Actele Administrative

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc, docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7626
Mărime: 66.61KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalin Balan
prezentat in cadrul univ al i cuza, fac de drept, iasi

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE

1.1 Terminologie.

1.2 Definiţia actelor administrative

1.3 Trăsăturile actelor administrative

CAPITOLUL II

PRINCIPIUL REVOCABILITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE

2.1. Înţelesul revocării

2.2. Motivele revocării în doctrina de specialitate

2.3. Forma și procedura de emitere a actului de revocare

2.4. Efectele revocării

2.5. Modalităţi de încetare a efectelor

2.6. Deosebirea între revocare şi alte modalităţi de încetare a efectelor juridice ale actelor administrative

2.6.1 Nulitatea si Revocarea

2.6.2 Suspendarea si Nulitatea

2.7. Revocarea actelor administrative dolosive sau frauduloase şi a celor inexistente

CAPITOLUL III

EXCEPŢII DE LA PRINCIPIUL REVOCABILITĂŢII

ACTELOR ADMlNISTRATIVE

3.1. Consideraţii generale

3.2 Categoriile de acte adminstrative irevocabile

* Actele administrative jurisdicţionale

* Actele administrative pe baza cărora au luat fiinţă raporturi juridice contractuale şi raporturi de dreptul muncii

* Acte administrative care au dat naştere unui drept subiectiv garantat de lege prin stabilitate

* Acte administrative care au fost realizate material

* Actele administrative de sancţionare

Concluzii

Extras din document

1 Terminologie

În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act administrativ.

Astfel, se foloseşte termenul de decizie, ordin, instrucţiune, hotărâre, regulament, dispoziţie, autorizaţie, permis, notă de relaţii şi alte asemenea termene.

În literatura juridică, pe lângă termenul de act administrativ, se foloseşte şi termenul de act de drept administrativ. Acest termen în mod judicios scoate în evidenţă caracteristica acestui tip de act juridic, regimul juridic care este aplicabil, regimul juridic administrativ. Într-adevăr, este un act juridic, căruia îi sunt aplicabile regulile dreptului administrativ.

Socotind însă că termenul de act administrativ este cel care trebuie folosit şi în sprijinul acestei afirmaţii vom enumera mai jos câteva argumente.

Legea 29 din 8 noiembrie 1990, care a constituit multă vreme actul normativ de bază în ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil acestui tip de act juridic, folosea termenul de act administrativ. În al doilea rând, pe lângă aceste argumente, termenul de act administrativ este preferabil datorită folosirii îndelungate în literatura juridică şi în practica juridică.

1.2 Definiţia actelor administrative

În ceea ce priveşte actele administrative, există diferite definiţii date de autorii români.

Într-o primă definiţie, prin act administrativ înţelegem acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti.

Dacă ar fi să dăm o definiţie "generală" în accepţiunea structural organizaţională, vom reţine că actul administrativ este acea formă juridică de realizare, ca activitate principală ori secundară, a faptului administrativ, de către organe de stat sau, în baza legii, de organe nestatale, ce concretizează manifestarea unilaterală de voinţă a acestora, într-un regim juridic administrativ, tipic sau atipic, după caz.

Din literatura juridică elaborată după intrarea în vigoare a Constituţiei din 1991, mai reţinem alte două definiţii.

Potrivit primei, actele administrative pot fi definite ca manifestări unilaterale şi expresii de voinţă ale autorităţilor administraţiei publice în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice” .

O altă definiție spune că actul administrativ constituie o categorie de acte juridice emise, în principal, de autorităţile şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică, precum şi în instituţiile publice şi regiile autonome, fiind o modalitate de lucru a acestora, prin care se asigură realizarea puterii executive în înfăptuirea sarcinilor care revin administraţiei publice.

1.3 Trăsăturile actelor administrative

Se impune de la început a sublinia că în literatura de specialitate nu există o unanimitate de opinii cu privire la numărul, denumirea şi conţinutul trăsăturilor actului administrativ. Am spune că aceasta reprezintă o consecinţă firească a varietăţii opiniilor exprimate cu privire la noţiunea de administraţie de stat ca activitate şi, respectiv, ca sistem de organe. Cu toate acestea, unele elemente comune, chiar dacă sunt formulate diferit, se regăsesc la toţi autorii de drept administrativ. Tocmai aceste elemente comune ce definesc aspectul de continuitate al doctrinei administrative româneşti, sunt esenţiale pentru delimitarea actului administrativ de celelalte acte juridice ale organelor administraţiei de stat, pe de o parte, de operaţiunile administrative, pe de altă parte.

Actele de autoritate ale administraţiei publice au următoarele caracteriristici:

- sunt întotdeauna acte juridice unilaterale, adică reprezintă manifestarea de voinţă exclusivă a administraţiei publice, inclusiv a serviciilor publice ale acesteia;

În toate cazurile în care autoritatea administraţiei publice emite din oficiu un act administrativ prin care se creează obligaţii în sarcina altor autorităţi administrative, organisme nestatale, asociaţii, persoane fizice, etc. caracterul unilateral al actului este indiscutabil.

Preview document

Actele Administrative - Pagina 1
Actele Administrative - Pagina 2
Actele Administrative - Pagina 3
Actele Administrative - Pagina 4
Actele Administrative - Pagina 5
Actele Administrative - Pagina 6
Actele Administrative - Pagina 7
Actele Administrative - Pagina 8
Actele Administrative - Pagina 9
Actele Administrative - Pagina 10
Actele Administrative - Pagina 11
Actele Administrative - Pagina 12
Actele Administrative - Pagina 13
Actele Administrative - Pagina 14
Actele Administrative - Pagina 15
Actele Administrative - Pagina 16
Actele Administrative - Pagina 17
Actele Administrative - Pagina 18
Actele Administrative - Pagina 19
Actele Administrative - Pagina 20
Actele Administrative - Pagina 21
Actele Administrative - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Actele Administrative
    • Actele Administrative.doc
    • Bibliografie.docx
    • CUPRINS.docx
    • preeliminarii.docx

Alții au mai descărcat și

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Contenciosul Administrativ privind Anularea Actelor Administrative

Termenul “contencios” vine de la cuvântul francez “contentieux”, care, la rândul său, se trage din verbul latinesc “contendere”, care înseamnă a...

Curtea Europeană de Justiție

CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE 1.Sistemul institutional al Uniunii Europene 1.1. Prezentare generala Uniunea Europeana a fost si ramâne una dintre...

Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative

1. Teoria generala a actului administrativ Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterala si expresa de vointa a autoritatilor...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Actele Guvernului Republicii Moldova

CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTELOR GUVERNULUI 1. Definiţia şi condiţiile actelor administrative Actul administrativ constituie o...

Te-ar putea interesa și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Actul Administrativ in Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Revocarea actelor administrative. efectele revocării

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1.1. Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru...

Ai nevoie de altceva?