Societatea pe Acțiuni

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2607
Mărime: 15.79KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Natalia

Extras din document

Societate pe actiuni, denumita in continuare societate, este considerata societatea comerciala al carei capital social este in intregime impartit in actiuni.

Societatea poate fi de tip deschis sau inchis.Societatea este deschisa daca actionarii ei au dreptul nelimitat sa instraineze actiunile ce le apartin. Societatea deschisa este in drept sa plaseze public si sa vinda public actiunile sale si alte valori mobiliare unui cerc nelimitat de persoane.Numarul actionarilor societatii deschise nu este limitat.

Societatea este inchisa daca actionarii ei sau societatea insasi au drept de preemtiune asupra actiunilor instrainate de actionarii acestei societati. Societatea inchisa nu este in drept sa plaseze public actiunile

sale si alte valori mobiliare sau sa le propuna, in alt mod, unui cerc nelimitat de persoane pentru achizitionare. Numarul actionarilor societatii inchise, impreuna cu actionarii reprezentati prin detinatorii nominali de actiuni, nu poate fi mai mare de 50, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege sau de alte acte legislative.

Modificarea tipului societatii se face prin modificarea statutului societatii.Daca numarul actionarilor societatii inchise va depasi limita stabilita de 50, in termen de 3 luni:

a) se va transforma in societate deschisa ori in cooperativa deproductie; sau

b) se va reorganiza prin divizare (separare).

Daca dispozitiile date nu vor fi indeplinite in termenul fixat si numarul actionarilor nu va fi redus pina la 50, societatea inchisa urmeaza a fi lichidata prin hotarire a adunarii generale a actionarilor sau a instantei judecatoresti.

Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii acestei societati il are orice actionar al societatii, precum si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (in redactiaLegii Nr.1401-XIV din 7 decembrie 2000).

Statutul juridic al societatii

Societatea este persoana juridica care isi desfasoara activitatea in temeiul prezentei legi, altor acte legislative si statutului societatii.Durata societatii este nelimitata, daca statutul nu prevede

altfel.

Societatea poseda cu drept de proprietate bunuri care sintseparate de bunurile actionarilor si se trec in bilantul ei independent.Fata de actionarii sai societatea are obligatii in conformitate cuprezenta lege, cu alte acte legislative si cu statutul societatii.

Societatea poate in numele sau sa dobindeasca si sa exercite drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale personale, sa aiba obligatii, sa fie reclamant si pirit in instanta judecatoreasca.

Societatea este in drept sa desfasoare orice activitati neinterzise de legislatie. Anumite activitati, al caror nomenclator este stabilit de legislatie, societatea este in drept sa le desfasoare numai in baza licentei.

Societatea are dreptul sa deschida conturi bancare pe teritoriulRepublicii Moldova si in strainatate.

Societatea trebuie sa aiba sigiliu cu denumirea sa in limba moldoveneasca scrisa in intregime si cu indicarea sediului.Pe sigiliu poate fi de asemenea indicata denumirea societatii intr-o alta limba

vorbita pe teritoriul Republicii Moldova, in conformitate cu legislatia.Societatea este in drept sa aiba stampile cu antet si blanchete cu denumirea sa, precum si marca comerciala (marca de serviciu) inregistrata si alte mijloace de identificare vizuala a societatii.

Patrimoniul si raspunderea societatii

Patrimoniul societatii se constituie ca rezultat al plasarii actiunilor, al activitatii sale economico-financiare si in alte temeiuri prevazute de legislatie.

Societatea este in drept sa acorde si sa atraga imprumuturi in conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative si cu statutul sau.

Societatea raspunde pentru obligatiile sale cu intregul patrimoniu ce ii apartine cu drept de proprietate.

Societatea nu raspunde pentru obligatiile actionarilor sai.

Denumirea societatii

Societatea isi desfasoara activitatea sub o anumita denumire.Denumirea intreaga a societatii va cuprinde:

a) cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.";

b) numele concret al societatii, care permite a o deosebi de celelalte organizatii.

Denumirea intreaga a societatii poate sa cuprinda si alte date care nu sint in contradictie cu legislatia.Societatea va folosi denumirea sa, inclusiv prescurtata, numai in acea formulare cum a fost inscrisa in Registrul de stat al comertului.Particularitatile denumirii societatii si folosirii ei sint stabilite si de alte acte legislative.

Sediul societatii

Sediu al societatii este considerat sediul organului sau executiv,indicat in statutul societatii.

Societatea trebuie sa aiba adresa pentru relatii.Societatea va anunta creditorii, actionarii sai, precum si autoritatile publice stabilite de legislatie, despre schimbarea adresei sale.

