Toate referatele din domeniul Drept

 • Societatile de capital

  Societatile de captaluri se constituie dintr-un numar mare de asociati, implus de nevoile acoperirii capitatului social, fara sa prezinte interes calitatile personale ale asociatilor. Elementul essential il reprezinta cota de capital investita de asociat. Intra in aceasta categorie: societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni. Ca si in cazul societatilor de persoane, constituirea societatii cu raspundere limitata se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor. Acest fapt...

 • Parlamentul European

  INTRODUCERE Parlamentul European reprezintă organul legislativ al edificiului european. Apartiția acestei instituții vitale Uniunii Europene s-a înrădăcinat în concepția colectivă o dată cu dorința edificării unei uniuni care să înglobeze popoarele care s-au înrădăcinat pe bătrânul continent. Celebrul scriitor Victor Hugo a enunțat, la congresul de pace de la Paris din 1849, faptul că: “va veni ziua aceea când vom trăi ca cele două grupări imense Statele Unite ale Americii și Statele Unite...

 • Articolul 101 din tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE)

  Introducere Una din cheile succesului integrării economice europene a constituit-o existența, încă de la începutul construcției comunitare a unei politici comune în domeniul concurenței. Această politică continuă să fie o condiție necesară pentru existența Pieței Interne Unice ce asigură libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor. Libera concurență între firme favorizează inovația, reduce costurile de producție, crește eficiența economică și în consecință,...

 • Cercetarea la fata locului si reconstituirea

  NOȚIUNEA DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI Cercetarea la fața locului, asemenea celorlalte acte sau activități de investigare a faptelor penale se efectuează în strictă conformitate cu reglementările referitoare la acest procedeu probator. Astfel, potrivit art. 192 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, cercetarea la fața locului se dispune motivat de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecății de către instanța de judecată, dacă este necesară constatarea sau clarificarea unor...

 • Feudalismul

  Dupa o indelungata perioada de trecere ce a durat din secolul al III-lea pana in secolului al X-lea, pe teritoriul patriei noastre, a aparut oranduirea feudala care a reprezentat o treapta mai inalta in dezvoltarea societatii. In dezvoltarea ei, oranduirea feudala a parcurs trei perioade: a) cea a feudalismului timpuriu, intre secolele IX - XIV cand s-au format si cristalizat relatiile feudale; b) perioada feudalismului dezvoltat, care dureaza pana la mijlocul secolului al XVIII - lea;...

 • Brevetul de inventie

  Invenția este definită în dicționarul explicativ al limbii române ca fiind o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. Ca și celelalte drepturi de autor, și drepturile asupra invenției sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecție de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute de Legea nr. 64/1991. Brevetul de invenție aparține...

 • Cheltuielile bugetare

  Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute și autorizate veniturile și cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede și autorizează în formă legislativă cheltuielile și resursele statului, având caracter obligatoriu fiind supus aprobarii Parlamentului. Ca document oficial, bugetul de stat evidențiază nivelul aprobat al cheltuielilor ce se vor efectua în...

 • Protectia consumatorului

  a. Dreptul consumatorilor la o protecție din partea statului - protecția drep- turilor consumatorilor de către stat se realizează prin: - elaborarea și promovarea la nivel de stat a politicii în domeniul protecției drepturilor consumatorilor; - elaborarea și aprobarea legilor și altor acte normative în domeniu; - prin organizarea și exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării legislației în domeniu, precum și a cerințelor prescrise sau declarate referitor la...

 • Protectia consumatorilor - Prestarea serviciilor

  1. Introducere O categorie larga de definitii date conceptului de prestare de serviciu pun accent pe faptul ca producția de servicii are ca rezultat un produs care nu are existenta de sine statatoare. De exemplu, Asociatia Americana de Marketing defineste serviciile ca: activitate oferita de vanzare, care produce avantaje si satisfactii fara a antrena un schimb fizic sub forma unui bun. Ambiguitatea care se reproseaza acestei definitii provine din faptul ca o serie de servicii nemateriale se...

 • Falsificarea de monede

  Considerații generale privind infracțiunile de fals. Înainte de a putea discuta despre infracțiunea de falsificare de monede, așa cum este prevăzută în art. 310 din actualul Cod penal, este necesară o prezentare evolutivă a conceptului. Înfracțiunile de fals, în general, au suferit modificări prin introducerea noului Cod penal datorită nevoii de a transpune în dreptul intern dispozițiile Deziciei- cadru nr. 2000/383/JAI a Consiliului Uniunii Europene , privind întărirea, prin sancțiuni...

 • Extradarea cetatenilor RM

  I.. Introducere Creșterea semni ficativă a nivelului criminalității după cel de Al Doilea Război Mondial și proliferarea formelor de criminalitate organizată pe teritoriul mai multor state, înlesnite de dezvoltarea mijloacelor rapide de transport și de inten sificarea turismului internațional, au determinat o reacție de solidaritate din partea statelor pentru combaterea acestui fenomen. Totodată, dezvol tarea rapidă a tehnologiei a generat apariția unor noi forme de criminali tate,...

 • Lipsa si retragerea plangerii prealabile

  În dreptul penal român, lipsa și retragerea plângerii prealabile sunt considerate drept cauze care înlătură răspunderea penală, iar în dreptul procesual penal, lipsa și retragerea plângerii prealabile sunt reglementate ca și cauze care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale. I. Aspecte generale privind plângerea penală Săvârșirea unei infracțiuni presupune tragerea la răspundere penală a infractorului. Acesta este un drept al statului de a trage la răspundere penală pe...

 • Contractul de antrepriza

  ARGUMENTUL LUCRĂRII Prin „drept” se înțelege totalitate normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementării relațiilor dintre persoane, în cadrul societății, astfel, dreptul este definit în raport cu obiectul său, cu relațiile sociale supuse reglementării, alcătuind un ansamblu de reguli juridice (legi, decrete, decizii etc), care guvernează conduita oamenilor și asigură exercitarea drepturilor acestora. Un contract reprezintă acordul dintre două sau mai multe părți de a...

 • Dreptul uniunii europene

  UNIUNEA EUROPEANA Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 27 de state membre situate în principal în Europa. UE a dezvoltat o piață unică internă printr-un sistem standardizat de legi care se aplică în toate statele membre. Politicile UE vizează asigurarea liberei circulații a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne, adoptarea legislației în domeniul justiției și afacerilor interne și menținerea unor politici comune privind...

 • Garantiile generale ale respectarii dreptului la un proces echitabil - principiul contradictorialitatii

  I . INTRODUCERE Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma, la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. În spiritul autorilor săi, este vorba de luarea primelor măsuri menite să asigure garantarea colectivă a unora din drepturile enumerate în Declarația universală a drepturilor omului din 1948. Convenția consacră, pe de o parte, o serie de drepturi și libertăți civile și...

Pagina 1 din 292