Activitatea Manageriala in Cadrul Ministerului Public

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Activitatea Manageriala in Cadrul Ministerului Public.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

I.CONSIDERAŢII GENERALE

Rolul Ministerului Public în activitatea judiciară este unul deosebit de complex şi constă în reprezentarea intereselor generale ale societăţii , apărarea ordinii de drept ,precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi este îndeplinit de procurori constituiţi în parchete , potrivit legii .

În vederea îndeplinirii rolului stabilit prin legea fundamentală , procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii , imparţialităţii şi controlului ierarhic , sub autoritatea ministrului justiţiei, autoritate ce presupune numai o subordonare de ordin administrativ, deoareceprocurorii sunt independenţi în desfăşurarea urmăririi penale şi în adoptarea soluţiilor .

Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată , exceptând funcţiile didactice din învăţământul superior .

Potrivit prevederilor Legii303 /2004republicată , privind statutul judecătorilor şi procurorilor , aceştia beneficiază de un statut special ce rezultă din drepturile şi obligaţiile ce le revin , modul de numire şi revocare din funcţie , incompatibilităţi , formarea profesională continuă , modul de evaluare şi promovare , delegare , detaşare , transfer, şi angajarea răspunderii disciplinare .

În activitatea managerială procurorul trebuie privit atât ca manager de caz independent înderularea activităţii de urmărire penală şi adoptarea soluţiilor , cât şi ca salariat cu drepturi speciale aflat în subordinea managerului .

Potrivit principiului controlului ierarhic orice act sau măsură procesuală contrare legii sau date cu încălcarea acesteia sunt supuse controlului de management realizat de procurorul ierarhic superior , control ce se materializează în acte de dispoziţie de natură jurisdicţională ce urmează o anumită procedură judiciară .

Astfelconducătorul parchetului de pe lângă tribunal este un manager care îşi subordonează operaţional numai procurorii din cadrul unităţii de parchet al cărui conducător este şi procurorii de la parchetele de pe lângă judecătorii aflate în circumscripţia sa teritorială ,subordonându-se la rândul său procurorului general al parchetului curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află .

Atribuţiile managerului parchetului de pe lângă tribunal rezultă din principiile legii fundamentale şi ale legii organice , acesta îndeplinind un rol complex şi special .

În domeniul interpersonal managerul reprezintă parchetul al cărui conducător este şi procurorii din subordine în raporturile cu celelalte puterii , cu societatea civilă şi îndeplineşte rolul agentului de legătură în afara parchetului .

Eficienţa activităţii manageriale este dată de modul în care reuşeşte să-şi motiveze subordonaţii pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin funcţia de prevedere .

În cadrul relaţiilor interumane , prim procurorul parchetului de pe lângă tribunal stabileşte contacte de ordin funcţional , cu omologii , superiorii şi subordonaţii săi.

În domeniul decizional managerul unui parchet de pe lângă tribunalîndeplineşte rol de întreprinzător , mânuitor de disfuncţii, distribuitor de resurse şi negociator , poziţia sa fiind majoră şi complexă la adoptarea deciziilor, deoarece trebuie să ţină contşide punctul de vedere al procurorilor din subordine .Acesta trebuiesă practice un management de tip participativ , cu consecinţa directă a acceptării deciziei de cătreexecutanţi în actul de implementare .

Având în vedere cele de mai sus se poate concluziona că nu poate fi conceput un obiectiv pe termen mediu atâta timp cât nu se identifică cauzele care l-au generat , înlesnit sau favorizat , sau nu se discută cu procurorii şi lucrătorii de poliţie judiciară şi nu se stabilesc modalităţi concrete de abordare .

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea Manageriala in Cadrul Ministerului Public.doc