Toate referatele din domeniul Drept

 • Aspecte generale privind cauzele justificative

  Conceptul de cauze justificative și rațiunea de a fi. Textul art. 18 NCP consacră instituția cauzelor justificative, prevăzând că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege. Aceasta înseamnă că o infracțiune poate să nu existe nu numai dacă lipsește una dintre trăsăturile esențiale ale acesteia, dar și atunci când fapta concretă, deși prezintă toate aceste trăsături, este comisă în situații care îi conferă un...

 • The Criminal Trial in Romania

  Introduction Unlike the private lawsuit, the criminal trial has its own legal nature and specific particularities and nature of its own, entailed by the importance of legal relationships it implies. Currently, the trial model that circumscribes the Romanian criminal trial, which is on the verge of a radical change, may be classified in a certain general typology. Establishing the correct legal nature and identifying the specific particularities allows the orientation of the trial type...

 • Conexiunea arbitraj comercial - insolventa

  Abstract:,, It is well known that insolvency and arbitration, as legal processes, regimes and procedures, are prone to conflict because they pursue or respond to generally different objectives. Because of this if referring to the policies pursued, the main elements to highlight in this paper are: universality, namely the territoriality of the effects of insolvency, the protection of the debtor's patrimony in insolvency through imperative laws, influencing the principle of the autonomy of the...

 • Traficul de persoane

  Noțiune. Infracțiunea constă în recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane, în vederea exploatării ei. Potrivit art. 182 din Codul penal, prin exploatarea unei persoane se înțelege: supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat; ținerea în stare de scalvie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și...

 • Vechi si noi in identificarea comportamentului simulat

  Scriitorul irlandez Oscar Wilde spunea că „adevărul pur și simplu este rareori pur și niciodată simplu”. Dezvoltarea capacității de a înțelege și de a face predicții privind comportamentul oamenilor a fost susținută deopotrivă de interese personale imediate, dar și de interese sociale mai generale. Căutarea unor relații clare între unele atribute fizice ale individului și caracteristicile personalității sale își are originea în teorii mai vechi privind relația dintre spirit și corp. Amintim...

 • Partidele politice si teoria separatiei puterilor

  1.PARTIDELE POLITICE Dacă ar fi să facem o istorie a partidelor politice putem spune că forme incipiente nepurtand această denumire au existat încă din Antichitate, însă partidele apar în secolul XVIII-XIX. Partidele politice apar în interiorul Parlamentului și sunt niște forme de organizare contestate în numele unității politice. În societatea modernă partidele politice s-au impus ca realități incontestabile. Procesul apariției lor trebuie privit în strânsă corelație cu apariția și...

 • Delincventa juvenila si familia ca factor determinant

  1. Noțiuni introductive Noțiunea de delincvență juvenilă apare cu scopul de a grupa infracțiunile în funcție de vârsta infractorului, noțiunea avandu-și originea în doctrina penală, în teorii criminologice, sociologice. Delincvența juvenilă este considerată una dintre problemele sociale catalogate ca fiind complexe datorită trăsăturilor, factorilor și a conduitelor minorilor. Acest fenomen rezultă din legatura individului, în acest caz a copilului, cu mediul înconjurător. “Normele sociale...

 • Migratia

  1. Aspecte istorice ale fenomenului migrației Fenomenul migrației nu reprezintă o noutate pentru nimeni. Este arhicunoscut faptul că, la baza formării majorității popoarelor pe actualele teritorii stă migrația. Cea mai celebră este migrația evreilor menționată în Biblie și care s-a întins pe o perioadă lungă de ani, când căutau „pământul făgăduinței” sau migrarea lor odată cu distrugerea templului din Ierusalim de către romani în secolul I d.Hr. când au plecat în toate colțurile lumii....

 • Caracteristica bugetului de stat al Republica Moldova

  Introducere Bugetul de Stat al Republicii Moldova constituie principala componentă a sistemului bugetar de care depinde toată activitatea statului. Deasemenea, bugetul de Stat reprezintă o parte integrate a științelor finanțelor , care este foarte abordată și studiată de specialiști înalt calificați în acest domeniu.[5] Bugetul de Stat este pregătit de către Guvernul Republicii Moldova prin legea bugetară anuală - lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde...

 • Criminalistica

  Noțiuni generale Cercetarea urmelor de incendii si de explozii este o activitate dificilă, deoarece în aceste situații devin prioritare acțiunile și măsurile de salvare a victimelor, dar și restrângerea pe cât posibil a pagubelor și înlăturarea pericolelor de extindere a dezastrului. Dificultățile devin și mai mari atunci când exploziile sunt urmate de incendii, deoarece se distrug un număr foarte important de urme pe baza cărora se poate stabii cauza incendiului și identificarea...

 • Sanctiunile in dreptul penal

  Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a neexecutării unei obligații”. În sens penal, sancțiunile penale sunt acele măsuri de constrângere și de reeducare prevăzute în legea penală, aplicate persoanelor care au săvârșit fapte incriminate de această lege. Sunt sancțiuni, potrivit Legea nr. 286/2009 privind noul Cod Penal: - pedepsele (art. 53-106); - măsurile de siguranță (art. 107-112); -...

 • Drept constitutional

  Scurt Istoric : Impărțirea naturală a Peninsulei Iberice nu este de la vest spre est, ci de la sud spre nord, separând cultura și climatul atlantic de cel mediteranean. Totuși, Portugalia cu granițele aproape stabilite în secolul al XIII-lea, este una dintre cele mai vechi națiuni din Europa. A descoperit și a pierdut un imperiu, și-a abandonat și și-a recâștigat autonomia, iar de la revoluția din 1974, care a pus capăt perioadelor dictatoriale, și-a format noi legături cu fostele sale...

 • Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

  1.DEFINIȚIE Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a unuia dintre ele, la cererea unei persoane, a celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziție administrativă sau după ce a fost parcursă o anumită procedura administrativă. Numele unei persoane cuprinde numele de familie si prenumele.Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si se schimba de drept prin modificarea intervenita in statutul civil al persoanei...

 • Notiunea, structura si temeiul aparitiei, modificarii si stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

  1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice”, în consecință, taxele și impozitele țin de realitatea cotidiană, iar importanța și procesul constituirii unor fonduri comune afectează întreaga societate. Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează raporturile juridice care apar în procesul colectării și administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau...

 • Tacticile si metodele investigativ-operative in combaterea coruptiei

  INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) La momentul dat, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate. Dintre toate tipurile de criminalitate, corupția are actualmente, cea mai negativă influență asupra societății, fiind un obstacol major în dezvoltarea ei. Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri constituind, pînă în prezent, o stare de abatere de la moralitate, de la datorie. Una din prioritățile...

Pagina 1 din 282