Toate referatele din domeniul Drept

 • Ramurile sistemului de drept contemporan

  Teoria generală a dreptului este o disciplină ce oferă o vedere de ansamblu asupra fenomenului juridic și a realității juridice cu particularitățile și abstractizările acesteia. Aceasta este reprezentată în mare parte de un sistem național de drept ce o definește și care uneori se suprapune teritorial sau temporar cu alte sisteme de drept. O încercare de clasificare este datorată comparatistului francez Marc Ancel. Acesta distinge trei grupe „esențiale”, în regimuri juridice și două grupuri...

 • Curtea Internationala de Justitie

  Necesitatea instituirii unui organ de justiție internațional in formele unei instanțe propriu-zise s-a impus dupa primul razboi mondial. Ororile războiului și dorința de a preveni repetarea lor au fost determinante pentru acceptarea, de catre marea majoritate a statelor, a instituirii unei instanțe internaționale, in scopul menținerii pacii in lume prin mijloace juridice. Asa a luat fiinta Curtea Permanenta de Justiție, a carei activitate a adus o contributie importanta in dezvoltarea...

 • Cateva particularitati ale sezinei

  Abstract În dispozițiile Codului Civil există multe elemente cu efect de noutate în ceea ce privește dobândirea de drept a posesiunii moștenirii, respectiv a sezinei. De aceea am considerat de bun augur să facem o lumină în ceea ce privește această instituție în dreptul civil românesc și care sunt caracteristicile ei. Sezina este acel beneficiu conferit de lege unor categorii de moștenitori legali ai defunctului care pot intra singuri în stăpânirea bunurilor succesiunii și pot exercita...

 • Plagiatul

  Plagiatul este un subiect delicat și de întindere mare, care se poate regăsi în mai multe domenii, continuând să fie o problemă majoră în lumea academică. Conform DEX: „PLAGIÁT1, plagiate, s. n. Acțiunea de a plagia; plagiere. - (Concr.) Operă literară, artistică sau științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație personală. [Pr.: -gi-at] - Din fr. plagiat.”. În articolul 4 alin. (1) lit. d din Legea privind buna conduită în cercetarea științifică,...

 • Pluralismul politic

  În orice societate, dreptul este pus în aplicare în conformitate cu anumite principii generale, cele care reprezintă nevoile obiective, fiind regăsite în conținuturile normelor juridice. Principiile dreptului sunt definite ca fiind „idei fundamentale pentru conținutul tuturor normelor juridice, călăuzitoare sau directoare, care justifică întregul sistem de drept dintr-o țară, orientând reglementările juridice și aplicarea dreptului respectiv” . Principiile dreptului pot fi considerate ca...

 • Libera circulatie a marfurilor in Uniunea Europeana

  1.Notiuni introductive privind Uniunea Europeana 1.1Premisele apariției Uniunii Europene Uniunea Europeană a fost creată in decembrie 1945, cu scopul de a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, propunându-și să asigure o pace durabilă. 1.2.Evolutii...

 • Mjloacele financiare ale organizatiilor internationale

  I. Introducere Odată cu amplificarea relațiilor dintre state, alături de efectele benefice, a crescut și riscul apariției unor divergente economice si politice, conflicte de interese între state. Pentru evitarea acestora si asigurarea unor relații de colaborare avantajoasa între state a fost nevoie de stabilirea unor 'reguli de conduita' a statelor în relațiile lor externe, care sa fie adoptate prin consens si recunoscute, pe un plan cît mai larg, ca avînd caracter echitabil. Asemenea reguli...

 • Criza refugiatilor in UE

  Ce este criza regiuaților? Criza refugiaților este reprezentată de situația cu care s-a confruntat Uniunea Eurpeană, concrtetizată în ample mișcări de masă de oameni. Peste un milion de refugiați și de migranți au sosit în Uniunea Europeană. Multe persoane vulnerabile sosesc în UE pentru a solicita azil. Azilul este o formă de protecție internațională acordată persoanelor care își părăsesc țara de origine și care nu se pot întoarce dintr-o teamă bine fondată de persecuție. Mii de persoane...

 • Organizatii europene de cooperare in justitie - Europol

  CAPITOLUL I DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL 1.1. Istoric. Tratatul privind Uniunea Europeană a fost semnat la Maastricht, în data de 07.02.1992, în prezența Președintelui Parlamentului European, Egon Klepsch. Conform acestui tratat, Uniunea este întemeiată pe Comunitățile Europene (primul pilon), având două domenii suplimentare de cooperare (pilonii doi și trei): Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) și Justiția și Afacerile Interne (JAI). La intrarea în vigoare a Tratatului...

 • Institutii ale Uniunii Europene

  1. Scurt istoric al evoluției Drepturilor Omului Conceptul de drepturile omului are sute de definiții care reflectă valorile socio-culturale și politice ale persoanei care a abordat această problematică. Richard Rorty este de părere că în lumea de azi, marcată de pluralism și diversitate, drepturile omului ar trebui văzute ca mijlocul cel mai important de evitare a suferinței și umilinței. Respectarea acestor drepturi ar furniza standardele minime ale demnității, tolerării și conviețuirii...

 • Protectia drepturilor omului in sistemul international - pactele internationale privind drepturile omului

  CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue un mecanism juridic care să garanteze respectarea riguroasă a legii, ci este totodată necesar ca acestei legi să i se dea un anumit conținut, inspirat de ideea promovării drepturilor și libertăților umane în cel mai autentic spirit liberal și al unui larg democratism. " Prof. dr. Tudor Drăganu Motto 2 : "...noțiunea de drepturi ale...

 • Latura obiectiva a infractiunii de trafic de influenta

  1. Definiția legală a infracțiunii: Art. 291 NCP- (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau de alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să...

 • Nulitatea - sanctiune specific dreptului civil

  Dreptul este un sistem de reguli, care sunt create și puse în aplicare prin intermediul unor instituții sociale sau guvernamentale pentru a reglementa comportamentul. Dreptul este un sistem care ajută la reglementare și prin care se asigură că o comunitate arată respect și egalitate în interiorul ei. Dreptul civil este acea ramura de drept care reglementeaza raporturi juridice, patrimoniale si nepatrimoniale, in care partile figureaza ca subiecte egale in drepturi.Orice ramură de drept este...

 • Carte Funciara (notiune, structura, obiect)

  Noțiunea de Carte Funciară în sens larg și în sens restrâns. Nu există o definiție legală în noul Cod civil a Cărții Funciare , însă din interpretarea dispoziției generale cuprinsă în articolul 876 alin. (1) privind scopul și obiectul Cărții Funciare , putem extrage semnificația atribuită noțiunii . Sintagma de Carte Funciară este folosită în varii sensuri : În sens restrâns , cartea funciară este înscrisul întocmit de funcționarul public al biroului de cadastru și publicitate imobiliară ,...

 • Situatia de fapt

  Prin cererea înregistrată sub nr. 12553/118/2009 pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanții Popescu Adrian si Popescu Alina Georgiana au chemat în judecată pe pârâta Frisia Holdings SRL Constanța solicitând instanței ca prin hotărârea ce va pronunța să dispună obligarea pârâtei la ridicarea construcțiilor edificate în mod ilegal în imediata vecinătate a imobilului proprietatea reclamanților; obligarea pârâtei să aducă imobilul proprietatea reclamanților în starea inițială, anterioară...

Pagina 1 din 278