Societati Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Duţă Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Noţiunea şi caracterele juridice ale societăţii civile:

Din dispoziţiile art. 1491, 1492 C.civ. rezultă că societatea este un contract în temeiul căruia două sau mai multe persoane (asociaţi) se înţeleg să pună în comun anumite bunuri pentru a desfăşura împreună o anumită activitate, în vederea realizării şi împărţirii beneficiilor care vor rezulta.

Contractul de societate are următoarele elemente esenţiale care îl deosebesc de alte contracte :

a) fiecare asociat se obligă să pună în comun o valoare patrimonială (aport);

b) asociaţii se obligă să desfăşoare împreună o activitate care constituie obiectul societăţii;

c) toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor.

Din definiţia dată rezultă caracterele juridice ale contractului de societate:

a) contractul este plurilateral, în sensul că la încheierea sa participă două sau mai multe persoane, fiecare asumându-şi anumite obligaţii;

b) contractul este cu titlu oneros; fiecare asociat urmăreşte realizarea unui folos patrimonial, adică obţinerea de beneficii;

c) contractul este comutativ; întinderea obligaţiilor fiecărui asociat este cunoscută în momentul încheierii contractului;

d) contractul este consensual, ceea ce înseamnă că se încheie prin simplul acord de voinţa al părţilor; forma scrisă este cerută ad probationem.

Definiţia societăţii comerciale:

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitatea juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate

Societatea civilă şi societatea comercială:

Asemănări: au aceeaşi esenţă; fiecare reprezintă o grupare de persoane şi de bunuri (capitaluri) în scop economic şi lucrativ;

ˇ atât societatea civilă, cât şi cea comercială iau naştere printr-un contact de societate;

ˇ ambele societăţi au un scop lucrativ; asociaţii urmăresc realizarea şi împărţirea unor beneficii.

Deosebiri: obiectul sau natura operaţiunilor pe care le realizează societatea;

ˇ societatea comercială este investită cu personalitate juridică, în timp ce societatea civilă rămâne un simplu contract, fără a fi subiect de drept de sine stătător;

ˇ între societatea civilă şi cea comercială există deosebiri privind condiţiile în care acestea se constituie şi funcţionează.

Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societăţii comerciale

Aporturile asociaţilor

Sub aspect juridic, prin aport se înţelege obligaţia pe care şi-o asumă fiecare asociat de a aduce în societate un anumit bun, o valoare patrimonială. În limita aportului, asociatul devine debitor al societăţii cu toate consecinţele care decurg din această calitate.

Obiectul aportului îl poate constitui:

- aportul în numerar; are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societăţii;

- aportul în natura; are ca obiect anumite bunuri, care pot fi bunuri mobile(clădiri, instalaţii), bunuri mobile corporale (materiale, mărfuri) sau incorporale (creanţe, fond de comerţ);

- aportul în industrie, care constă în muncă sau activitatea pe care asociatul promite să o efectueze în societate, având în vedere competenţa şi calificarea sa.

Capitalul social şi patrimoniul societăţii

Prin capitalul social al unei societăţi comerciale se înţelege expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. Capitalul social mai este denumit şi capital nominal.

Capitalul social are o dublă semnificaţie: contabilă şi juridică. El constituie gajul general al creditorilor societăţii. De aceea, este fix pe toată durata societăţii.

Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să contribuie la constituirea societăţii. Capitalul subscris coincide cu capitalul social.

Capitalul vărsat este valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul societăţii.

Capitalul social al societăţii este divizat în anumite fracţiuni, denumite diferit după forma juridică a societăţii : părţi de interes, părţi sociale, acţiuni.

Patrimoniul societăţii, în lumina dreptului civil, îl constituie totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică aparţinând societăţii.

Între capitalul social şi patrimoniul societăţii există anumite deosebiri. Astfel, în timp ce capitalul social este expresia valorică a aportului asociaţilor, patrimoniul societăţii este o universalitate juridică, în care sunt cuprinse toate drepturile şi obligaţiile, precum şi bunurile societăţii.

Intenţia asociaţilor de a colabora în desfăşurarea activităţilor comerciale

Affectio societatis presupune intenţia de colaborare voluntară a asociaţilor, de a lucra în comun, suportând toate riscurile activităţii comerciale.

Participarea la activitatea societăţii trebuie să fie efectivă şi interesată. Această participare este diferită, în funcţie de forma juridică a societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societati Comerciale.doc