Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 14643
Mărime: 58.40KB (arhivat)
Publicat de: Sabin Olteanu
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Macovei
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI FACULTATEA DE DREPT MASTER DREPTUL AFACERILOR

Cuprins

 1. Introducere. 3
 2. Capitolul I
 3. Consideraţii generale privind societăţile comerciale pe acţiuni.6
 4. I.1. Noţiune şi trăsături.6
 5. I.2. Evoluţie.8
 6. Capitolul II
 7. Modul de constituire a societăţilor pe acţiuni.10
 8. II.1. Constituirea continuată a societăţilor pe acţiuni.13
 9. II.2. Constituirea simultană a societăţilor pe acţiuni.14
 10. Capitolul III
 11. Organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale pe acţiuni.16
 12. III.1. Adunările acţionarilor.16
 13. III.2. Administratorii.24
 14. III.3. Cenzorii.27
 15. Capitolul IV
 16. Titlurile emise de societăţile pe acţiuni.30
 17. IV.1. Acţiunile.30
 18. IV.2. Obligaţiunile.34
 19. Capitolul V
 20. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni.40
 21. V.1. Dizolvarea societăţii pe acţiuni.40
 22. V.2. Lichidarea şi procedura lichidării.45
 23. Concluzii.53
 24. Bibliografie.56

Extras din referat

INTRODUCERE

Potrivit doctrinei juridice în domeniu există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume : participanţi la raporturile de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice internaţionale şi participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice interne, la care se adaugă şi societăţile transnaţionale.

Din prima categorie fac parte statele şi organizaţiile interguvernamentale.Ca titular de suveranitate, statul stabileşte regimul juridic aplicabil subiecţilor de drept care îi aparţine.El nu are calitate de comerciant,dar se poate implica în orice raport juridic. Organizaţiile interguvernamentale reprezintă subiecte de drept derivat a ordinii juridice internaţionale, deoarece acestea sunt o creaţie a statelor.Acestea se pot implica în operaţiunile economice internaţionale în limitele capacităţii lor juridice, stabilită prin actul constitutiv.

Din a doua categorie fac parte societăţile comerciale şi persoanele fizice. Statutul organic al societăţilor comerciale este guvernat de legea statului unde este stabilit sediul social al societăţii sau de legea ţării unde societatea este înregistrată. În ce priveşte persoanele fizice,statutul lor se determină pe baza lex patriae,lex domicili sau a lex religionis.

Societăţile transnaţionale nu aparţin nici ordinii juridice internaţionale,nici ordinii juridice interne. Acestea se constituie din două sau mai multe state,ce au ca scop desfăşurarea unor operaţiuni economice.Ele au la bază un tratat internaţional,care conţine prevederi referitoare la actul lor constitutiv. De cele mai multe ori ele se constituie sub forma societăţii pe acţiuni. Se pot distinge societăţi transnaţionale a căror act constitutiv admite aplicarea legii unui anumit stat sau a unui proiect de lege, societăţi transnaţionale a căror act constitutiv nu permite aplicarea, nici măcar cu caracter subsidiar a legii unui anumit stat şi societăţi transnaţionale a căror act constitutiv prevede aplicarea cu caracter subsidiar a principiilor de drept comune sistemelor juridice ale statelor ce au participat la constituirea societăţii.

În cuprinsul lucrării de faţă imi voi concentra atenţia asupra societăţiilor comerciale în calitatea lor de participant la raporturile juridice de comerţ internaţional, îndeosebi asupra societăţilor pe acţiuni.

În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi cele juridice se pot asocia şi constitui societăţi comerciale, în una dintre formele cunoscute, şi anume: societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea pe acţiuni sau societatea cu răspundere limitată.

