Societatea pe acțiuni

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4161
Mărime: 176.36KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grîu-Panțureac Maria
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

I.Societatea pe acțiuni și trăsăturile sale

II.Statutul juridic al societății

III. Modul de constituire a unei societăți pe acțiuni

IV. Conducerea și organele unei societăți pe acțiuni

VI. Capitalul social al societății pe acțiuni

VII.Lichidarea societății pe acțiuni

Extras din document

I.Societatea pe acțiuni și trăsăturile sale

Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a societății comerciale.

În această formă de societate contează mai mult aporturile asociațiilor decât calitățile acestora. Datorită importanței aporturilor la formarea capitalului social și a estomparii calităților personale ale asociațiilor, societatea pe acțiuni mai este cunoscută și sub denumirea de societate anonimă.

Trăsăturile:

- Societatea este formată dintr-un număr minim de asociați, denumiți acționari;

- Capitalul social este constituit din acțiuni, care sunt titluri negociabile și transmisibile;

- Responsabilitatea asociaților pentru obligațiile sociale este limitată;

- Acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

II.Statutul juridic al societății

Conform art.3 aliniat din Legea privind societățile pe acțiuni:

(1) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea în temeiul prezentei legi, altor acte legislative și statutului societății.

(2) Durata societății este nelimitată, dacă statutul nu prevede altfel.

(3) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.

(4) Față de acționarii săi societatea are obligații în conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative și cu statutul societății.

(5) Societatea poate în numele său să dobîndească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.

(6) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.

(7) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.

(8) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.

III. Modul de constituire a unei societăți pe acțiuni

Calitatea de fondator al unei societăți pe acțiuni revine persoanelor care au luat decizia de a o înființa. Însușirea de acționar presupune,posesiunea unor acțiuni.

În Republica Moldova, atât persoanele fizice, cât și a persoanele juridice, inclusiv cele de naționalitate străină și apatride pot înființa o societate pe națiuni.

Numărul fondatorilor societății pe acțiuni nu este limitat. Nu pot fi fondatori persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa.

Denumirea societății

- Societatea își desfășoară activitatea sub o anumită denumire.

- Denumirea întreagă a societății va cuprinde:

o cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”;

o numele concret al societății, care permite a o deosebi de celelalte organizații.

- Denumirea întreagă a societății poate să cuprindă și alte date care nu sînt în contradicție cu legislația.

- Societatea va folosi denumirea sa, inclusiv prescurtată, numai în acea formulare cum a fost înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Sediul societății

- Sediu al societății este considerat sediul organului său executiv, indicat în statutul societății.

- Adresa juridică a societății este adresa sediului ei. Societatea poate avea și alte adrese poștale pentru corespondență.

- Societatea va anunța creditorii, acționarii săi, precum și autoritățile

Bibliografie

1. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111764&lang=ro

2. Codul civil al Republicii Moldova 11.06.2002 nr.1107/2002//Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002;

3. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, nr. 845-XII din 03.01.1992 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2/33 din 28.02.1994;

4. Legea Republicii Moldova cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007//Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-187/711 din 30.11.2007;

5. Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni, nr. 1134-XIII din 02.04.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-39/332 din 12.06.1997;

Preview document

Societatea pe acțiuni - Pagina 1
Societatea pe acțiuni - Pagina 2
Societatea pe acțiuni - Pagina 3
Societatea pe acțiuni - Pagina 4
Societatea pe acțiuni - Pagina 5
Societatea pe acțiuni - Pagina 6
Societatea pe acțiuni - Pagina 7
Societatea pe acțiuni - Pagina 8
Societatea pe acțiuni - Pagina 9
Societatea pe acțiuni - Pagina 10
Societatea pe acțiuni - Pagina 11
Societatea pe acțiuni - Pagina 12
Societatea pe acțiuni - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Societatea pe actiuni.docx

Alții au mai descărcat și

Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială

Putem spune că dreptul comercial (devenit al profesioniștilor) este și va rămâne ramura cea mai dinamică a dreptului privat. Acesta este definit ca...

Contracte Comerciale - Contracul de Vanzare – Cumparare - Obligatiile Vanzatorului in Vanzarea Internationala de Marfuri

Contractul de vânzare-cumparare internaţională constituie principalul instrument juridic prin care se desfăşoară comerţul internaţional. Pe lângă...

Politici structurale ale Uniunii Europene

-Introducere- Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 28 de state membre situate în principal în Europa. Are o suprafață de...

Contractul de Vanzare - Cumparare in Comertul International

1. Consideratii introductive Contractul de vanzare-cumparare internationala constituie principalul instrument juridic prin care se desfasoara...

Răspunderea administratorului într-o societate

Introducere Pentru a putea determina care sunt faptele ce atrag răspunderea administratorului unei societăți, este necesar de a porni de la natura...

Particularități ale proprietății cooperatiste

Noțiuni generale ale cooperativelor Noțiunea cooperației. Cooperația reprezintă un sector specific al economiei. Ea funcționează prin societăți...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Ai nevoie de altceva?