Toate referatele din domeniul Drept

 • Victimele traficului de persoane

  Cartea „Alertă Roșie - Povestea prostituției și a traficului de persoane relatată din interior”, scrisă de Jane Lasonder a fost un deschizător de drumuri în ceea ce privește interesul nostru pentru domenul traficului uman. Prin intermediul cărții sale, autoarea ne-a introdus în lumea întunecată a dependenței de droguri, alcool și a traficului de persoane. Relatarea din interior a unor experiențe marcante a victimelor traficului uman au avut un impact semnificativ asupra noastră, făcând...

 • Dreptul proprietatii intelectuale - drepturile morale ale autorului

  Noțiunea de drept de autor Dreptul de autor, ca instituție juridică, reprezintă ansamblul normelor juridice ce reglementează relațiile sociale ce decurg din crearea și valorificarea operelor științifice, literare și artistice. În prezent, în România, această problemă este reglementată, în principal, prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Obiectul dreptului de autor este constituit din operele de creație intelectuală: din operele științifice (ex: studii,...

 • Garantiile reale in dreptul roman

  Noțiunea de Garanțiile Reale Garantiile reale reprezinta modalitatea uzuala clasica de asigurare a platii. Cel care incheie un contract sinalagmatic poate retine bunul care trebuie sa-1 livreze (in virtutea acestui contract), pana cand cealalta parte contractanta face plata pretului. Asa, de exemplu, intreprinderea care repara o masina are dreptul sa o retina atata vreme cat n-a fost platit pretul reparatiei. Ceilalti creditori ai debitorului nu vor putea sechestra util aceasta masina decat...

 • Aplicarea legii straine Lex Causae din Dreptul Internatonal Roman

  Abstract: Pe baza reformei legislative, adoptarea Codului civil în 2011 și introducerea prevederilor Codului Civil dreptul internațional privat în a șaptea carte, un articol este dedicat practicii și procedurii de executare a aplicarea legislației străine. Aplicarea dreptului străin în România trebuie să se realizeze numai în limitele și în condițiile stabilite de aceasta, neputându-se aplica niciodată această lege prin propria ei forță juridică. Legea română este aplicată de judecătorul...

 • Nulitatea actului juridic civil

  I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune.” Nulitatea reprezintă sancțiunea de drept civil ce constă în desființarea cu efecte retroactive - de la data încheierii- a unui act juridic încheiat cu încălcarea cerințelor legale cerute pentru valabilitatea sa. În concepția dreptului nostrum civil, nulitatea nu...

 • Extradarea

  1.Introducere Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care un suveran îl făcea față de alt Suveran, care permitea monarhilor să-și pedepsească inamicii personali refugiați pe teritoriul altui stat. Puținele convenții care reglementau extrădarea erau negociate și încheiate aproape exclusiv în interesul suveranilor. Monarhul statului solicitat hotăra în mod discreționar dacă acordă sau nu extrădarea. Decizia depindea în mare măsură de natura relațiilor cu statul...

 • Normele conflictuale - Conflictul de calificari

  CAPITOLUL I - NORMA CONFLICTUALĂ SECȚIUNEA I - DEFINIȚIE Normele conflictuale indică legea competentă care se aplică raportului juridic cu element de extraneitate. Normele conflictuale au un caracter prealabil și soluionează conflictele de legi. SECȚIUNEA II - COMPARAȚIE ÎNTRE NORMELE CONFLICTUALE ȘI NORMELE MATERIALE - Normele conflictuale sunt norme de trimitere, spre deosebire de normele materiale care oferă soluția pe fond; - norma conflictuală are o aplicare prealabilă, spre...

 • Strategia anticoruptie in educatie

  INTRODUCERE Strategia anticorupție reprezintă o importantă însemnătate pentru reducerea și prevenirea fenomenului corupției la nivelul sectorului educațional și valorizarea rolului important al procesului educațional în demersurile de prevenire a corupției, la nivelui societății românești, pe termen mediu și lung. Am ales această temă, deoarece consider că prevenireaa, reducerea și combaterea corupției în cadrul sectorului educațional, unul dintre cele mai vulnerabile sectoare ale...

 • Punerea in executare a masurilor educative

  1. Notiune Organizarea și dezvoltarea socială se infăptuiesc prin mijloace și reglementări juridice. Desfășurarea diferitelor activități sociale, a diferitelor relații sociale ce apar în cadrul acestor activități, la care participă persoanele fizice și juridice, trebuie sa aibă loc în anumite limite și să fie îndreptate în anumite direcții, conform unor exigențe sociale si individuale majore. Astfel în acest context, pentru prima dată, termenul de drept execuțional s-a folosit țn doctrina...

 • Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

  1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta faptul că din acele vremuri intelectuali avea preocuparea de a-și dori ca societatea să tindă către garantarea dreptului de a fi asistat de un avocat în mod corect, doar acest lucru putea să susțină sănătatea juridică a societății și ocrotirea drepturilor omului. Avocatura este o instituție cu o îndelungată tradiție istorică. Se poate afirma că...

 • Inchiderea procedurii insolventei

  1. Necesitatea reglementării procedurilor de prevenție a insolvenței În alte legislații europene, măsurile de prevenție au fost reglementate timpuriu, fiind lăsate fie la inițiativa creditorilor, fie la inițiativa debitorilor. Insuficiența fondurilor necesare achitării creanțelor și supra-îndatorările poziționează întreprinderea într-o stare de dificultate, amplificându-i vulnerabilitatea din cauza dependenței față de băncile refinanțatoare, a presiunii creditorilor și, chiar a salariaților....

 • Contestatia in anulare

  Contestație în anulare Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia partile sau procurorul pot obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti in cazurile limitativ prevazute de lege. Ea poate fi exercitata in scopul retractarii hotararilor judecatoresti pronuntate cu nesocotirea unor norme procedurale, iar nu si pentru netemeinicie. Contestatia in anulare si-a dovedit utilitatea sa practica in pofida conditiilor restrictive in care ea poate...

 • Dreptul comertului international

  Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include totalitatea schimburilor de bunuri și servicii dintre două sau mai multe state și ca orice activitate umană, ca oricare raport social, comerțul internațional este reglementat de norme juridice. Dreptul comerțului internațional reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile comerciale internaționale și de cooperare economică și...

 • Metodologia juridica

  I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND METODA DE CERCETARE Dacă natura operează spontan, gândirea, în mod special, cea științifică, acționează pe bază metodică. Metoda apare deci, ca un mijloc eficace al gândirii. Modul în care cugetarea omenească se desfășoară reproduce pe acela al procesului realității. În condițiile revoluției actuale științifice și tehnologice se produc profunde transformări: de structură, de metodă, de viziune, ce determină ca cercetarea științifică să treacă printr-o...

 • Rezolvarea diferendului dintre Romania si Ucraina privitor la delimitarea spatiilor maritime in Marea Neagra

  Istoric al încercărilor de soluționare a diferendului Diferendul dintre România și Ucraina a avut la bază delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive ale celor două părți din zona de nord-vest a Mării Negre. Cele două state doreau stabilirea exactă a suprafeței de platou continental și de zonă economică exclusivă a României și, respectiv, a suprafeței de platou continental și de zonă economică exclusivă a Ucrainei. Inițial negocierile au fost purtate între România și...

Pagina 1 din 288