Societatea în nume colectiv se contituie prin asocierea unor persoane care s-au ales în considerarea unor calităţi individuale. Ea se bazează pe încrederea reciprocă între asociaţi care îşi acordă mandat reciproc de reprezentare în gestionarea patrimoniului social, fiecare asociat asumându-şi răspunderea, alături de patrimoniul social, cu întregul avut personal.

Societatea în comandită simplă este tipică pentru asocierea dintre capital şi muncă. Ea se caracterizează prin existenţa a 2 categorii de asociaţi: comanditaţi, ce răspund pentru obligaţii sociale nelimitat şi solidar, şi comanditari, ce răspund numai în limita aportului lor.

Societatea pe acţiuni deţine marea industrie şi finanţele, bazate pe capitaluri gigantice. Transmisibilitatea acţiunilor produce o înnoire continuă a acţionarilor şi asigură continuitatea existenţei persoanei juridice dincolo de limitele biologice ale persoanei fizice.

Societatea cu răspundere limitată prezintă avantajul limitării răspunderii la capitalul social, punându-se astfel în siguranţă averea personală a comerciantului. Reprezintă singura formă de societate comercială ce poate fi constituită şi cu asociat unic.

Societatea pe acţiuni este organizată şi funcţionează pe principiul separaţiei puterilor, organe de deliberare şi decizie, organe de administrare şi reprezentare, organe de supraveghere şi control. În România această formă de societate este reglementată de legea nr.31/1990. În cadrul acestei forme de societate contează mai mult aporturile asociaţiilor decât calităţile acestora.

Preview document

Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 1
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 2
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 3
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 4
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 5
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 6
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 7
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 8
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 9
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 10
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 11
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 12
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 13
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 14
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 15
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 16
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 17
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 18
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 19
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 20
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 21
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 22
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 23
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 24
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 25
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 26
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 27
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 28
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 29
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 30
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 31
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 32
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 33
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 34
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 35
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 36
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 37
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 38
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 39
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 40
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 41
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 42
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 43
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 44
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 45
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 46
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 47
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 48
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 49
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 50
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 51
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 52
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 53
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 54
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 55
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 56
Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Societatile Comerciale pe Actiuni in Comertul International.doc

Alții au mai descărcat și

Contracte comerciale - contracul de vânzare-cumpărare - obligațiile vânzătorului în vânzarea internațională de mărfuri

Contractul de vânzare-cumparare internaţională constituie principalul instrument juridic prin care se desfăşoară comerţul internaţional. Pe lângă...

Reglementarea și Sancționarea Actelor de Concurență Neloială

Concurenţa este un element definitoriu al economiei de piaţă şi reprezintă motorul dezvoltării economico-sociale. În general, prin concurenţă se...

Instrumente de plată în afaceri

1. Notiuni generale Intr-o economie de piata moderna aflata in continua transformare si in care apar, la fiecare moment, milioane de operatiuni si...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Efectele Rundei Uruguay asupra liberalizării comerțului mondial

1. ROLUL G.A.T.T. IN LIBERALIZAREA COMERTULUI INTERNATIONAL 1.1. Scurt istoric al crearii si organizarii G.A.T.T. 1.1.1 Crearea G.A.T.T. Crearea...

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Comerțul exterior al României

Comertul Exterior al Romaniei I. Definire. Modalitati de exprimare si calcul Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care...

Societăți comerciale - formalități legate de constituirea unei societăți comerciale

A.Concepte de baza: Societatea comercială forma a întreprinderii, cu personalitate juridica, pe care una sau mai multe persoane o organizeaza prin...

Evoluția comerțului exterior românesc după 1989 până în prezent

1. Evolutia situatiei economice a Romaniei dupa anii 1989 Dupa revolutia din decembrie 1989, in Romania a inceput un proces ireversibil de trecere...

Piața valutară

I. PIATA VALUTARA: CONCEPT, TIPURI, FACTORI DE INFLUENTA Piata valutara reprezinta ansamblul relatiilor care iau nastere intre banci, ca si intre...

Ai nevoie de altceva?