsat !)

Preview document

Societatea coomerciala - Pagina 1
Societatea coomerciala - Pagina 2
Societatea coomerciala - Pagina 3
Societatea coomerciala - Pagina 4
Societatea coomerciala - Pagina 5
Societatea coomerciala - Pagina 6
Societatea coomerciala - Pagina 7
Societatea coomerciala - Pagina 8
Societatea coomerciala - Pagina 9
Societatea coomerciala - Pagina 10
Societatea coomerciala - Pagina 11
Societatea coomerciala - Pagina 12
Societatea coomerciala - Pagina 13
Societatea coomerciala - Pagina 14
Societatea coomerciala - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Societatea coomerciala.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al actelor frauduloase în cadrul insolvenței

1. Rezumat. Cercetarea în lucrarea de față a avut ca scop evidențierea caracterelor juridice ale actelor frauduloase încheiate de debitor în...

Funcționarea societății cu răspundere limitată și cea pe acțiuni și dizolvarea societăților comerciale

Societatea cu răspundere limitată vs. societatea pe acţiuni Intorducere Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a...

Legea Insolvenței

Capitolul I Introducere Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti...

Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele

Introducere Societatea comercială ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îsi datorează apariţia unor cauze economice şi sociale. Pe...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Logistica SC Agrocom Holding SA

1.Obiectul de activitate al firmei Societatea comerciala „AGROCOM HOLDING” S.A. FOCSANI este o societate coomerciala pe actiuni, cu personalitate...

Drept Comercial

04.10.2013 Drept comercial -legea 30/1990 a societatiilor comerciale *Primele seminarii se vor da niste teste grila din institutiile basic:...

Ai nevoie de altceva?