Toate referatele din domeniul Drept

 • Dreptul mediului in UE

  Evoluția reglementărilor comunitare în domeniul mediului Politica de mediu reprezintă o politică relativ nouă a Uniunii Europene, fiind consacrată în Tratatul CE abia prin adoptarea Actului Unic European (AUE). Bineînțeles că preocupări comunitare privind protecția mediului s-au înregistrat încă din anii 1960, desfășurate într-un cadru neinstituționalizat. În ceea ce privește programele de acțiune privind mediul, trebuie să amintesc faptul că politica mediului la nivel comunitar a constat...

 • Drepturile si obligatiile functionarilor publici

  Noțiunea de funcționar public Pentru a-și realiza funcțiile pentru care au fost create, serviciile publice sunt dotate, încă de la înființare, cu funcții publice care sunt acele grupări de atribuții, puteri și competențe, stabilite potrivit legii, în cadrul serviciilor pubice înființate în scopul satisfacerii, în mod continuu și permanent, de către funcționarii publici numiți sau aleși în aceste funcții, a intereselor generale ale societății. Așadar, pentru ca serviciile publice să-și...

 • Guvernanta multilevel

  1. Introducere. La 27 martie 2007, a avut loc la Berlin o reuniune a șefilor de stat și de guvern ai statelor membre ai Uniunii Europene ce s a concretizat cu Declarația de la Berlin. Această declarație a recunoscut importanța guvernanței pe mai multe niveluri, consacrând în acest mod viziunea și concepția asupra Europei. Astfel, guvernanța este văzută ca una din cheile principale ale reușitei procesului de integrare europeană. Europa va fi puternică, instituțiile sale vor fi legitime,...

 • Procuratura

  INTRODUCERE În Moldova, activitatea Procuraturii a fost creată prin Regulamentul din 23 iulie 1812, privind instituirea administrației provizorii. Instituția Procuraturii era un element nou pentru sistemul de drept existent în Moldova. Procuratura a fost copiată după modelul rusesc cu unele modificăriîn ordinea numirii procuraturilor. A fost schimbată și denumirea de procuror - în Moldova acestuia i se zicea procurator. În mai 1818, pe lîngă Guvern a fost desmnat un procurator regional, iar...

 • Norma de drept administrativ

  Definiție Norma juridică reprezintă o regulă socială de conduit. Norma de drept administrativ este o regulă juridică ce reglementează relațiile sociale care fac obiectul Dreptului administrativ, ca ramură de drept. Aceste relații apar în procesul de executare a legii, de către organele administrației de stat, în care acestea se manifestă ca autorități publice, în realizarea puterii de stat. Structura internă sau logico-juridică a normelor juridice Ca orice normă juridică și în cazul...

 • Audierea prin videoconferinta si livrarile supravegheate

  1. Introducere Atunci când într-un dosar penal există elemente de extraneitate, statele își pot acorda asistență judiciară în materie penală, în vederea soluționării acelui dosar. Asistența se realizează urmând regulile prevăzute în tratate bilaterale sau multilaterale încheiate în acest sens. Aceste tratate sau convenții se supun logicii contractelor, devenind obligatorii numai dacă toate părțile implicate sunt de acord cu textul tratatului, prin ratificare sau aderare. Regulile de...

 • Masuri de prevenire a insolventei institutiilor de ceredit. Supravegherea si administrarea speciala a institutiilor de credit

  OUG nr. 99/2006 instituie două proceduri speciale care au obiective similare cu cele urmărite de reorganizarea judiciară prevăzută de Legea 85/2014. Astfel, reorganizarea judiciară reprezintă procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform unui program de plată a datoriilor și în temeiul unui plan de reorganizare, care poate prevede: reorganizarea operațională și/sau financiară a debitorului, restructurarea cooperativă prin modificarea...

 • Pactele internationale ale drepturilor omului

  Am ales prezentarea acestei teme deoarece mi-a starnit interesul fata de aceasta noua materie, si anume „Notiuni de drept”, si de asemenea consider ca, cunoasterea drepturilor cuprinse in urmatoarele pacte este deosebit de importanta pentru fiecare individ. Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (PIDESC) face parte din Carta Internațională a Drepturilor Omului alături de Pactul Internațional privind Drepturile Politice și Civile, protocoalele facultative și...

 • Evolutia sistemului de drept romanesc in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza

  Situația europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi un nou prilej de tratative între puterile europene, în cadrul Congresului de pace de la Paris, care s-a desfășurat între 13 februarie și 18 martie 1856, când puterile participante semnează Tratatul de pace. Din acest tratat, partea referitoare la Principatele române, prevedea înlăturarea protectoratului Rusiei, menținerea suveranității otomane și intrarea principatelor sub garanția colectivă a Puterilor europene. Cea mai...

 • Vulnerabilitati psihologice din perspectiva fortei probante a marturiei si martorului

  I. Cadru general Psihologia judiciară are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a trăsăturilor ființei umane implicată în drama judiciară, propunându-și sa ofere științelor juridice premisele interpretării corecte a conduitelor umane cu finalitate criminogenă. Necesitatea studierii acestei discipline în contextul dreptului se justifică prin aceea că „înainte de a fi existat raporturile de drept, în societate s-au dezvoltat raporturi naturale, interumane, cu conținut și motivație...

 • Principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice

  Principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice 1. Administratia publica Definim administrația publică ca fiind ansamblul activităților desfășurate de către autoritățile administrației publice centrale, locale, precum și de către alte structuri prevăzute de lege care, în regim de putere publică, organizează și execută în concret legile, în vederea satisfacerii interesului public. Activitatea administrației publice se poate devfini prin 3 tipuri de...

 • Urmele de maini si picioare

  I: URMELE. CONSIDERAȚII PRELIMINARII A. Scurt istoric al apariției noțiunii de urmă în criminalistică. Prin activitațile desfășurate în timp si spatiu, prin mișcări de natură fizică, omul lasă în locul respectiv modificări diverse fată de situația inițială, care se păstreză în timp. Pornind de la aceste transformări, de la anumite aspecte caracteristice ale trensformărilor spatiului inițial, putem reconstitui in mod logic tabloul dinamic al faptei. În știința criminalsticii urmele ocupă...

 • Codul deontologic al medicilor raportat la problema avortului

  Introducere De-a lungul timpului, avortul privit ca o problemă de interes social a reprezentat permanent o controversă. Acest fenomen a luat amploare din momentul în care avortul a devenit o tehnică aprobată legal și efectuată de către medici, concretizându-se efectiv într-un act medical. Avortul, privit ca o dezbatere socială continuă, pune în balanță atât factori legați de ordin legal, medical, etic, religios, cât și factori legați de efectele pe care le are asupra grupurilor de persoane,...

 • Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire

  Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E) este versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona . La rândul său, Tratatul de instituire a Comunității Europene este versiunea Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene semnat la Roma, pe data de 25 martie 1957, astfel cum a fost modificat succesiv, prin Tratatele de la Maastricht (1992),...

 • Opera de codificare din timpul lui Alexandru Ioan Cuza - Codul civil si Codul penal

  ASPECTE GENERALE: După plebicit și adoptarea Statutului dezvoltator s-a putut trece la înfăptuirea principalelor reforme. Deosebit de importante prin conținutul său au fost legile cu privire la organizarea judecătorească, cum a fost Legea pentru înființarea Curții de Casație și Justiție, din 24 ianuarie 1861. Potrivit ei se înființează o singură Curte de Casație și Justiție pentru întregul Stat al României. Curtea se compunea din 3 președinți și 22 de consilieri, fiind împărțită în 3...

Pagina 1 din 285