Societatile Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Societatile Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Notiuni introductive

Termenul de societate deriva etimologic din limba latina, de la substantivul societas cu sensul de asociatie, unire.Din limba latina s-a transmis in limba franceza société si in limba italiana societá .

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.

Cu privire la natura juridica a societatii comerciale, doctrina juridica cunoaste mai multe teorii si anume:teoria contractuala, teoria actului colectiv, si teoria institutiei .Indiferent de teoria adoptata,toti autorii sunt de acord ca la originea societatilor comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege care consta in incheierea contractului de societate sau contractul de societate si statutul societatii dupa caz.Astfel, in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata legea prevede necesitatea unui al doilea act constitutiv care este statutul societatii.

Potrivit Art. 2 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 29 ianuarie 1998, societatile comerciale din Romania se vor constitui in una dintre urmatoarele forme:

a) societate in nume colectiv;

b) societate in comandita simpla;

c) societate pe actiuni;

d) societate in comandita pe actiuni;

e) societate cu raspundere limitata.

Societatea in nume colectiv (S.N.C.) are drept caracteristica obligatia solidara (in egala masura) si nemarginita (cu intregul patrimoniu) a asociatilor pentru operatiunile desfasurate in numele societatii.Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.

Societatea in comandita simpla are doua tipuri de asociati : comanditati si comanditari. Fata de asociatii comanditari, acociatii comanditati au in plus dreptul de administrare a societatii. Din punct de vedere al obligatiei pentru operatiunile societatii, comanditatii raspund solidar si nemarginit, in timp ce riscul comanditarilor se limiteaza la capitalul subscris. Comanditarul are deptul de a cere o copie a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, precum si dreptul de a verifica autenticitate acestora pe baza documentelor justificative.

Societatea in comandita pe actiuni pastreaza caracteristicile societatii in comandita simpla, cu mentinerea divizarii capitalului social pe actiuni. Administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a asociatilor, iar un asociat ales de administrator devine automat asociat comaditat.

Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) are drept principala caracteristica limitarea raspunderii actionarilor pentru obligatiile societatii la capitalul social subscris de fiecare actionar. Capitalul este impartit in parti sociale care sunt liber transferabile numai intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii trebuie aprobata de asociatii care reprezinta cel putin trei patrimi din capitalul social.

Societatea pe actiuni (S.A.) pastreaza limitarea raspunderii la capitalul subscris de fiecare actionar. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative sau la purtator se transmite liber, fara consimtamantul celorlalti actionari.

Societatile enuntate sunt persoane juridice distincte de persoana propietarilor lor(asociati sau actionari).Ele isi desfasoara activitatea in nume propriu, au conducere si sediu propriu.

Pentru constituirea societatilor comerciale este necesar intocmirea si procurarea unor acte, plata unor taxe ,etc.

Elemente definitorii ale societatii comerciale ca persoana juridica

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica din momentul constituirii cu indeplinirea tuturor formalitatilor stabilite

de lege.Astfel conform art.1 din L 31/1990 pentru “efectuarea de acte de comert ,persoanele fizice si juridice se pot asocial si constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiilor acestei

legi.Societatile comerciale cu sediul juridic in Romania sunt persoane juridice romane.”

Elementele constitutive ale societatilor comerciale impuse de lege sunt:

-organizare de sine-statatoare;

-un patrimoniu propriu;

-un scop determinat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatile Comerciale.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE