Societatea cu Raspundere Limitata

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest referat descrie Societatea cu Raspundere Limitata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Societatea cu raspundere limitata e societatea în care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decât daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea celorlalti asociati. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. SRL e si o asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai în limita aportului lor la existenta societatii, astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai în limita capitalului subscris.

Constituirea societati cu raspundere limitata - SRL

SRL se constituie prin contract si statut în cazul în care e constituita din 2 sau mai multi asociati sau numai prin statut în cazul asociatului unic.

Contractul si statutul se încheie în forma autentica, numarul asociatilor maxim fiind de 50.

Societatea ia hotarâri cu votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale cu exceptia hotarârii de modificare a contractului si statutului care se pot efectua numai cu acordul tuturor asociatilor.

Aportul în natura la constituirea capitalului social.

Capitalul social al societatii nu poate fi mai mic de 300.000 lei si el se constituie din aportul asociatilor; aceste aporturi pot fi în natura sau în numerar.

Valoarea aportului în natura nu poate depasi 60% din valoarea capitalului social.

În cazul societatii cu mai multi asociati expertizarea valorii bunului e facultativa, în cazul asociatului unic e obligatorie.

Reducerea capitalului social nu se va putea opera sub nivelul minim legal; majorarea capitalului social se va realiza prin varsarea imediata a aportului.

Drepturile asociatilor asupra partilor sociale

Capitalul social al societatii se divide în parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 5ooo lei. Repartizarea partilor sociale între asociati se face prin contractul de societate.

Caracteristic SRL este:

întregul capital e divizat în parti egale;

toate partile sociale sunt distribuite asociatilor;

toate partile sociale sunt acoperite de varsaminte, în bunuri sau numerar.

Cesiunea partilor sociale

între asociati pot fi transmise liber si neconditionat

transmiterea catre persoane din afara grupului asociatilor e permisa numai daca e hotarâta de asociati reprezentând 3/4 din capitalul social.

Administrarea societatii

Societatea e administrata de unul sau mai multi administratori numiti prin contractul de societate sau prin hotarârea adunarii generale.

Spre deosebire de SNC administratorii societatii pot fi si neasociati.

Modul de conlucrare al asociatilor va fi stabilit prin contractul de societate sau prin hotarârea adunarii generale.

Daca este instituita regula unanimitatii, divergentele ivite între administratori vor fi solutionate de asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea cu Raspundere Limitata.doc