Toate referatele din domeniul Drept

 • Expertiza medico-legala psihiatrica

  În literatură, expertiza medico-legală psihiatrică e definită ca fiind o activitate multidisciplinară de sinteză, integrare și avizare, corelând discernământul și responsabilitatea umană pentru faptele săvârșite cu starea psihică a persoanei și legea lato sensu la un anumit moment, însă aceasta activitate are rolul de a stabili și periculozitatea socială a persoanei, măsurile de psihopatologie secundară și terțiară, reglementate de normele legale si cele metodologice. Actele normative...

 • Formele infractiunii

  Desfășurarea activității infracționale. Infracțiunea este o manifestare a omului în sfera relațiilor sociale. Ca act de conduită exterior, infracțiunea presupune o desfășurare în spațiu și timp. Desfășurarea activității infracționale spre rezultatul socialmente periculos cunoaște mai multe etape, momente, care sunt cercetate de doctrina penală, întrucât de ele se leagă consecințe juridice. Doctrina penală este unanimă în a distinge două perioade în care se desfășoară activitatea...

 • Fondul forestier al Romaniei

  Pentru o mai bună înțelegere a celor ce urmează, consider că este necesară definirea noțiunilor de „fond forestier”și „pădure”, abordarea caracteristiclor, funcțiilor acestora, precum și stabilirea semnificațiilor și implicațiilor de natură juridică și legislativă ale acestora. - Fondul forestier național Potrivit Codului silvic , totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producție sau administrație silvică, a iazurilor, a albiilor...

 • Familia si casatoria

  Incă din cele mai vechi timpuri, istoria "a cules" și "a strâns in sânul ei" informații privitoare la tot ce ne inconjoară, oferind fiecăruia răspunsuri , intr-o anumită măsură, la unele din cele mai arzătoare intrebări, dând totodată un simț al identității, al scopului vieții.Istoria propriului neam, a propriului sistem de valori, a instituțiilor si orânduielilor de care ne legăm intreaga viața și existență, rămân cu precădere printre cele mai importante și interesante...

 • Cutuma este un mecanism de autoreglare sociala

  Ideea de dreptate își creează încă din cele mai îndepărtate vremuri loc de cinste, prinzând rădăcini trainice în comunitățile de oameni,și făcându-și resimțită prezența încă de la cea mai restrânsă formă a acestor comunități.Aumite realități sociale dau naștere treptat unor variate situații juridice, ale căror soluții au fost păstrate mai întâi prin intermediul tradițiilor și obiceiurilor (cutumelor) și mai apoi a legilor,devenind astfel surse de drept. Izvoarele sau sursele dreptului sunt...

 • Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune

  Concesiunea reprezinta operațiunea juridică care are ca finalitate punerea în valoare a unor activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome și terenuri proprietate de stat. Actul juridic care stă la baza concesiunii domeniului public este contractul de concesiune, ce se intemeiaza pe ideea apărării interesului public și nu de realizare a unor beneficii, si care are ca obiect transmiterea dreptului și obligației de a exploata un bun proprietate publică...

 • Atributiile ministrului afacerilor externe din Romania

  Bazele arhivei diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe au fost puse în anul 1862, în cadrul unui unic Minister al Afacerilor Străine, cu sediul la București, organizat după Unirea Principatelor Române din 1859.Apariția statului național român modern, ca urmare a unirii Principatelor (Muntenia și Moldova), a făcut posibilă construirea unei politici care să urmărească, pe plan extern interesele noului stat. La jumătatea secolului al XIX-lea, în timpul Revoluției de la 1848, Secretariatul...

 • Introducere in studiul dreptului administrativ

  Statul, fiind un sistem complex de organizare și conducere a societății, realizează o multitudine de activități, corespunzător funcțiilor îndeplinite, prin autorități constituite în acest scop. Bunăoară administrația publică, privită ca activitate statală și ca formă de organizare socială, realizează acțiunea administrativă în cadrul a numeroase și variate relații sociale. Multitudinea și varietatea formelor de organizare a administrației publice presupune cu necesitate reglementarea...

 • Diplomatia romaneasca in perioada interbelica

  Cel mai important obiectiv al politicii externe a României de-a lungul întregiii perioade interbelice a fost menținerea frontierelor trasate la sfârșitul Primului Război Mondial. Toate partidele politice, cu excepția celui comunist desigur, au fost sprijinitori convinși ai sistemului tratatelor de pace încheiate la Paris-Versailles, o poziție care a dictat alegerea aliaților și a asigurat continuitate politcii externe urmărite în anii imediat anteriori declanșării celui de-al Doilea Război...

 • Contestatia fiscala

  1. Definiția contestației fiscale Contestația la executarea fiscală este, ca și în dreptul comun, o plângere specifică acestei proceduri, prin care se obține anularea sau îndepărtarea unor acte de executare silită sau, uneori, chiar anihilarea efectului executoriu al unui titlu de creanță fiscală. Tot pe calea contestației la executare pot fi desființate și deciziile prin care se dispun măsuri asiguratorii. Pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea...

 • Marturia mincinoasa

  1. Noțiune și definiție: Mărturia mincinoasă reprezintă fapta martorului care într-o cauză penală, civilă ori în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase sau nu spune tot ce știe în legătură cu faptele ori împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat, conform Art. 273 alin (1) C. pen. 2. Obiect juridic special: Constă în relațiile sociale ce privesc stabilirea adevărului atunci când sunt ascultați martori într-o anumită cauză. 3. Obiectul...

 • Razboiul rece

  După al doilea război mondial, lumea și mai ales Europa au stat parcă suspendate între o pace imposibilă și un război improbabil. Astfel, în acest moment, lumea se afla într-o stare conflictuală globală care ia forma unei păci ratate, printr-un război nedeclarat de un război civil al rasei umane, de un război între sisteme social-politice, de o stare de pace prin teroare. Un război pe care îl putem numi Război Rece. Războiul Rece poate fi definit ca un conflict non-militar, deschis și...

 • Principiul descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice

  Introducere Statul reprezintă o colectivitate umană, stabilită într-un anumit teritoriu determinat, asupra căreia se exercită în mod exclusiv o autoritate politică. Este nevoie, așadar pentru contituirea unui stat de teritoriu, populație și autoritate politică suverană (autoritate publică). Autoritatea publică exprimă ideea că pe un anumit teritoriu, un sistem de organe exercită funcțiile legislativă, executivă și judecătorească, în condiții care exclud subordonarea lui față de o...

 • Raspunderea Presedintelui Romaniei

  Introducere În organizarea administrativă, sarcinile sunt încredințate spre îndeplinire unor autorități grupate în mod tradițional într-o administrație de stat si o administrație locală, în cadrul acestora întâlnindu-se în primul rând structurile guvernamentale, respectiv guvernul, organul colectiv care exercită puterea executivă într-un stat. Puterea executivă, a doua componentă a puterii publice, denumită si puterea sau autoritatea administrativă a statului, presupune un sistem de organe...

 • Legea aplicabila nulitatii casatoriei dintre un cetatean roman si un cetatean din Malta

  Capitolul 1: PRINCIPALELE NOȚIUNI DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT DIN MATERIA CĂSĂTORIEI Secțiunea 1: Noțiunile de drept internațional privat român din materia căsătoriei 1.1 Noțiuni introductive Raporturile de familie sunt constituite prin căsătorie, prin rudenia firească și prin adopție. De asemenea, aceste raporturi ne arată aspecte personale nepatrimoniale și aspecte patrimoniale. De regulă, statutul persoanei fizice este guvernat de legea națională (lex patriae), cu toate acestea,...

Pagina 1 din 298