Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3044
Mărime: 39.94KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Lupu

Cuprins

CAPITOLUL 1 Acte necesare la incheierea contractului individual de munca 3

CAPITOLUL 2 Verificarea aptitudinilor angajatilor 9

CAPITOLUL 3 Practica judiciara.Studii de caz(spete) 11

BIBLIOGRAFIE 12

Extras din document

CAPITOLUL 1 Acte necesare la incheierea contractului individual de munca

In vederea incheierii contractului individual de munca , persoana care solicita incadrarea in munca este obligata sa prezinte, iar unitatea sa-i pretinda urmatoarele acte: buletinul(cartea) de identitate,curriculum vitae, scrisoare de intentie,cererea de angajare, carnetul de munca(daca persoana a mai fost angajata), actele de studii sau de calificare, actele privind starea sanatatii, dovada privind situatia debitelor,cazierul judiciar,fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior (fotocopie), respectiv recomandare de la angajatorul precedent. Daca persoana se incadreaza in munca pentru prima data, recomandarea se va putea elibera de catre unitatea de invatamant absolvita.. Pe langa aceste documente, viitorului angajat ii mai pot fi pretinse urmatoare acte, in functie de specificul locului de munca ce urmeaza sa fie ocupat: carnet de sofer, livret militar sau adeverinta de recrutare, permis de port-arma,avize, autorizatii,permisul de munca in cazul muncitorilor straini, atestari necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei, certificate, diplome etc.

Actele de identitate(buletin de identitate/carte de identitate ori carte de identitate provizorie,OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 290/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 28 noiembrie 2005) sunt necesare pentru a face dovada numelui, prenumelui, domiciliului,cetateniei romane, varstei si starii civile a persoanei care urmeaza sa fie incadrata in munca. . De obicei, aceste acte se păstrează în copie în dosarul persoanei de la angajator. Actele de identitate sunt buletinul (cartea) de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie. De cele mai multe ori la dosarul personal se depun şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor salariatului sau ale altor persoane aflate în întreţinere, dacă este cazul. Aceste documente sunt necesare pentru eventualele avantaje materiale pe care le oferă firma pentru copii angajaţilor sau ca justificare pentru deducerile personale suplimentale din salariul angajatului. Dacă firma are relaţii cu parteneri din străinătate şi salariaţii săi fac dese deplasări în interes de serviciu în afara graniţelor, la dosarul personal se poate gasi si o copie dupa pasaportul salariatului.

Curriculum vitae se inmaneaza angajatorului odata cu scrisoarea de intentie si cerea de angajare si reprezinta baza pe care angajatorul isi face o prima impresia asupra viitorului angajat in special pe baza studiilor si a pregatirii sale profesionale.Desi in trecut se utiliza o forma narativa a CV-ului( m-am nascut…..am studiat), la acest moment exista o forma sistematizata a CV-ului, cel european, cronologic si flexibil al calificarii si competentelor fiecarei persoanei redactat conform Hotararii Guvernului nr. 1.021/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 633 la data 13 iulie 2004.Scopul acestui model consta in sporirea transparentei si exactitatii informatiilor existente pe piata fortei de munca si alinierea legislatiei romane la reglementarile comunitare existente in domeniu.Modelul comun european cuprinde urmatoarele informatii:

• Informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experienta profesionala si studiile urmate;

• Alte aptitudini ale persoanei, in special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice, informatice si sociale;

• Informatii suplimentare care pot fi mentionate in curriculum vitae sau intr-o anexa a acestuia.

Cererea de angajare (sau cererea pentru participarea la concurs) este necesară pentru a dovedi intenţia viitorului salariat de a demara demersurile în vederea încadrării în muncă sub autoritatea unui anumit angajator. Cererea de angajare poate consta într-un formular tip pus la dispoziţie de biroul personal – resurse umane al angajatorului sau poate fi redactată în întregime de viitorul angajat. De multe ori tradiţionala cerere de angajare este înlocuită cu scrisoarea de intenţie, instrument împrumutat din practica occidentală de dreptul muncii.

Carnetul de munca (sau declaratia pe propria raspundere a viitorului angajat ca nu are intocmit carnet de munca) atesta actvitatea desfasurata anterior de angajat in temeiul unui contract de munca.Carnetul de munca cuprinde date prin care se face dovada vechimii sale in munca, timpul lucrat in conditii deosebite si salariul de baza. Carnetul de munca mai contine date referitoare la starea civila, pregatirea scolara si cea profesionala, precu si toate schimbarile felului muncii, a locului muncii si salarizarii.

In lipsa carnetului de munca, persoana care solicita incadrarea in munca trebuie sa dea o declaratie prin care sa arate motivul neprezentarii carnetului:nu a mai fost incadrata sau l-a pierdut, a fost distrus, unitatea unde a lucrat anterior refuza eliberarea etc. Persoanelor care se incadreaza pentru prima data in munca li se completeaza carnetul de munca in termen de 30 de zile de la incadrare.Carnetul de munca i se elibereaza persoanei titulare numai la incetarea contractului de munca, completat la zi cu toate schimbarile intervenite in elementele esentiale ale continutului contractului individual de munca. Acestea au fost operante pana la 1 ianuarie 2011.Dupa aceasta data evidenţa muncii se realizeaza electronic prin intermediul registrului general de evidenţă a salariaţilor reglementat prin actele normative corespunzatoare acestuia.

Preview document

Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 1
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 2
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 3
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 4
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 5
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 6
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 7
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 8
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 9
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 10
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 11
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 12
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 13
Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Acte Necesare pentru Incheierea Contractului Individual de Munca.docx

Alții au mai descărcat și

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică

Capitol I: Condiţii la încheierea contractului individual de muncă Încheierea contractului individual de munca. Notiune. Încheierea contractului...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

I. ABORDAREA TEORETICĂ Posibilitatea angajării cu “fracţiuni de normă” nu este o noutate introdusă de actualul Cod al muncii. Şi înainte se...

Ai nevoie de altceva?