Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 98 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere pag.3
Capitolul I Consideraţii generale .pag.6
Capitolul II Analiza juridico-penală a abuzului de putere sau abuzului de serviciu pag.22
Capitolul III Aspecte comparative privind infracţiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu pag.61
Încheiere pag.89
Bibliografie pag.93
Anexe pag.96

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure desfăşurarea. Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului că la realizarea unei activităţi participă mai multe categorii de persoane, diferite la sex, vîrstă, profesie, etc., fiecare dintre acestea avînd roluri diferite în buna reuşită a acţiunii respective. Pe de altă parte societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure desfăşurarea.

Locul şi rolul infracţiunilor săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere în statistica penală nu este foarte mare, însă aceste infracţiuni, totodată, prezintă un pericol social sporit pentru societate, deoarece se săvîrşesc în cercurile de conducere şi atrag după sine deseori consecinţe negative. Concomitent, numărul mic de infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere, în masa generală a infracţiunilor, după datele statistice, într-o mare măsură se explică prin faptul că multe din ele rămîn nedescoperite. Acest fapt a fost caracteristic perioadei anterioare socialiste de existenţă a statului nostru cînd, pe de o parte persoanele cu funcţii de răspundere erau desimulate de alte persoane cu funcţii de răspundere, iar pe de altă parte, infracţiunile date se calificau doar ca delapidări. Totodată, necătînd la procentul enorm de latentitate, chiar şi în timpul menţionat se observă o creştere a acestui gen de infracţiuni.

Cele spuse în măsură de plină se referă şi la abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

Datele statistice ne vorbesc despre creşterea numărului săvîrşirii infracţiunii date în prezent. Dacă în 2004 au fost săvîrşite 201 asemenea infracţiuni, atunci în 2005, conform Raportului anual al Procuraturii Generale-216. Totodată, o bună parte din persoanele ce au săvîrşit aşa infracţiuni au rămas şi rămîn nepedepsite. Toate acestea întîmplate au nevoie de o intensificare a combaterii abuzului de putere sau abuzului de serviciu pentru ce este şi necesară perfecţionarea legislaţiei şi a practicii de aplicare a ei. În rezultatul neajunsurilor întîlnite în legislaţie şi practică, deseori se întîmplă cazuri de condamnare a persoanelor ce nu posedă drepturi arătate în lege şi invers, persoanele cu funcţii de răspundere care au săvîrşit acţiuni ce se încadrează în componenţa de infracţiune examinată, sunt tras de numai la răspundere disciplinară.

Un şir de neajunsuri sunt prezentate şi în plan teoretic. Problemele răspunderii penale săvîrşirea abuzului de putere / abuzului de serviciu au fost oglindite mai minuţios doar în epoca sovietică. Ne referim la lucrările autorilor : Здравомыслов Б. В.( "Должностные преступления", Москва, 1956 şi „Должностные преступления", Москва, 1975) Касаткин Ю. П. (" Должностные преступления", Москва, 1979), Кириченко В. Ф. ("Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву", Москва, 1956; "Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву", Москва, 1959);Курс советского уголовного права. Том 4, Москва 1971;Курс советского уголовного права. Том 6, Москва 1971;Лысов М. Д.( "Ответственность должностных лиц по советскому уголовному праву", Казань, 1972);Сахаров А. Б.( " Ответственность за должностные преступления", Москва, 1956) ş.a. De un real folos şi valoare sunt lucrările lui B. Zdravomîslov şi A. Saharov, monografii ce tratează multilateral atît aspectele teoretice, de analiză juridică, a infracţiunii, cît şi realizează o delimitare a lor de alte infracţiuni similare.Tot din epoca sovietică datează şi lucrarea autorului român Dobrinoiu V.,( Traficarea funcţiei şi a influenţei în dreptul penal, Bucureşti, 1983) lucrare ce realizează un scurt istoric al problemei.

Unele întrebări referitoare la excesul de putere s-au examinat şi într-un şir de lucrări despre infracţiunile săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere. Ataman N., ( Obiectul juridic al infracţiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu //Revista naţională de drept, nr.7,2001,pag.65-97); Diaconescu H., ( Consideraţii cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi //Dreptul, V.6.).Pentru studiul comparativ al legislaţiilor unor ţări aprte ne-am condus de lucrările : Petru N.P., (Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege, Timişoara, 1997) Амрекулов Б., ( Уголовная ответственность за злоупотребления ответственными лицами (автореферат), Астана, 2000), culegerile de documente Ведомости Эстонской Республики, 1992,№ 20; Buletinul Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova, anii 1992 – 1997;Culegere de hotărîri ale Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 1990 - 1993. Chişinău, 1994 , comentariile Комментарии к Уголовному Кодексу Республики Беларусь, Минск,1994 etc.

Problemele date determină necesitatea actualei cercetări prezente. Lucrarea dată are ca obiect aspectele sociale, penale, de drept ale combaterii abuzului de putere sau abuzul de serviciu.

Scopul lucrării urmărit în lucrarea dată este de a cerceta măsurile penale, de drept ale luptei cu abuzul de putere sau abuzul de serviciu în baza materialelor studiate şi a eficacităţii lor. Urmărind scopul indicat s-a efectuat o analiză teoretică juridică a conţinutului tuturor semnelor obiective şi subiective ale abuzului de putere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu.doc

Alte informatii

Se refera la Republica Moldova.