Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 30074
Mărime: 104.77KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Se refera la Republica Moldova.

Cuprins

Introducere pag.3

Capitolul I Consideraţii generale .pag.6

Capitolul II Analiza juridico-penală a abuzului de putere sau abuzului de serviciu pag.22

Capitolul III Aspecte comparative privind infracţiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu pag.61

Încheiere pag.89

Bibliografie pag.93

Anexe pag.96

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure desfăşurarea. Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului că la realizarea unei activităţi participă mai multe categorii de persoane, diferite la sex, vîrstă, profesie, etc., fiecare dintre acestea avînd roluri diferite în buna reuşită a acţiunii respective. Pe de altă parte societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure desfăşurarea.

Locul şi rolul infracţiunilor săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere în statistica penală nu este foarte mare, însă aceste infracţiuni, totodată, prezintă un pericol social sporit pentru societate, deoarece se săvîrşesc în cercurile de conducere şi atrag după sine deseori consecinţe negative. Concomitent, numărul mic de infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere, în masa generală a infracţiunilor, după datele statistice, într-o mare măsură se explică prin faptul că multe din ele rămîn nedescoperite. Acest fapt a fost caracteristic perioadei anterioare socialiste de existenţă a statului nostru cînd, pe de o parte persoanele cu funcţii de răspundere erau desimulate de alte persoane cu funcţii de răspundere, iar pe de altă parte, infracţiunile date se calificau doar ca delapidări. Totodată, necătînd la procentul enorm de latentitate, chiar şi în timpul menţionat se observă o creştere a acestui gen de infracţiuni.

Cele spuse în măsură de plină se referă şi la abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

Datele statistice ne vorbesc despre creşterea numărului săvîrşirii infracţiunii date în prezent. Dacă în 2004 au fost săvîrşite 201 asemenea infracţiuni, atunci în 2005, conform Raportului anual al Procuraturii Generale-216. Totodată, o bună parte din persoanele ce au săvîrşit aşa infracţiuni au rămas şi rămîn nepedepsite. Toate acestea întîmplate au nevoie de o intensificare a combaterii abuzului de putere sau abuzului de serviciu pentru ce este şi necesară perfecţionarea legislaţiei şi a practicii de aplicare a ei. În rezultatul neajunsurilor întîlnite în legislaţie şi practică, deseori se întîmplă cazuri de condamnare a persoanelor ce nu posedă drepturi arătate în lege şi invers, persoanele cu funcţii de răspundere care au săvîrşit acţiuni ce se încadrează în componenţa de infracţiune examinată, sunt tras de numai la răspundere disciplinară.

Un şir de neajunsuri sunt prezentate şi în plan teoretic. Problemele răspunderii penale săvîrşirea abuzului de putere / abuzului de serviciu au fost oglindite mai minuţios doar în epoca sovietică. Ne referim la lucrările autorilor : Здравомыслов Б. В.( "Должностные преступления", Москва, 1956 şi „Должностные преступления", Москва, 1975) Касаткин Ю. П. (" Должностные преступления", Москва, 1979), Кириченко В. Ф. ("Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву", Москва, 1956; "Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву", Москва, 1959);Курс советского уголовного права. Том 4, Москва 1971;Курс советского уголовного права. Том 6, Москва 1971;Лысов М. Д.( "Ответственность должностных лиц по советскому уголовному праву", Казань, 1972);Сахаров А. Б.( " Ответственность за должностные преступления", Москва, 1956) ş.a. De un real folos şi valoare sunt lucrările lui B. Zdravomîslov şi A. Saharov, monografii ce tratează multilateral atît aspectele teoretice, de analiză juridică, a infracţiunii, cît şi realizează o delimitare a lor de alte infracţiuni similare.Tot din epoca sovietică datează şi lucrarea autorului român Dobrinoiu V.,( Traficarea funcţiei şi a influenţei în dreptul penal, Bucureşti, 1983) lucrare ce realizează un scurt istoric al problemei.

Unele întrebări referitoare la excesul de putere s-au examinat şi într-un şir de lucrări despre infracţiunile săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere. Ataman N., ( Obiectul juridic al infracţiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu //Revista naţională de drept, nr.7,2001,pag.65-97); Diaconescu H., ( Consideraţii cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi //Dreptul, V.6.).Pentru studiul comparativ al legislaţiilor unor ţări aprte ne-am condus de lucrările : Petru N.P., (Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege, Timişoara, 1997) Амрекулов Б., ( Уголовная ответственность за злоупотребления ответственными лицами (автореферат), Астана, 2000), culegerile de documente Ведомости Эстонской Республики, 1992,№ 20; Buletinul Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova, anii 1992 – 1997;Culegere de hotărîri ale Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 1990 - 1993. Chişinău, 1994 , comentariile Комментарии к Уголовному Кодексу Республики Беларусь, Минск,1994 etc.

