Societatea cu Raspundere Limitata

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Societatea cu Raspundere Limitata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Notiunea societatii cu raspundere limitata

Soocietatea cu raspundere lmitata este forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in activitatea comerciala. Aceasta forma de societate s-a ivit din nevoia de a satisface anumite cerinte ale activitatii comerciale.

Ca si in cazul societatii in nume colectiv, societatea cu raspundere limitata se bazeaza pe increderea asociatiilor. Datorita cestui fapt, numarul asociatilor este limitat, iar partile sociale nu sunt liber cesibile.

Intocmai ca si in cazul societatii pe actiuni, in societatea cu raspundere limitata, asociatii raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor lor.

Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate consituita pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor lor.

Caracterele societatii cu raspundere limitata sunt:

a) asocierea se bazeaza pe increderea asociatiilor. Societatea are un caracter intuitu persoane, ca si societatile de persoane;

b) capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale. Aceste parti sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile;

c) asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

Potrivit art. 210 din lege, societatea cu raspundere lmitata se poate constitui prin aportul unui singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor sociale.

O persoana fizica sau juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, ca orice societate comerciala, dobandeste calitatea de comerciant prin constituire sa, in conditiile legii. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde numai in limita aportului sau.

Constituirea societatii cu raspundere limitata

La baza constituirii societatii se afla contractul de societate si statutul societatii. In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, actul constitutiv il reprezinta statutul societatii.

Actele constitutive ale societatii.

Portivit art. 32 din Legea nr.31/1990, societatea cu raspundere limitata se va constitui prin contract de societate si statut, care se incheie in forma autentica.

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic se intocmeste numai statutul.

Contractul de societate

Contractul de societate privind constituirea societatii cu raspundere limitata trebuie sa cuprinda mentiunile cerute de art.3 pentru societatea in nume colectiv. In plus, acest contract trebuie sa prevada si repartizarea partilor sociale intre asociati.

Asociatii

La constituirea societatii cu raspundere limitata pot participa persoane fizice si persoane juridice. Numarul asociatilor este lasat la aprecierea persoanelor interesate sa constituie societatea.

Pentru a asigura caracterul intuitu persoane al societatii, legea limiteaza numarul asociatilor la cel mult 50 de asociati.

Firma societatii

Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire care sa arate obiectul de activitate si va fi insotita de mentiune scrisa in intregime ,,societate cu raspundere limitata” sau “S.R.L.”

Capitalul social

Contractul de societate trebuie sa prevada capitalul social subscris si varsat.

Capitalul social nu poate fi mai mic de 100.000 lei

In privinta varsarii capitalului social exista puncte de vedere diferite. Din dispozitiile legii rezulta ca asociatii se pot intelege, in sensul varsarii unei parti din capitalul social la constituirea societatii, iar restul sa fie varsat ulterior, la termenele cuvenite.

Aporturile societatii

In contractul de societate trebuie sa se prevada aportul fiecarui asociat, in numerar sau alte bunuri. In legatura cu bunrile care constituie aport in natura, in contractul de societate trebuie sa se arate valoarea lor, precum si modul de evaluare.

Partile sociale

Capitalul social se divide in fractiuni denumite parti sociale. Ele au o valoare nominala egala, care nu poate fi mai mica de 5.000 lei.

In contractul de societate trebuie sa se arate numarul partilor sociale si repartizarea lor intre asociati.

Drepturile asociatilor asupra partilor sociale sunt constatate prin certificatul eliberat, la cerere, de catre administratorii societatii.

Statutul societatii

Statutul societatii cu raspundere limitata se incheie in forma autentica statutul este menit sa intregeasca contractul de societate, pentru a asigura cadrul juridic al constiturii societatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea cu Raspundere Limitata.doc