Toate referatele din domeniul Drept

 • Principiul prevenirii

  INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și o reflectare a unor cerințe obiective ale evoluției societății, conviețuirii sociale și asigurării acelui echilibru necesar între drepturile unora și obligațiile altora. Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majoră, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții juridice. Acestea se aplică nu numai în raport cu...

 • Agentiile Uniunii Europene

  1. INTRODUCERE Crearea agențiilor Uniunii Europene este, de departe, unul din cele mai proeminente inovații instituționale la nivel european. Proliferarea rapidă a agențiilor Uniunii Europene a dus la ideea de a ne putea referi la acest proces ca fiind unul de ,,agentificare”, comparabil cu crearea de agenții la nivel național. Agențiile Uniunii Europene au devenit trăsături universale ale sistemului administrativ european în curs de dezvoltare. Ele au un rol important în implementarea...

 • Institutia O.N.U.

  1.INTRODUCERE Menținerea păcii și securității internaționale constituie una dintre provocările majore ale umanității în epoca contemporană. Experiențele dramatice prin care a trecut omenirea în decursul secolului XX - cele două războaie mondiale, genociduri, Războiul Rece ș.a. - , cât și progresul spectaculos în domeniul tehnologiei militare și, mai ales, existența armelor chimice, biologice și nucleare, au demonstrat imperativul soluționării conflictelor și diferendelor exclusiv pe cale...

 • Tactica identificarii persoanelor si a obiectelor

  Criminalistica este o știință judiciară, cu caracter autonom și unitar, care ănsumează un ansamblu de cunoștințe despre metodele, mijloacele tehnice și procedeele tactice, destinate decoperirii, cercetării infracțiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârșirea lor și prevenirii faptelor antisociale. În activitatea de constatare și probare a infracțiunilor o contribuție esențială o are activitatea de urmărire penală, aceasta constituind și principalul domeniu de aplicare a...

 • Institutiile mediului in Romania

  Introducere Pentru gestionarea si administrarea problemelor si dezvoltarii mediului ambient, precum si pentru coordonarea actiunilor desfasurate la diferite niveluri este necesara crearea si perfectionarea permanenta a structurilor organizatorice cu ajutorul normelor de drept. Astfel se stabilesc si functioneaza, pe cale juridica structurile necesare identificarii, analizei, deciziei si realizarii diferitelor masuri privind solutionarea complexelor probleme ecologice. In Romania, pana la...

 • Incheierea Casatoriei

  ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei. Altfel spus Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin...

 • Consecintele inflatiei monetare asupra veniturilor publice

  CONSECINȚELE INFLAȚIEI MONETARE ASUPRA VENITURILOR PUBLICE 1. INFLAȚIA 1.1 Definiție - Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale. Inflația monetară reprezintă o criză monetară care constă în ruperea echilibrului dintre masa monetară aflată în circulație și volumul mărfurilor și serviciilor existente în piață. Inflația este un indicator final,...

 • Actiunea normei juridice in timp, in spatiu si asupra persoanei

  INTRODUCERE Dreptul este un ansamblu de norme de conduită obligatorii, ce încorporează drepturi, libertăți și obligații ale cetățenilor în relațiile lor reciproce sau în raporturile dintre aceștia și societate, norme instituite sau acceptate de stat, a căror respectare se realizează, la nevoie, și prin forța coercitivă a statului. Teoria generală a dreptului surprinde apariția, dezvoltarea și evoluția dreptului, normele și raporturile juridice, elaborarea, sistematizarea, interpretarea și...

 • Cercetarea la fata locului in cazul infractiunii de furt din locuinta

  Infracțiunea de furt este definită în forma sa simplă este definită de articolul 228 (1) NCP ca fiind “Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimtământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept”. Aceata reprezintă o infracțiune contra patrimoniului, noțiunea de patrimoniu incluzand atât proprietatea publică, ai cărei titulari exclusivi sunt statul și unitățile administrativ-teritoriale, precum și proprietatea privată, al cărei titular poate fi orice subiect de...

 • Obiceiul, legea si edictele magistratilor

  1. NOȚIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI De-a lungul istoriei, conceptul de izvor al dreptului a căpătat mai multe semnificații. În general, conceptul de izvor al dreptului este utilizat în sens strict juridic, determând forma care dă viață normelor juridice și se referă la întregul raport material care determină anumite legi și reglementări într-o anumită societate. Făcând referire la semnificația etimologică a termenului de „izvor”, în domeniul juridic, avem în vedere sursa, originea sau factorii...

 • Forma de regim politic a statului Franta

  INTRODUCERE Franța, oficial Republica Franceză, este o țară din Europa de Vest, dar include și multe insule și teritorii de pe alte continente. Dintre marile țări europene, Franța este cea mai veche țară din jurul unui domeniu regal și a fost organizată inițial în Île-de-France (cu capitala Paris). Franța este membru al Comisiei Europene și membru fondator al Uniunii Europene, al zonei euro și al spațiului Schengen. El este, de asemenea, unul dintre membrii fondatori ai Organizației...

 • Forma actului juridic civil

  1. CAPITOLUL 1. DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE În ceea ce privește definiția actelor juridice civile, există mai multe variante, astfel încât Codul civil o definește în funcție de tipul său (contract special): contractul de donație, de vânzare-cumpărare, schimb, locațiune, societate, mandat, comodat, împrumut, depozit, rentă viageră și tranzacție. De exemplu, definiția contractului de vânzare: Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită...

 • Obiectivele Uniunii Europene

  Introducere Crearea Uniunii Europene va intra în istorie ca una dintre cele mai remarcabile realizări ale secolului al XX-lea. În doar patruzeci de ani europenii au purtat două războaie îngrozitoare între ei, au apreciat în cele din urmă pericolele naționalismului și inutilitatea violenței și s-au așezat să proiecteze un sistem care să facă de neconceput că vor lua vreodată ridicându-și brațele unul împotriva celuilalt. Rezultatele au fost substanțiale. A fost creat un set de tratate, legi...

 • Consultarea cetatenilor pentru a fi solutionate problemele locale

  I. Introducere Autonomia locală este principiul fundamental care guvernează și totodată stă la baza dezvoltării administrației publice locale, fiind un element component al „principiilor democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei", care prin reglementarea ei legală și aplicarea concretă, face posibilă descentralizarea puterii. Provenit din limba greacă veche cuvântul „autonomie" înseamnă (auto - singur, independent, iar nomos - lege) libertatea de a guverna...

 • Analiza puterii politice, Statul - elementele constitutive

  1.Analizați și descrieți caracteristicile puterii politice Societatea umană constitue un organism deosebit de complex și mobil. Modul prin care societatea se autoreglează și se asigură desfășurarea tuturor activităților îl constituie puterea. Prin putere socială se înțelege capacitatea pe care o are sau o dobândește un om sau un grup de oameni de a-și impune voința altora în vederea efectuării unor activități privind dirijarea societății spre anumite scopuri. Puterea este o relație...

Pagina 1 din 304