Acțiunea Penală în Procesul Penal

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4546
Mărime: 18.81KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ioan Griga
Universitatea "Spiru Haret" Facultatea de drept şi administraţie publică MASTER – Ştiinţe Penale INSTITUŢII ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL

Cuprins

I. Noţiuni generale 5

1. Introducere 5

2. Noţiunea acţiunii penale 6

3. Obiectul şi acţiunile trăsăturii penale 7

4. Etapele acţiunii penale 9

II. Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată 12

ACŢIUNEA PENALĂ ÎN PROCESUL PENAL

Extras din document

I. NOŢIUNI GENERALE

1. INTRODUCERE

Accesul liber la justiţie funcţionează în statul de drept ca un drept fundamental fiind garantat prin normele constituţionale, prin modul de organizare a instanţelor judecătoreşti şi prin normele care reglementează desfăşurarea întregii activităţi procesuale.

Când regulile de conduită (prevăzute într-un cadru bine determinat) sunt încălcate, tulburând ordinea de drept, pentru restabilirea acesteia din urmă apare, în mod necesar, intervenţia unor organe de stat chemate să aplice legea, respectiv organele de justiţie. Recurgerea la aceste organe presupune existenţa unui mijloc exercitat în conformitate cu preverile legale.

Instrumentul juridic creat de lege pentru realizarea ocrotirii penale îl constituie acţiunea în justiţie, prin care se valorifică dreptul privind valorile sociale ocrotite de norma juridică.

Acţiunea în justiţie este mijlocul juridic prin care o persoană este trasă la răspundere în faţa organelor judecătoreşti pentru a fi obligată să suporte constrângerea de stat corespunzătoare normei de drept încălcată

Încălcarea normei penale dă naştere unui raport juridic de drept substanţial între stat şi infractor în baza căruia statul are dreptul să tragă la răspundere penală pe infractor, iar acesta are obligaţia de a suporta toate consecinţele care decurg dintr-o eventuală condamnare. Uneori prin încălcarea acestor norme se produc şi anumite pagube materiale, sens în care apare şi un raport de drept civil, în baza căruia cel păgubit poate pretinde reparaţiuni.

Temeiul acţiunii în justiţie presupune existenţa unei norme juridice care prevede fapta ilicită şi dreptul de a deduce efectiv fapta ilicită înaintea organelor judiciare competente.

Obiectul acţiunii în justiţie constă în aducerea înaintea organelor judiciare a raportului juridic de conflict şi tragerea la răspundere judiciară a făptuitorului prin declanşarea procesului.

Subiecţii acţiunii în justiţie sunt subiecţii faptei ilicite, dar cu poziţii inversate. Astfel, subiectul activ al faptei ilicite devine subiect pasiv al acţiunii în justiţie, iar subiectul pasiv al faptei ilicite devine subiectul activ al acţiunii în justiţie.

Deducerea raporturilor de drept penal şi de drept civil în faţa organelor judiciare se face pe calea unei acţiuni penale şi prin exercitarea acţiunii civile.

2. NOŢIUNEA ACŢIUNII PENALE

În urma comiterii unei infracţiuni ia naştere un raport juridic de drept penal substanţial prin care statul are dreptul de a treage la răspundere penală pe infractor, iar acesta are obligaţia de a suporta şi executa pedeapsa aplicată sau alte consecinţe ce rezultă dintr-o eventuală condamnare. Pentru realizarea dreptului statului de a trage la răspundere penală pe făptuitor este necesară constrângerea de stat ce are loc, potrivit legii procesual penale, în urma deducerii raportului juridic de drept substanţial în faţa organelor judiciare, lucru ce se înfăptuieşte prin intermediul unei acţiuni penale.

Acţiunea penală este o instituţie de bază a procesului penal deoarece ea constituie instrumentul prin care acesta se desfăşoară şi se finalizează.

Aşadar, acţiunea penală este mijlocul legal, pus la dispoziţia organelor judiciare, prin care se realizează în justiţie tragerea la răspundere penală şi pedepsirea inculpatului.

Preview document

Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 1
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 2
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 3
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 4
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 5
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 6
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 7
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 8
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 9
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 10
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 11
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 12
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 13
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 14
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 15
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 16
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 17
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 18
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 19
Acțiunea Penală în Procesul Penal - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Actiunea Penala in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Acțiunea penală în procesul penal

În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Acțiunea civilă în procesul penal

CAP. I Notiuni introductive 1.1. Noţiunea de acţiune civilă în procesul penal Când prin comiterea infracţiunii se produc şi anumite pagube...

Te-ar putea interesa și

Acțiunea penală în procesul penal

În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

1. Consideraţii generale Aceasta lucrare îşi propune să analizeze modul de apărare a drepturilor patrimoniale ale persoanelor şi prezintă...

Acțiunea civilă în procesul penal

CAP. I Notiuni introductive 1.1. Noţiunea de acţiune civilă în procesul penal Când prin comiterea infracţiunii se produc şi anumite pagube...

Ai nevoie de altceva?