Societatea Europeana - Mod de Constituire

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Societatea Europeana - Mod de Constituire.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Schiau, Grigore Florescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

- Cuprins 2
- Bibliografie 3
- Consideratii generale despre SE ,, 4
- Constituirea prin fuziune 5
- Constituirea unui holding SE 8
- Constituirea prin forme unei filiale SE 10
- Transformarea unei societati pe actiuni preexistente intr-o SE 11
- Cum reglementeaza legea romana modul de constituire al societatilor 12

Extras din document

Unele consideraţii despre constituirea şi încetarea

societăţilor europene (SE)

Societatea de drept european comunitar reprezintă încununarea unui efort conceptual şi procedural de durată.O societate evoluând în cadrul comunitar devine europeana , nu se naşte în acest fel Simpla voinţă a fondatorilor , acţionarilor , nu este suficientă pentru a naşte o entitate nouă , subiect de drept european Doar evoluţia transfrontalieră, în interiorul Uniunii, cu respectarea cerinţelor comunitare, poate avea ca rezultat naşterea unui subiect de drept cu trăsături aparte

Societatea europeană ia naştere în primă instanţă în dreptul naţional pentru ca ulterior , după ce atins o maturitate şi o dimensiune transnaţională , să poată evolua în dreptul comunitar Avantajul transformării este acela ca terţii vor ştii aprioric caracterele noii structuri indiferent de locul de înregistrare a societăţii

Regulamentul Consiliului nr.2157/2001 privind statul unei societăţi europene enumeră patru modalităţi de constituire , prin tot atâtea modalităţi de depăşire a limitelor naţionale : 1. prin fuziune , când cel puţin două din societăţile implicate sunt guvernate de legi naţionale diferite ; 2. prin formarea unui holding dacă cel puţin două din societăţile promotoare sunt guvernate de legi naţionale diferite sau au de cel puţin doi ani o filială sau sucursală aflată sub altă jurisdicţie ; 3. prin transformare , când societatea supusă transformării are de cel puţin doi ani o filială aflată sub altă jurisdicţie ; 4. şi prin înfiinţarea unei filiale SE ,când cel puţin doi dintre fondatori aparţin unor jurisdicţii diferite sau au de cel puţin doi ani o filială sau sucursală în alt stat

Dimensiunea multinaţională a SE implică incidenţa a cel puţin două jurisdicţii naţionale comunitare diferite Fiecare modalitatea de constituire are o reglementare proprie

1. Constituirea prin fuziune

Societăţile de tip societăţi pe acţiuni formate sub legea unui stat membru , u sediul social în spaţiul Uniunii şi sub condiţia ca cel puţin două dintre ele să fie guvernate de legi naţionale diferite , pot forma o SE prin fuziune O asemenea fuziune va urma procedura privind fuziunile prin absorbţie sau contopire în concordanţă cu Directiva a III-a a Consiliului

În măsura în care Regulamentul nu dispune – pentru părţile neacoperite de Regulament – fiecare societate nou formată se va supune dreptului său naţional aplicabil fuziunii societăţilor pe acţiuni

Legea unui stat membru poate să interfereze cu procesul de formare a SE ca urmare a fuziunii entităţilor sale naţionale De asemenea , autorităţile competente ale unui stat membru - precum o instanţă , un notar sau o altă autoritate – pot dispune împiedicarea unei societăţi reglementate de acest stat să ia parte la formarea SE prin fuziune

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea Europeana - Mod de Constituire.doc

Alte informatii

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Master Dreptul Afacerilor în Context European semestrul al -III- lea