Actele Guvernului Republicii Moldova

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 24788
Mărime: 79.92KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rusu Vladimir

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTELOR GUVERNULUI 6

1. Definiţia şi condiţiile actelor administrative 6

2. Clasificarea actelor administrative 10

3. Legalitatea şi oportunitatea actelor Guvernului 33

4. Angajarea răspunderii guvernului în dependenţă de actele adoptate de acesta 36

CAPITOLUL II ANALIZA JURUDICĂ A ACTELOR GUVERNULUI 48

1. Obiectul de reglementarea a actelor Guvernului 48

2. Categorii de acte adoptate de Guvern 51

3. Forma şi procedura emiterii actelor Guvernului 54

4. Intrarea în vigoare a actelor Guvernului 61

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 67

BIBLIOGRAFIE 71

Extras din document

CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTELOR GUVERNULUI

1. Definiţia şi condiţiile actelor administrative

Actul administrativ constituie o categorie de acte juridice adoptate sau emise în principal, de autorităţile şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică, precum şi de instituţiile publice şi regiile autonome, fiind o modalitate de lucru a acestora prin care se asigură realizarea sarcinilor care revin administraţiei publice .

Spunem că acestea sunt adoptate sau emise, în principal, de autorităţile, şi per¬soanele care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică întrucât acte adminis¬trative pot adopta sau emite şi alte autorităţi publice, din sfera altor puteri publice (legislative sau judecătoreşti, dar nu ca activitate de bază a acestora ci ca activitate auxiliară, necesară pentru îndeplinirea activităţii de bază. Ca atare, adoptă sau emit acte administrative şi organele de conducere ale ale Parlamentului (preşedintele, precum şi funcţionarii publici care deţin funcţii de conducere în aparatul acestora — secretarul general, şefii de departamente, de servicii şi ai celorlalte compartimente din structura lor organizatorică, precum şi conducerile autorităţilor judecătoreşti, în vederea bunei administrări a justiţiei sau pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive.

Actul administrativ constituie forma principală prin care se realizează administraţia publică şi constă într-o manifestare expresă de voinţă prin care se creează, se modifică sau se sting raporturi juridice de drept administrativ.

Actului administrativ îi sunt proprii o serie de trăsături care îl deosebesc de toate celelalte categorii de acte juridice — lege, contract, hotărâre judecătorească etc. Între aceste trăsături amintim :

— Actul administrativ este forma principală a activităţii autorităţilor administraţiei publice, celelalte forme fiind faptele administrative şi operaţiunile administrative.

— Actul administrativ este în principiu, o manifestare de voinţă juridică unilaterală aparţinând autorităţii administraţiei publice, care 1-a adoptat sau emis.

Manifestarea unilaterală, de voinţă nu este în toate cazurile pregnant conturată. Astfel, uneori actele administrative se emit de organele administraţiei publice la cererea celor interesaţi (exemplu, emiterea unei autorizaţii de exercitare a unei meserii sau profesii. În timp ce alteori actele administrative se emit fără consimţământul persoanei căreia se adresează (ex. actul de plată a impozitului. În primul caz, deşi actul este emis la cererea persoanei interesate, nu se poate trage concluzia că este un act civil, un contract, un acord de voinţă. El este un act administrativ, care investeşte pe beneficiar cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, din chiar momentul emiterii lui. Dacă actul ar fi de natură contractuală, pe de o parte naşterea drepturilor şi obligaţiilor ar avea loc numai în momentul acordului de voinţă iar, pe de altă parte, anularea acestui act (a autorizaţiei de exercitare a unei meserii sau profesii, în exemplul nostru , nu s-ar putea face numai prin voinţa unilaterală a organului care l-a emis .

O precizare specială trebuie făcută în legătură cu actele administrative emise, ,,în comun”, de două sau mai multe autorităţi ale administraţiei publice, precum şi a celor emise „cu acordul”, „confirmarea” sau „autorizarea” altui organ. În primul caz, aceste acte conţin un consens al celor două organe, ele urmărind acelaşi scop şi aceeaşi prestaţie din parte altor subiecte. Manifestările lor de voinţă converg spre aceleaşi efecte juridice şi de aceea sunt acte care conţin o manifestare unilaterală de voinţă, care nu este de natură contractuală. În situaţiile în care actele administrative sunt adoptate sau emise ,.cu acordul” sau „autorizarea” altui organ, acest acord (autorizare are sensul unei aprobări prealabile dată. de regulă, de către organul ierarhic superior celui care adoptă sau emite actul. Actul efectuat cu acordul (autorizarea necesară rămâne un act unilateral. În unele cazuri însă „acordul” prevăzut de normele juridice este, din punct de vedere juridic „aviz conform”, despre care vom vorbi ceva mai departe .

Preview document

Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 1
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 2
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 3
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 4
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 5
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 6
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 7
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 8
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 9
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 10
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 11
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 12
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 13
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 14
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 15
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 16
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 17
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 18
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 19
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 20
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 21
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 22
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 23
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 24
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 25
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 26
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 27
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 28
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 29
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 30
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 31
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 32
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 33
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 34
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 35
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 36
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 37
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 38
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 39
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 40
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 41
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 42
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 43
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 44
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 45
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 46
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 47
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 48
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 49
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 50
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 51
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 52
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 53
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 54
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 55
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 56
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 57
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 58
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 59
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 60
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 61
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 62
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 63
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 64
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 65
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 66
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 67
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 68
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 69
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 70
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 71
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 72
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 73
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 74
Actele Guvernului Republicii Moldova - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Actele Guvernului Republicii Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Actele Guvernului - Regim Juridic și Implicații

Delimitarea sferei şi drept comparat Autorii de drept public, când vorbesc despre actele intituţiilor politice, se opresc la două categorii:...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele Monitorizarii Activitatii Economico-Financiare a Intreprinderilor de Stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Elaborarea Sistemului de Metadate Statistice Destinate Asigurării Funcționalității Depozitului de Date al Biroului Național de Statistică

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile zilei de astăzi datele şi previziunile statistice au o mare importanţă în cadrul economiei...

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Rolul Guvernului în procesul legislativ

INTRODUCERE Actualitatea temei. Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Evoluția, organizarea și perspectivele pieței valutare din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Agenții economici specializați în importul și exportul de bunuri materiale și servicii, de materii...

Constituirea, Functionarea si Lichidarea Intreprinderii de Stat

1.4 Introducere Conform prevederilor Codului civil deosebim o totalitate de persoane, dintre care fac parte şi persoanele juridice cu scop...

Actele guvernului Republicii Moldova

INTRODUCERE Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca si...

Ai nevoie de altceva?