Achizitii Intracomunitare de Bunuri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Achizitii Intracomunitare de Bunuri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Doina Dascalu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Abrevieri 3
Introducere. 4
1.Definitie 5
2.Locul achizitiei intracomunitare de bunuri 6
3.Conditii de achizitii intracomunitare de bunuri impozabile in Romania 6
4.Înregistrarea în contabilitate a achiziţiilor intracomunitare şi importurilor
de mărfuri cu aplicarea măsurilor fiscale 7
5.Faptul generator si exagibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri 8
6.Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri 9
7.Perioada fiscal lunara pentru achizitiile intracomunitare 9
Concluzii 12
Bibliografie 13

Extras din document

Introducere

Aderarea Romaniei la UE implica obligatia de a aplica aceleasi reguli ca si celelalte state membre, TVA fiind un impozit care trebuie sa fie neutru si sa nu permita distorsiuni de concurenta intre operatorii economici din state membre diferite, precum si neimpozitarea sau dubla impozitare a aceleiasi operatiuni in doua state membre diferite.

Principiile care guverneaza tranzactiile au in vedere suprimarea formalitatilor vamale la trecerea "frontierei" in relatiile economice dintre persoane impozabile rezidente in statele membre ale Comunitatii Europene.

Incepand cu ianuarie 2007, livrarea de marfuri din punct de vedere juridic este o operatiune unica, insa, in scopuri de TVA, ea este scindata in doua operatiuni distincte atunci cand are loc intre doua state comunitare diferite sau intre un stat membru si un teritoriu tert:

1.livrarea de bunuri (livrare intracomunitara si export);

2.achizitia de bunuri (import si achizitia intracomunitara).

In conformitate cu precizarile art. 130 din Codul Fiscal, achizitiile intracomunitare de bunuri se considera a fi obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:

a) utilizarea in România, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobândite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din România in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);

b) preluarea de catre fortele armatei române, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobândit in alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).

Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata in România, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.

Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decât cel in care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in România pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.

1. Definitie

O achizitie intracomunitară de bunuri reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Definitia achizitiei intracomunitare de bunuri este definitia "în oglindă" a definitiei livrării intracomunitare de bunuri, respectiv dacă în statul membru din care începe expedierea sau transportul bunurilor are loc o livrare intracomunitară de bunuri, într-un alt stat membru are loc o achizitie intracomunitară de bunuri în functie de locul acestei operatiuni.

2. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri

Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se consideră a fi statul membru in care se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.

Se aplica reteaua de siguranta, in cazul in care cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de autoritătile unui stat membru, altul decât cel în care se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul.

Achizitia intracomunitara trebuie declarata în statul membru unde se incheie transportul, chiar daca se aplica reteaua de siguranta, urmand ca in statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA baza de impozitare sa fie redusa corespunzator.

3. Conditii de achizitii intracomunitare de bunuri impozabile in Romania

O achizitie intracomunitară de bunuri este operatiune impozabila in Romania, daca :

- este o operatiune efectuata cu plata de catre o persoană impozabilă ce actionează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, inregistrata in scopuri de TVA in Romania (inregistrata normal sau numai pentru achizitii intracomunitare);

- urmeaza unei livrari intracomunitare de bunuri realizate de un furnizor persoană impozabilă ce actionează ca atare şi care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, şi care nu efectueaza o livrare cu

instalare sau montaj sau o vânzare la distantă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitii Intracomunitare de Bunuri.doc