Tipuri de Societati Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Tipuri de Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Proiect

I. INTRODUCERE – prezentarea societatilor comerciale

1. TIPURILE DE SOCIETATI COMERCIALE

Conform Legii 31/1990 DIN 16 nov 1990 privind societatile comerciale, republicata în Monitorul Oficial numarul 33 din 29 ian 1998, societatile comerciale se vor constitui în una dintre urmatoarele forme:

a) Societate în nume colectiv;

b) Societate în comandita simpla;

c) Societate pe actiuni;

d) Societate în comandita pe actiuni;

e) Societate cu raspundere limitata;

a) Societatea în nume colectiv este o societate constituita prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a doua sau mai multe persoane care pun în comun mai multe bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, în scopul împartirii beneficiilor rezultate si în care asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.

Asociatii raspund nelimitat si solidar pentru actiunile pe care le desfasoara în numele societatii. Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, care pot fi asociati sau ne-asociati, persoane fizice sau persoane juridice. Ei pot fi numiti prin actul constitutiv sau alesi de catre asociatii care reprezinta majoritatea capitalului social. În caz de opozitie a vreunuia dintre administratori deciziile vor fi luate de asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social. Pentru aprobarea bilantului contabil si pentru deciziile referitoare la raspunderile administratorilor este necesar votul acestor asociati.

b) Societatea în comandita simpla se caracterizeaza prin prezenta a doua categorii de asociati: comanditati, care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, ca si asociatii societatii în nume colectiv, si comanditari, care raspund numai în limita aportului lor. Asociatii pot fi atât persoane fizice, cât si persoane juridice. Legea nu stabileste un numar minim de asociati, dar este obligatoriu sa existe cel putin un asociat comanditat si un asociat comanditar. Administratia societatii în comandita simpla se va încredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.

c) Societatea pe actiuni este o societate constituita prin asocierea mai multor persoane care contribuie la formarea capitalului social prin actiuni, care prin modul de transmitere pot fi nominale sau la purtator. Actiunile se emit pentru desfasurarea unei activitati comerciale, în scopul împartirii beneficiilor (sub forma de dividende catre actionari sau a unor cote-parti din profit catre salariati), pentru care actionarii raspund numai în limita aportului lor.

Prin actul constitutiv societatea pe actiuni se constituie prin aporturile asociatilor si prin subscriptie publica. Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie de minim 25.000.000 lei si este reprezentat prin actiuni emise de societate. Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 1000 lei.

Adunarile generale ale actionarilor pot fi ordinare si extraordinare. Adunarea ordinara se întruneste cel putin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, iar adunarea extraordinara se întruneste ori de câte ori este nevoie. Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, temporari si permanenti.

d) Societatea în comandita pe actiuni este o societate asemanatoare societatii în comandita simpla, deoarece cuprinde doua categorii de asociati: comanditati si comanditari. Deosebirea dintre ele consta în faptul ca, în cazul societatii în comandita pe actiuni, capitalul social este împartit în actiuni, ca si în cazul societatii pe actiuni dupa ale carei reguli este reglementata. Administrarea societatii este încredintata unuia sau mai multor asociati comanditati, care raspund nelimitat si solidar numai în limita aportului lor. Aceasta forma de societate se întâlneste rar în practica, fiind preferata societatea pe actiuni.

e) Societatea cu raspundere limitata ca si în cazul societatii în nume colectiv, societatea cu raspundere limitata se bazeaza pe încrederea asociatilor. Datorita acestui fapt, numarul asociatilor este limitat, iar partile sociale nu se pot vinde. Administrarea societatii se face de un administrator, iar conducerea este realizata de A.G.A. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin aportul unui singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor sociale.

2. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Majorarea capitalului social se face în conditiile prevazute de lege si se poate realiza prin urmatoarele forme:

1. Aport în numerar

2. Aport în natura

3. Emisiunea de noi actiuni, care prin vânzarea lor catre actionari genereaza aducerea de noi aporturi

4. Cresterea valorii nominale a actiunilor existente

5. Încorporarea rezervelor, primelor de capital, fondurilor proprii, beneficiilor sau a unor cote-parti din profitul obtinut în capitalul propriu

6. Dubla crestere simultana de capital

Daca majorarea se va face prin aport în natura, adunarea generala extraordinara va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea bunurilor aduse ca aport. Aporturile în creante nu sunt admise.

La S.C. Artech S.A. majorarea capitalului social se face prin încorporarea în capitalul social a valorii terenului. Valoarea terenului a fost stabilita o data cu atestarea dreptului de proprietate, în conformitate cu HG nr. 834/1991 si HG 500/1994. Aceasta majorare determina cresterea surselor de finantare a activelor societatii. Când se va majora capitalul social (la sfârsitul anului 1999)cu valoarea terenului (1.749.595,113 mii lei), operatia contabila va produce urmatoarele modificari: creste capitalul social si concomitent scad subventiile pentru investitii.

Majorarea capitalului social are ca efect cresterea capitalului propriu al societatii, adica cresterea capacitatii de finantare a activelor din pasive (surse permanente).

3. PIATA DE DESFACERE

a.1. Piata interna

Cota de piata la intern a scazut brusc dupa 1996, de la 7,46% la 4,19% în 1997 apoi a înregistrat o evolutie fluctuanta nu prea mare de la an la an. În ceea ce priveste productia de tigle ceramice se remarca faptul ca nu exista nici un producator în zona sudica, desi pe piata exista cerere de astfel de materiale de constructie. Pentru anul 1999 S.C. ARTECH S.A. a avut la productia de tigle ceramice o cota de piata de 14,65% si se preconizeaza ca în anul 2001 sa aiba o cota de piata de aproximativ 15,30%. Se recomanda introducerea unei linii tehnologice de astfel de materiale care ar putea sa aduca beneficii importante societatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tipuri de Societati Comerciale.doc