Societatea pe Acțiuni

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4419
Mărime: 21.35KB (arhivat)
Publicat de: Manuela Feraru
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stanciu Carpenaru

Cuprins

 1. Noţiunea societăţii pe acţiuni 1
 2. Precizări prealabile 1
 3. Definiţia societăţii pe acţiuni 1
 4. I.Constituirea societăţii pe acţiuni 2
 5. Noţiuni generale 2
 6. Actele constitutive ale societăţii 2
 7. Modalităţi de constituire a societăţii 4
 8. Subscrierea acţiunilor .6
 9. II. Funcţionarea societăţii pe acţiuni .8
 10. Felurile acţiunilor .8
 11. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor .9
 12. Adunarea generala a actionarilor .10
 13. Administrarea si conducerea societatii .11
 14. Controlul gestiunii societatilor .12
 15. Dizolvarea si lichidarea societatii pe actiuni .13

Extras din referat

Noţiunea societăţii pe acţiuni

Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii comerciale.

În această formă de societate contează mai mult aporturile asociaţiilor decât calităţile personale ale acestora. În general, asociaţii contribuie cu aporturile lor la formarea capitatului social, fără să desfăşoare o activitate în societate. Aceste aporturi prezintă interes şi pentru terţi, deoarece răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale se limitează la aceste aporturi.

Datorită importanţei aporturilor la formarea capitalului social şi a estompării calităţii personale ale asociaţilor, societatea pe acţiuni mai este cunoscută şi sub denumirea de societate anomima.

Această formă de societate este destinată realizării marilor afaceri, care necesită capitaluri inseminate. Societatea este astfel concepută ca să dreneze contribuţiile băneşti modeste pentru formarea unor capitaluri mari, necesare realizării unor investiţii de avengura. În acest scop, societatea este autorizată să facă apel la subscripţia publică.

Societatea pe acţiuni este organizată şi funcţionează pe principia democratice. Ea are anumite organe cu competenţe bine delimitate, bazate pe perincipiul separaţiei puterilor: organe de deliberare şi decizie; organe de administrare şi reprezentare; organe de supraveghere şi control.

Datorită rolului important pe care societatea pe acţiuni il are în viaţa economică, Legea nr. 31/1990 asigură o reglementare cuprinzătoare acestei forme de societate.

Definiţia societăţii pe acţiuni. Fără a da o definiţie a societăţii pe acţiuni. Legea nr. 31/1990 precizează elementele esenţiale ale acestei forme de societate. Potrivit art. 3 din lege, societatea pe acţiuni este societatea ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimonial social; acţionarii sunt obligaţi numai până la concurenţă capitalului social subscris.

Acţiunile sunt fracţiuni ale capitalului social şi totodată, titluri reprezentative ale contribuabililor asociaţiilor la formarea capitalului social.

Pe baza definiţiei generale a societăţii comerciale şi a dispoziţiilor legale menţionate, societatea pe acţiuni poate fi definite ca acea societate constituită prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, anumite acţiuni, pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, în scopul împărţirii profitului şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aporturilor lor. Caracterele societatii pe actiuni. Din definitia data rezunta caracterele societatii pe actiuni:

a) Societatea se constituie dintr-un numar minim de asociati, denumiti si actionari;

b) Capitalui social este divizat in actiuni, care sunt titluri de valoare negociabile si transmisibile;

c) Raspundrea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata: ei raspund numai pana la concurenta capitatlului social subscris.

I. Constituirea societăţii pe acţiuni

Noţiuni generale

Precizări prealabile. Constituirea societăţii pe acţiuni este reglementată de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, care privesc constituirea oricărei societăţi comerciale, precum şi anumite dispoziţii special privind această formă de societate.

Societatea pe acţiuni se constituie prin voinţa asociatilor exprimată în actul constitutiv.

Pentru fosmarea capitalului social, legea reglementează două modalităţi de constituire a societăţii: constituirea obişnuită, prin aporturile asociaţilor şi constituirea prin subscripţie publică.

Indiferent de modalitatea folosită, pentru constituirea societăţii pe acţiuni trebuie îndeplinite formalităţile prevăzute de lege.

Actele constitutive ale societăţii

A. Consideraţii generale

Precizări prealabile. Potrivit art. 5 di Legea nr. 31/1990, societatea pe acţiuni se constituie prin contract de societate şi statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate şi sub forma unui inschis unui, denumit act constitutive.

Actul constitutiv se semnează de către toţi asociaţii sau în caz de subscripţie publică de către fondatori.

Referitor la actele constitutive vor fi înfăţişate numai unele aspect specific societăţii pe acţiuni.

B. Contractul de societate

Precizări prealabile. Contractul de societate se încheie în forma scrisă, prevăzută de lege. El trebuie să cuprindă elementele stabilite de art. 8 din Legea nr. 31/1990.

Deoarece cuprinsul contractului de societate a fost analizat, ne vom opri la unele elemente care privesc această formă de societate.

Preview document

Societatea pe Acțiuni - Pagina 1
Societatea pe Acțiuni - Pagina 2
Societatea pe Acțiuni - Pagina 3
Societatea pe Acțiuni - Pagina 4
Societatea pe Acțiuni - Pagina 5
Societatea pe Acțiuni - Pagina 6
Societatea pe Acțiuni - Pagina 7
Societatea pe Acțiuni - Pagina 8
Societatea pe Acțiuni - Pagina 9
Societatea pe Acțiuni - Pagina 10
Societatea pe Acțiuni - Pagina 11
Societatea pe Acțiuni - Pagina 12
Societatea pe Acțiuni - Pagina 13
Societatea pe Acțiuni - Pagina 14
Societatea pe Acțiuni - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Societatea pe Actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Societatea pe acțiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Societatea în Nume Colectiv

Capitolul I Noţiunea societăţii în nume colectiv 1.1. Noţiunea societăţii în nume colectiv Societatea în nume colectiv este cea mai veche formă...

Societatea în comandită pe acțiuni

Societate in Comandita pe Actiuni (S.C.A.) 1) Actionarii unei societati in comandita pe actiuni (S.C.A.) Societatea cuprinde un numar de cel...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea pe Acțiuni

Capitolul I – Considerații generale ale societatii pe actiuni I.1.-Evoluția istorică a societății pe acțiuni Societatea pe acţiuni (S.A.),...

Organizarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Societăți captive de asigurări

1.1.Notiune, caracterizare generala Piata internationala de asigurari este formata din totalitatea tranzactiilor interne si internationale de...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Societatea pe acțiuni

1. Notiunea societatii pe actiuni 1.1 Precizari prealabile Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa, si totodata, cea mai evoluata...

Ai nevoie de altceva?