Societatile Comerciale - Subiecte ale Dreptului Comercial International

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Societatile Comerciale - Subiecte ale Dreptului Comercial International.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Maria Adamescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Noţiuni introductive

Principalii participanţi la viaţa comercială internaţională sunt societă¬ţile comerciale. Prin dimensiunile la care pot ajunge societăţile comerciale, pot influenţa în mod hotărâtor viaţa economică a unei ţări şi nu arareori chiar viaţa politică Societăţile comerciale au cunoscut de-a lungul timpului moda¬lităţi specifice de constituire şi funcţionare, forme diferite de organizare, reglementări naţionale şi internaţionale privind activitatea lor In sistemul de drept german, regimul juridic al diferitelor societăţi comerciale este prevăzut în mai multe legi.Astfel, pentru societatea în nume colectiv, în comandită simplă şi în participaţie se vor aplica dispoziţiile Codului comercial (H.G.B.), iar pentru societăţile pe acţiuni şi cele cu răspundere limitată se vor aplica două legi specifice acestora. În dreptul englez, societăţile comerciale sunt reglementate de acte normative diferite in functie de tipul de societate avut in vedere

În dreptul românesc reglementarea generală în materia societăţilor co¬merciale este cuprinsă în Legea nr. 31/1990. Această lege reglementează cinci tipuri de societăţi şi anume: societatea în nume colectiv, în comandită simplă, pe acţiuni, in comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limita¬tă. Legea nr. 31/1990 cuprinde reguli generale aplicabile oricărei societăţi comerciale precum şi reguli speciale privind fiecare formă juridică de societate comercială. Legea se aplică şi societăţilor comerciale cu participare străină -reglementare care se completează cu dispoziţiile Legii 35/1991, privind re¬gimul investiţiilor străine sub foţma societăţilor comerciale, filialelor şi su¬cursalelor constituite cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fi¬zice sau juridice române.

Printre celelalte reglementări speciale privind societăţile comerciale putem aminti:

- Legea nr. 15/1990, pentru societăţile constituite prin transformarea din unităţi economice de stat;

- Legea nr. 33/1991, privind activitatea bancară;

- Legea 47/1991, privind constituirea, organizarea, şi funcţionarea so¬cietăţilor comerciale din domeniul asigurărilor.

Reglementarea societatilor comerciale in conventiile internationale

Până în prezent România nu este parte la nici o convenţie interna¬ţională care să privească societăţile comerciale în general. Aşadar, această materie este lipsită de un instrument unificat de reglementare, care ar fi fost un izvor specific al dreptului comerţului internaţional. Prevederi sporadice interesând aspecte particulare ale regimului juridic- al societăţilor comerciale cu participaţiune străină se întâlnesc mai ales în unele acorduri bilaterale la care România este parte.

Constituirea societăţilor comerciale

Societatea civilă şi societatea comercială

Societatea civilă este un contract în temeiul căruia două sau mai multe persoane (asociaţi) se înţeleg să pună în comun anumite bunuri pentru a desfăşura împreună o anumită activitate, în vederea realizării şi împărţirii be¬neficiilor care vor rezulta.

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane con¬stituită pe baza unui contract de societate şi care dobândeşte personalitate ju¬ridică, în cate asociaţii se înţeleg să puna în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor realizate. Fiind vorba şi într-un caz şi în celălalt de o societate, se înţelege că intre ele există asemănări şi deosebiri:

Asemănări:

1. Societatea civilă şi societatea comercialaau aceeasi esenta , fiecare reprezintă o grupare de persoane, şi de persoane si de bunuri in scop economic si lucrativ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatile Comerciale - Subiecte ale Dreptului Comercial International.doc

Alte informatii

Acest referat contine informatii privind reglementarea societatilor comerciale si participarea acestora la activitatile comerciale internationale.Referatul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Drept