Toate referatele din domeniul Drept

 • Libertatea din punct de vedere social si teologic

  Când vine vorba de conceptul de libertate există multe înțelegerii eronate. De asemenea o să vedem că există o diferență între libertatea socială și cea creștină. De exemplu într-o societa unde există diferite tipuri de persoane cu job-uri diferite, unele care solicită un efort fizic, altele care solicită un efort psihic. Să spune că în acestă societate o persoană dorește după lungi ore de muncă să vină acasă, să se odihnească, dar dintr-o dată alt tip de persoană se hotărăște ca înclipele...

 • Marea Unire de la 1918, circumstante politice si juridice

  Conflagrația mondială găsise o foarte mare parte a poporului român sub stăpânirea străină a imperiului austro-ungar și a imperiului rus, care supuseseră pe români unei asupriri sistematice și unei politici de deznaționalizare. La rândul lor, toți românii, legați prin unitatea de limbă și cultură, prin preocupările economice, relațiile sociale milenare și o îndelungată luptă pentru libertate, tindeau în mod natural și tot mai energic spre realizarea unității lor politico-statale. Marea Unire...

 • Femeia in Roma antica

  Sistemul de drept aplicat de către romani era același pentru întreg teritoriul Imperiului. În perioada romană, educația femeilor reprezenta un subiect extrem de sensibil și controversat. Apreciem însă că o imagine a femeii nu poate fi una completă fără a avea în vedere ceea ce decurgea din aplicarea dreptului, respectiv ceea ce i se permitea și ce nu să realizeze din poziția pe care o avea din punct de vedere juridic. Dreptul este o noțiune cu două înțelesuri. Pe de o parte, există un sens...

 • Situatiile care pot forma obiectul actiunii in contencios administrativ

  administrativ Termenul "contencios" derivă din latinescul contendo, contendere, care evocă ideea unei înfruntări prin luptă. Este vorba de o luptă în sens metaforic, o luptă a unor interese contrarii, dintre două părți, din care una va ieși învingătoare. Înțelegerea noțiunii de contencios administrativ trebuie să pornească de la faptul că funcționarea celor trei puteri în stat presupune, pe lângă separarea lor, potrivit clasicului principiu al separației puterilor, și o colaborarea...

 • Argumente pro si contra compatibilitatii intre mandatul de parlamentar si functia de membru al Guvernului

  Potrivit Constituției României, Parlamentul este organul repre zentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Acesta are în alcătuire două Camere: Camera Deputaților și Senatul, care au puteri egale. Cele două Camere ale Parlamentului sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, potrivit Legii nr. 373/2004 , iar numărul deputaților și al senatorilor se stabilește în raport cu populația țării. Deputații și senatorii se aleg în cele 42 de...

 • Analiza comparativa a scrutinului de lista si scrutinului uninominal

  Sistemul electoral desemnează ansamblul normelor juridice, dreptul de a alege reperezentanții în corpul electoral și dreptul de a fi ales în corpul electoral. De asemenea noțiunea de sistem electoral cuprinde și dreptul de ai revoca pe cei aleși, modul de organizare a alegerilor precum și stabilirea rezultatelor votului. Într-o democrație reprezentativă alegerile ocupă o poziție importantă.Alegerile conferă legitimitate politică, caracteristică în lipsa careia o democrație nu poate...

 • Dreptul la libera exprimare

  1.Introducere. Dezvoltarea democratică a unei societăți presupune existența unui pluralism politic, deci și pluralismul ideilor și concepțiilor despre lume și viață, despre organizarea socială, despre raporturile dintre membrii societății. Cetățenii protejează democrația prin a-și exprima protestul împotriva oricărei violări a drepturilor omului, iar dreptul la libera exprimare este, fără îndoială, cel mai prețios dar al democrației. Evoluția democrației nu este nimic altceva decât o...

 • Acte necesare pentru transformarea unui SRL intr-o societate pe actiuni (SA)

  Introducere Transformarea formei juridice a societății reprezintă o schimbare drastică din punct de vedere procedural și formal, dar nu are un impact asupra identității sale, care rămâne, dupa transformare, aceeași, păstrându-și toate drepturile și obligațiile anterioare. De altfel, în Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, la art. 205 se prevede distinct “Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag...

 • Principiile infaptuirii justitiei

  INTRODUCERE Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și ale asociațiilor acestora, ale întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor. În înfăptuirea justiției , instanțele judecătorești și persoanele fizice sau juridice care participă la proces se conduc de anumite principii generale și obligatorii a înfăptuirei justiției. O trăsătură distinctă a autorității judecătorești o reprezintă ...

 • Imoportul - Reimportul

  1. Importul. Noțiuni introductive Unul dintre cele mai vechi si cunoscute regimuri vamale este regimul vamal de import. Acesta se atribuie acelor marfuri si mijloace de transport care se introduc pe teritoriul vamal fara obligatia de a le scoate in afara acestiu teritoriu. Importul pentru circulatie libera este regimul vamal prin care marfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova si puse in libera circulatie cu respectarea urmatoarelor conditii: 1.Respectarea...

 • Inceputurile profesiei de avocat

  1. INTRODUCERE Eseul de față prezintă o viziune practică a începuturilor profesiei de avocat din perspectivă profesională, dar și cetățenească. Este binecunoscut faptul că profesia de avocat este liberă si independentă, cu organizare si funcționare autonomă, in conditiile legii 51/1995 republicata in 2001 si ale statutului profesiei. Voi susține în acest eseu rolul și atribuțiile profesiei de avocat aflat la începutul carierei. Eseul de față este împărțit în două părți. Prima parte...

 • Apararile in procesul civil din perspectiva noului cod de procedura civila

  ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice diferite și contradictorii, suportând numeroase și variate modificări . Prin aceste modificări s-a încercat adaptarea reglementărilor de natură procedurală la cerințele momentelor istorice în care ele s-au făcut. Cu toate acestea, mai ales după 1990, s-a constatat că vechiul Cod de procedură civilă (VCPC) nu numai că nu a dat răspuns la multiplele...

 • Drept proprietate intelectuala

  OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației intelectuale, a autorilor de opere ale spiritului și a rezultatelor activității de creație sub formele cele mai variate, precum și protecția celor mai importante semne distinctive ale activității de comerț. Dreptul proprietății intelectuale reprezintă acea ramură de drept al cărei obiect îl constituie normele juridice care reglementează creațiile...

 • Formalitatile necesare constituirii societatilor reglementate de legea nr 31 din 1990

  Introducere Intocmirea actelor constitutive Prin intocmirea actelor constitutive avem in vedere redactarea, si dupa caz, autentificarea inscrisurilor actelor respective. Pentru cazul in care legea permite forma inscrisului sub semnatura privata, inscrisul actul consitutiv trebuie dat si semnat de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Potirivit dispozitiilor art.5 alin.(7) din Legea nr 31/1990, actul constitutiv dobandeste data certa prin depunerea la...

 • Incluziunea sociala si lupta impotriva saraciei in contextul dreptului social european

  Sărăcia nu este un fenomen care se limitează doar la țările în curs de dezvoltare, ci este o realitate cu care se confruntă și societatea europeană. Este o problemă complexă, care îi împiedică pe mulți oameni să ducă o viață normală. Acest flagel social se explică prin diverse cauze: nivel de educație scăzut, dependență de droguri sau o copilărie marcată de un acces limitat la resurse culturale, sociale și materiale. În UE, o persoană este considerată săracă dacă venitul său este sub 60% din...

Pagina 1 din 286