Abuzul de Poziție Dominantă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4852
Mărime: 52.90KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I : Coordonatele juridice ale dominaţiei

I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale

I.2. Condiţia premisă – delimitarea pieţei relevante

I.3. Dominaţia – stare de fapt

CAPITOLUL II : Formele abuzului de poziţie dominantă

CAPITOLUL III : Definiţia şi criteriile generale ale abuzului

CAPITOLUL IV : Regimul sancţionator în domeniul abuzului de poziţie dominantă

CAPITOLUL V : Studiu de caz. Acţiuni întreprinse de Comisia Europeană şi Consiliul Concurenţei privind abuzul de poziţie dominantă

Extras din document

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI

I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale

Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă sunt de dublă inspiraţie – comunitară şi franceză. Sancţionarea comportamentelor abuzuve constituie una din cheile de reglare atât a mecanismelor economice ale pieţei, cât şi a acţiunii universale a principiilor echităţii şi bunei-credinţe. Aceasta, deoarece obiectivului de ordin concurenţial, vizând protecţia pieţei libere, i se adaugă încă unul: controlul echilibrului comercial, prin protecţia părtii mai slabe, chiar dacă, astfel, ar fi pusă în discuţie securitatea juridică civilă bazată pe respectul datorat contractului.

Deşi într-o manieră imperfectă, reglementarea romană vizează sancţionarea utilizării abuzive a avantajului rezultat din inegalitatea raportului de forţe, în ambele sale forme de manifestare: abuzul de poziţie dominantă şi abuzul de dependenţă economică .

Articolul 6 din L. 21/1996, interzice folosirea abuzivă a unei poziţii dominante, deţinută de unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa romanească sau pe o parte substanţială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activităţii economice ori prejudicierea consumatorilor.

Textul reproduce, uşor adaptat, conţinutul art. 86 al tratatului de la Roma (devenit art. 82 prin Tratatul de la Amsterdam), prin care se declară incompatibilitatea cu piaţa comună şi interzisă, în măsura în care comerţul intracomunitar este susceptibil de a fi afectat, fapta uneia sau al mai multor întreprinderi de a exploata în maniera abuzivă o poziţie dominantă pe piaţa comună sau pe o parte substanţială a acesteia .

I.2.Condiţia premisă – delimitarea pieţei relevante

.Definirea pieţei relevante este un instrument de identificare şi de stabilire a limitelor în care se exercită concurenţa dintre întreprinderi, fiind fundamentală pentru toate domeniile acoperite de legislaţia în domeniul concurenţei. Scopul definirii pieţei relevante este de a identifica produsele şi concurenţii existenţi ai întreprinderilor în cauză, concurenţi care sunt capabili să constrângă comportamentul respectivelor întreprinderi şi să le împiedice să acţioneze independent de presiunile unei concurenţe efective. Îndeosebi în cazurile de posibil abuz de poziţie dominantă, este necesar ca piaţa relevantă să fie riguros şi precis definită, aceasta fiind o precondiţie pentru orice analiză a unui presupus comportament anticoncurenţial, deoarece, înaintea constatării unui abuz de poziţie dominantă este necesar să se stabilească existenţa unei poziţii dominante pe o piaţă dată, ceea ce presupune că o asemenea piaţă a fost deja definită. Conform instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, piaţa relevantă reprezintă piaţa pe care se desfăşoară concurenţa. Aceasta este utilizată pentru identificarea produselor şi a agenţilor economici ce se află în concurenţă directă în afaceri.

Preview document

Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 1
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 2
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 3
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 4
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 5
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 6
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 7
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 8
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 9
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 10
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 11
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 12
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 13
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 14
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 15
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 16
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 17
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 18
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 19
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 20
Abuzul de Poziție Dominantă - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Abuzul de Pozitie Dominanta.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Actele de Concurență Neloială

INTRODUCERE Concurenţa este un element definitoriu al economiei de piaţă şi reprezintă motorul dezvoltării economico-sociale. În general, prin...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Dreptul Concurenței în Spațiul European

Dreptul concurenţei în spaţiul european Internationalizarea („mondializarea“) vieţii afacerilor este o puternică realitate care impun confruntarea...

Rezolvarea diferendului dintre România și Ucraina privitor la delimitarea spațiilor maritime în Marea Neagră

Istoric al încercărilor de soluționare a diferendului Diferendul dintre România și Ucraina a avut la bază delimitarea platoului continental și a...

Concurența neloială

I.Notiune: Potrivit art.2 din Legea nr. 11/1991 concurenta neloiala consta in orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de Pozitie Dominanta

Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în curentele de idei si în conceptiile socio-juridice, se acorda, în...

Formele de Manifestare ale Abuzului de Pozitie Dominantă

1. Abuzul de poziţie dominantă. Noţiuni şi dispoziţii legale relevante Piaţă internă este de neconceput fără o politică în domeniul concurenţei...

Abuzul de Pozitie Dominanta in Domeniul Telecomunicatiilor Mobile si Fixe

Introducere Raţiunea principală a politicii în domeniul concurenţei (PDC) este determinată de faptul că piaţa nu poate, în mod natural, să...

Abuzul de Poziție Dominantă

Abuzul de poziţie dominantă Capitolul I Poziţia dominantă, între legal şi ilicit (abuzul de poziţie dominantă) 1.1. Definiţie Poziţia dominantă...

OMV - Abuzul de Pozitie Dominanta

Marile carteluri slabesc sanatatea unei economii. Jocul ocult al granzilor dintr-o industrie, aparent performanta, omoara ideile, ridica bariere si...

Exploatarea Abuzivă a Pozițiilor Dominante

Capitolul 1. Conceptul de poziţie dominantă Poziţia dominantă reprezintă situaţia în care, puterea economică deţinută de o firmă, îi permite...

Abuzul de poziție dominantă

Noțiuni introductive Noțiunea de poziție dominantă a fost definită de Curtea Europeană de Justiție. Astfel, poziția dominantă este “o poziție de...

Abuzul de Poziție Dominantă

Introducere Piaţă internă este de neconceput fără o politică în domeniul concurenţei care să încurajeze eficienţa economică prin crearea unui...

Ai nevoie de altceva?