INFIINTAREA SOCIETATII

Dispozitii generale

Societatea poate fi infiintata pe calea organizarii unei societati noi sau a reorganizarii unei persoane juridice in functiune.Infiintarea societatii va include incheierea contractului de societate (luarea hotaririi de infiintare a societatii), subscrierea fondatorilor la actiunile plasate si tinerea adunarii constitutive.Societatea poate fi infiintata de o singura persoana. In acest caz, decizia de infiintare a societatii va fi luata de aceasta persoana de sine statator si se va perfecta sub forma de declaratie de fondare a societatii.

Fondatorii societatii

Sint considerati fondatori ai societatii persoanele fizice si juridice care au luat decizia de a o infiinta.

Fondatori ai societatii pot fi persoane fizice capabile si persoane juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum si state straine si organizatii internationale.In calitate de fondatori ai societatilor, in numele Republicii Moldova sau al unitatilor administrativ-teritoriale, apar autoritatile

publice determinate de legislatie.

Intreprinderile de stat si municipale sint in drept sa fondeze societati in temeiul autorizatiilor autoritatilor publice.Numarul fondatorilor societatii deschise nu este limitat, iar al

societatii inchise, nu va depasi 50.Societatea poate fi infiintata de un singur fondator (alcatuita dintr-un singur actionar) numai in cazul in care fondatorul (actionarul) nu este o alta societate comerciala alcatuita dintr-o singura persoana. In caz de incalcare a acestei prevederi, statul, prin intermediul Ministerului Finantelor, precum si oricare persoana interesata sint in drept sa ceara, pe cale judecatoreasca, dizolvarea unei societati astfel constituite. In temeiul hotaririi de dizolvare a societatii, se va proceda la lichidarea acesteia in conformitate cu legislatia (in redactia Legii Nr.1401-XIV din 7

decembrie 2000).

Fondatorii sint in drept sa savirseasca numai actiuni ce tin de infiintarea societatii si numai in limitele stabilite de contractul de societate.

Fondatorii suporta toate cheltuielile necesare infintarii si inregistrarii societatii, care se restituie de societate in temeiul darii de seama a fondatorilor asupra cheltuielilor suportate.

Fondatorii societatii nu pot beneficia de drepturi suplimentare daca aceste drepturi nu sint date de actiunile societatii detinute de fondatori.

Fondatorii societatii raspund solidar pentru obligatiile lor:

a) legate de infiintarea societatii, inclusiv in cazul maririi decatre ei a valorii aporturilor nebanesti la capitalul social al societatii;

b) aparute in cazul savirsirii de catre ei a unor actiuni in numelesocietatii dupa ce s-a considerat ca fondarea societatii nu a avut loc.

Preview document

Societatea pe Acțiuni - Pagina 1
Societatea pe Acțiuni - Pagina 2
Societatea pe Acțiuni - Pagina 3
Societatea pe Acțiuni - Pagina 4
Societatea pe Acțiuni - Pagina 5
Societatea pe Acțiuni - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Societatea pe Actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul de comerț

1.Notiunea fondului de comert O activitate comerciala, pentru a se putea desfasura fara probleme, are nevoie de anumite unelte specifice naturii...

Insolvență

CAPITOLUL I INSOLVENTA – DEFINITIE. CARACTERELE JURIDICE ALE PROCEDURII DE INSOLVENTA Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care...

Deschiderea Procedurii Falimentului

CAPITOLUL I DESCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI În reglementarea Legii nr. 85/2006, procedura falimentului constă într-un ansamblu de operaţiuni...

Calitatea de Comerciant

CALITATEA DE COMERCIANT Legea indică cine sunt comercianţii chiar dacă nu dă o definiţie acestei noţiuni. “Sunt comercianţi aceia care fac fapte...

Societăți comerciale pe acțiuni

Capitolul I. Notiuni definitorii ale societatii comerciale pe actiuni 1.1.Definitia societatii comerciale pe actiuni Desi Leagea nr. 31/1990...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Administratorul judiciar și atribuțiile lui

1.1. Administratorul judiciar Administratorul judiciar, persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie să aibă...

Procedura Insolvenței

PROCEDURA INSOLVENŢEI I.Noţiuni introductive. In cadrul procedurii insolvenţei, Legea nr. 85/2006, lege-cadru în acest domeniu, stabileşte...

Te-ar putea interesa și

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Societatea pe Acțiuni

Capitolul I – Considerații generale ale societatii pe actiuni I.1.-Evoluția istorică a societății pe acțiuni Societatea pe acţiuni (S.A.),...

Organizarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Societăți captive de asigurări

1.1.Notiune, caracterizare generala Piata internationala de asigurari este formata din totalitatea tranzactiilor interne si internationale de...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?