Actele Necesare la Incheierea Contractului Individual de Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Actele Necesare la Incheierea Contractului Individual de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Actele necesare la incheierea contractului individual de munca .3
2. Clauze facultative pentru incheierea contractului individual de munca.3
3. Practica judiciara in problema (speta).9
4. Bibliografie.13

Extras din document

Actele necesare la incheierea contractului individual de munca. Clauze facultative la incheierea contractului individual de munca

I. Actele necesare la incheierea contractului individual de munca

Conditiile cerute de actele normative pentru incheierea contractului individual de munca se constata de catre angajator , prin verificarea documentelor doveditoare prezentate de catre persoana care solicita angajarea in munca.

Pentru incadrarea in munca sunt necesare urmatoarele acte:

-carte de identitaate(prin exceptie, adeverinta de identitate) prin care sa dovedeasca identitatea, domiciliul si cetatenia romana;

-curriculum vitae;

-in original, actele referitoare la studii si calificare ce confera dreptul de a ocupa functia sau exercita meseria ceruta prin postul vacant;

-avizul medical;

-carnetul de munca( daca a mai fost angajat ca salariat);

-prezentarea situatiei debitelor de la unitatea la care (daca) persoana a lucrat anterior;

-recomandare de la ultimul loc de munca;

-pentru unele functii: certificat de cazier judiciar, livret militar, actul individual de repartizare in munca, autorizarea sau avizul organului de politie(cand este obligatoriu, potrivit legii)

II. Clauze facultative pentru incheierea contractului individual de munca

Caracterul lor facultativ, vizeaza faptul ca ele pot sa fie sau nu cuprinse in continutul contractului individual de munca. Daca insa exista, ele trebuie precizate expres in contract. Asadar,odata negociate, prevederea lor expresa nu mai este facultativa, ci obligatorie.

1. Clauza cu privire la formarea profesionala

Potrivit art. 189 din Codul muncii, formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

-participarea la cursuri organizate de angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;

-strategii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

-stagii de practica si de specializare in tara si in strainatate;

-ucenicie organizata la locul de munca;

-formare individualizata;

-alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat

Negocierea clauzei de formare profesionala se realizeaza, potrivit art. 192 din Codul Muncii, tinand seama de criteriile avute in vedere in cadrul planului de formare profesionala si de conditiile de desfasurare a activitatilor la locul de munca.

La negociere se vor avea in vedere dispozitiile cuprinse in Codul Muncii, ca si numeroase acte normative care reglementeaza detaliat regimul formarii profesionale, impunand limitele minime sub care nu se poate deroga nici la incheierea contreactului individual de munca, nici pe parcursul executarii acestuia.

De mentionat ca intre propunerile formulate de Ministerul Muncii, de modificare a codului muncii, se numara si aceea potrivit careia formarea profesionala sa nu mai fie reglementata ca obligatie a angajatorului, ci ca un drept al salariatiolor.Se apreciaza ca in acest fel s-ar conferi formarii profesionale valente reale, eliminandu-se ,,formele fara fond”.

2. Clauza de neconcurenta

Prevazuta expres de Codul Muncii, ea poate fi negociata si cuprinsa in contractul individual de munca.

Potrivit art. 21 din Cod ,, la incheiera contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare, pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta”.

Cu alte cuvinte, in absenta oricarei clauze de neconcurenta, angajatorul ar putea pretinde despagubiri salariatului care se incadreaza la un angajator concurent, cu conditia de a proba savarsirea faptei cu vinovatie prejudiciul si legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Actele Necesare la Incheierea Contractului Individual de Munca.doc