Problemele date determină necesitatea actualei cercetări prezente. Lucrarea dată are ca obiect aspectele sociale, penale, de drept ale combaterii abuzului de putere sau abuzul de serviciu.

Scopul lucrării urmărit în lucrarea dată este de a cerceta măsurile penale, de drept ale luptei cu abuzul de putere sau abuzul de serviciu în baza materialelor studiate şi a eficacităţii lor. Urmărind scopul indicat s-a efectuat o analiză teoretică juridică a conţinutului tuturor semnelor obiective şi subiective ale abuzului de putere.

Preview document

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 1
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 2
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 3
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 4
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 5
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 6
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 7
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 8
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 9
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 10
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 11
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 12
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 13
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 14
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 15
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 16
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 17
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 18
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 19
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 20
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 21
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 22
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 23
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 24
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 25
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 26
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 27
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 28
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 29
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 30
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 31
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 32
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 33
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 34
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 35
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 36
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 37
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 38
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 39
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 40
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 41
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 42
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 43
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 44
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 45
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 46
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 47
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 48
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 49
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 50
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 51
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 52
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 53
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 54
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 55
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 56
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 57
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 58
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 59
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 60
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 61
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 62
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 63
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 64
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 65
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 66
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 67
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 68
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 69
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 70
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 71
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 72
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 73
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 74
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 75
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 76
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 77
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 78
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 79
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 80
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 81
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 82
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 83
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 84
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 85
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 86
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 87
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 88
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 89
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 90
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 91
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 92
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 93
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 94
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 95
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 96
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 97
Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu.doc

Alții au mai descărcat și

Litera si Spiritul Legii - Abuzul de Drept, Frauda la Lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Abuzul de Drept și Contractul Colectiv de Muncă

CAPITOLUL 1 Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelorde muncă A. Deşi constituie o instituţie specifică dreptului civil –...

Elemente de Drept Penal

1.Dreptul penal- notiune Dreptul penal este acea ramura a dreptului public, formata din asamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile de...

Abuzul de drept și inconveniențele anormale de vecinătate

ABUZUL DE DREPT SI INCONVENIENTELE ANORMALE DE VECINATATE IN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL 2. Modificari esentiale in materia abuzului de drept...

Infracțiunile de serviciu

Argument Relatiile sociale menite sa asigure buna desfasurare a activitatii organelor sau institutiilor de stat sau publice si implicit apararea...

Infracțiuni Comise de Persoanele cu Funcție de Răspundere

INTRODUCERE În capitolul XV din Partea specială a Codului penal al Republicii Moldova sunt incriminate infracţiunile săvârșite de persoane cu...

Te-ar putea interesa și

Coruptia si Licitatia

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Obiectul Infractiunii

INTRODUCERE Precum bine meţiona reputatul jurist moldovean Sergiu Brînză, fiinţarea şi dezvoltarea societăţii ar fi de neconceput în lipsa...

Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere

Introducere: Evoluţia legislaţiei penale ce reglementează răspunderea pentru infracţiunile comise de persoanele cu funcţie de răspundere cunoaşte...

Corupția

Capitolul I - Coruptia in Administratia Publica Coruptia constituie o amenintare pentru democratie, pentru suprematia dreptului, echitatii...

Etica si Coruptie in Administratia Publica

Coruptia este general recunoscuta ca reprezentand o problema majora a societatii moderne, cu suficienta putere sa puna in pericol stabilitatea si...

Corupția

1. Corupția în Administrația Publicǎ Corupția constituie o amenințare pentru democrație ,pentru supremația dreptului, echitǎții sociale și a...

Etică și corupție în administrația publică

1.Definirea corupţiei Corupţia este general recunoscută ca reprezentând o problema majoră a societăţii moderne, cu suficientă putere să pună în...

Infracțiuni Comise de Persoanele cu Funcție de Răspundere

INTRODUCERE În capitolul XV din Partea specială a Codului penal al Republicii Moldova sunt incriminate infracţiunile săvârșite de persoane cu...

Ai nevoie de altceva?