Statutul Administratorilor Societatilor Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Statutul Administratorilor Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Smaranda Angheni

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Legea Societatilor Comerciale nr. 31/ 1990, republicata in anul 2004, nu da o definitie administratorului societatii comerciale, iar in doctrina se fac numai anumite referiri, insa practica a condus la urmatoarea definitie:

Administratorul societatii comerciale este persoana fizica sau persoana juridica, prin reprezentantul sau permanent, asociata sau din afara societatii, care in baza imputernicirilor rezultate din mandatul incredintat si din normele specifice ale legii societatilor comerciale, transpune in practica vointa societatii prin exercitarea oricaror operatiuni cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate si a vointei sociale cu exceptia restrictiilor mentionate de lege sau in actul constitutiv.

Din aceasta definitie se desprind si cateva caracteristici ale institutiei juridice a administratorului societatii comerciale, dupa cum urmeaza:

a) Societatea comerciala poate fi administrata de o persoana fizica sau de o alta societate comerciala ( persoana juridica ) ce are un asemena obiect de activitate ( art. 137 si 139 din Legea nr. 31/ 1990, republicata ). In acest din urma caz societatea comerciala este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica in baza unui contract de administrare.

b) Administratorul poate avea calitatea de asociat ori poate proveni din afara societatii comerciale.

c) Administratorul societatii comerciale are puteri foarte largi. El poate efectua toate operatiunile necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate si a vointei societatii. Mandatul sau este limitat numai de acele restrictii prevazute de principiile generale de drept (ordinea publica si bunele moravuri), de actul constitutiv si de legea societatilor comerciale.

Persoana administratorului

Problematica persoanei si a capacitatii administratorului societatii comerciale a suscitat si continua sa ridice numeroase puncte de vedere in doctrina dreptului comercial roman si a celui european, parerile si pozitiile unor autori consacrati in aceasta materie, fiind uneori convergente, alteori contradictorii.

In redactarea ei initiala, Legea nr. 31/ 1990 oferea, de asemenea numeroase posibilitati de interpretare cu privire la persoana administratorului. Astfel, fostul art. 94 din aceasta lege, referitor la administrarea societatii pe actiuni, prevedea ca persoanele care, potrivit prezentei legi nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai societatii, iar daca au fost alese sunt decazute din drepturi.

De asemenea, in art. 29 din forma initiala a aceleiasi legi, se preciza, ca nu vor putea fi fondatori persoanele care potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni pedepsite potrivit acestei legi.

Din analiza acestor texte ( art. 29 coroborat cu art. 94 din Legea nr. 31/1990 in forma sa initiala ) se desprindea concluzia ca administrator al unei societati comerciale nu poate fi decat o persoana fizica cu capacitate de exercitiu, fiind deci exclusi incapabili si aceia care au anumite incompatibilitati ca urmare a savarsirii de infractiuni.

Cu ocazia modificarii si completarii Legii nr. 31/ 1990 a societatilor comerciale prin O.U.G nr. 32/ 1997, legiuitorul a fost receptiv, in cazul reglementarii persoanei administratorului, atat in legislatia Comunitatii Europene, cat si la sugestiile si solutiile oferite de doctrina actuala a dreptului comercial.

Astfel, Legea nr. 31/ 1990 modificata, completata si republicata in anul 2004 prevede posibilitatea numirii sau alegerii ca administrator al unei societati comerciale, a unei persoane juridice ( art. 139 din lege ).

In acest caz, drepturile si obligatiile societatii administrate si a celui care administreaza se stabilesc printr-un contract de administrare, a carui natura juridica si regim juridic isi gaseste esenta in contractul de mandat . In acest contract, pe langa clauzele obligatorii stabilite de dreptul comun in materia contractelor, legea obliga, ca persoana juridica sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica, care este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceiasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu. Persoana juridica pe care o reprezinta, nu este insa exonerata de raspunderea ce ii revine din contractul de administrare si nici nu i se poate micsora raspunderea solidara (art. 139 alin. 2 din Legea nr. 31/ 1990 ).

Capacitatea juridica a administratorului

Capacitatea de exercitiu deplina a administratorului persoana fizica

Administratorul persoana fizica, precum si reprezentantul permanent persoana fizica al administratorului persoana juridica, trebuie potrivit art. 6 alin. 2, art. 138 si art. 139 din Legea Societatilor Comerciale sa aiba capacitatea deplina de folosinta si de exercitiu.

Asadar, este necesar ca administratorul persoana fizica sa aiba capacitate de folosinta definita ca acea parte a capacitatii civile care consta in aptitudinea subiectului de drept de a avea drepturi si obligatii civile si capacitate deplina de exercitiu, adica aptitudine de a dobandi si exercita drepturile civile si de a-si asuma si executa obligatiile civile prin incheierea personal si singur a tuturor actelor juridice civile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Statutul Administratorilor Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

referatul este o abordare punctuala a ipostazelor administratorului in societatile comerciale