Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7617
Mărime: 61.53KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Argument 3

Capitolul 1. Cadrul legislativ al medierii. Ce este medierea? 5

1.1) Principiile medierii 7

Capitolul 2. Activitatea mediatorului.

2.1) Obligațiile mediatorului 10

Concluzii 21

Bibliografie 23

Extras din document

Argument

Debutul anilor ’90 ai secolului trecut a pus cu stringenţă problema lipsei de jurisprudenţă a justiţiei din România. Din cauza legislaţiei de tranziţie dar şi a unei exacerbări a rolului judecătorului în interpretarea legislaţiei, nu puţine au fost situaţiile în care acţiuni similare au fost soluţionate în mod diferit de judecători ai instanţelor din circumscripţii diferite. Aceasta a fost şi cauza existenţei unor multe erori judiciare pentru care România a fost condamnată constant la CEDO. Pe cale de consecinţa, încrederea în sistemul juridic românesc a fost constant raportată la cotele cele mai mici comparativ cu celelalte instituţii ale statului. Cu toate că cetăţenii nu aveau încredere în sistem, continuau să sufoce justiţia cu cereri şi solicitau să li se facă dreptate de către persoane în care nu aveau încredere. Reformarea sistemului de justiţie nu presupunea însă doar o practică unitară ci şi rezolvarea unor chestiuni din care să rezulte o astfel de jurisprudenţă. Volumul mare de dosare deduse rezolvării, timpul cît dura şi cheltuielile finale ale demersului judiciar erau probleme care îşi căutau răspuns. Totodată, aderarea la Uniunea Europeană a propus un val de reglementări noi, multe dintre ele făcând trimitere la instituţii inexistente în România. Astfel, în anul 2003 erau legiferate în România, prin Legea 217, aspecte ce ţineau de prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Într-un insolit pe atunci capitol V al normei speciale se făcea referire la medierea în cazurile de violenţă în familie. Era vorba, în mod evident, de o reglementare oarecum impusă de acquis-ul comunitar şi total necorelată cu restul sistemului de drept şi instituţional deoarece, în Romania, la acea dată, medierea ca modalitate de soluţionare a conflictelor nu exista. Abia în 2006, prin Legea 192, legiuitorul român a propus societăţii o modalitate alternativă şi mai puţin formală de rezolvare a conflictelor. Din 2006 şi până în 2013, medierea, ca normă juridică, era puţin cunoscută chiar printre cei iniţiaţi în domeniul juridic. Din februarie 2013, odată cu intraterea în vigoare a legii nr. 134/2010 privind noul Cod de procedură civilă, medierea s-a impus, oarecum controversat , dezbaterii publice prin impunerea informării asupra procedurii ca o etapă prealabilă obligatorie în anumite cauze civile. Într-un final totul a fost tranşat prin decizia Curţii Constituţionale cu nr. 266 din 7 mai 2014, prin care procedura obligatorie de informare asupra medierii a fost declarată neconstituţională. Timp suficient totuşi, în care procedura medierii a scos capul din negura ezoterică. Cunoaşterea comună recunoaşte în prezent medierea ca o soluţie alternativă şi economică la instanţa de judecată. Totodată, ea este şi o variantă de decongestionare a instanţelor şi mai mult decât atât, o soluţie de armonizare a relaţiilor sociale. Mai puţin cunoscut rămâne rolul acestui nou tip de profesionist liberal – mediatorul. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, dobândirea calităţii de mediator nu este condiţionată de absolvirea unei şcoli de profil sau nu necesită cunoştinţe juridice. În măsura în care, calităţile mediatorului constau în neutralitatea, imparţialitatea, folosirea unor tehnici de mediere precum şi ascultarea activă, sintetizarea şi reformularea informaţiilor furnizate de către părţi, constituie, credem, un motiv teminic de aplecare mai atentă asupra cadrului ce orânduieşte activitatea acestuia. Totodată, cunoaşterea regulilor profesionale ale acestei profesii poate reprezenta un necesar demers ofensiv contrar capitalului de suspiciune și neîncredere care caracterizeă relaţiile sociale din societatea românească.

Capitolul 1

Cadrul legal al activităţii de mediere

Ce este medierea?

În România, medierea şi organizarea profesiei de mediator a fost reglementată prin Legea 192/2006. Legea specială a suferit modificări succesive prin Legea nr. 370/2009, O.U.G. nr. 13/2010, Legea nr. 202/2010, Legea nr. 76/2012, Legea nr. 115/2012, O.U.G. nr. 90/2012 şi O.U.G. nr. 4/2013. Reglementări referitoare la mediere sunt prevăzute de asemenea în Noul Cod de Procedură Civilă, în Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi în Directiva nr. 52/2008 a CE, intrată în vigoare în luna mai 2011.

În scopul coordonării şi supravegherii activităţii de mediere în România a fost înfiinţat şi o structură specială – Consiliul de Mediere, - organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în Bucureşti. Consiliul de mediere a dezvoltat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Codul de Etică şi Deontologie Profesională a Mediatorilor, Normele de Răspundere Disciplinară a Mediatorilor Autorizaţi, Standardul Ocupaţional al Mediatorului, Ghidul Practic pentru parcurgerea procedurii de autorizare a mediatorilor, Stadardul de Formare a Mediatorilor, Lista Furnizorilor de formare profesională şi Tabloul Mediatorilor, tablou ce se actualizează şi se publică anual în Monitorul Oficial al României.

Există, totodată, o legislaţie comunitară referitoare la medierea conflictelor, constând în regulamentele, directivele şi recomandările emise de Comisia Europeană şi Parlamentul European, dispoziţii care acoperă toate domeniile dreptului.

Bibliografie

Tratate, monografii, cursuri universitare

Coadă, Constantin, Legislaţia medierii. Note, comentarii şi explicaţii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Dănileţ, Cristi; Ignat, Claudiu; Şuştac, Zeno, Ghid de mediere, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010

Păncescu, George Flavius, Legea medierii. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008

Sârbu, Manuela; Gorghiu, Alina; Croitoru-Anghel, Diana Monica, Medierea conflictelor, Ed. Universul Juridic, București, 2013

Legi, hotărâri, avize, regulamente

Legea nr. 192/2006, actualizată privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Legea profesiei de mediator consolidată, publicată în M. Of. 441 din 22 mai 2006

Legea 134/2010, reublicată în 2012, Codul de procedură civilă, publicată în M. Of. 545 din 3 august 2012

Legea 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în M. Of. 753 din 16 octombrie 2014

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în

2014, publicată în M. Of. 159 din 5 martie 2014

Legea 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în M. Of.831 din 3 decembrie 2009

Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în M. Of. 714 din 26 octombrie 2010

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în M. Of. 365 din 30 mai 2012

Legea 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în M. Of. 462 din 9 iulie 2012

O.U.G. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010, publicată în M.Of. 136 din 1 martie 2010

O.U.G. 90/2012, pentru modificarea și completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în M. Of. 878 din 21 decembrie 2012

O.U.G. 4/2013, privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile prorietăţii și justiţiei şi unele măsuri adiacente

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 august 2005 cu modificările ulterioare.

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Consiliului medierii adoptat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/13.05.2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 27/07/2007 din 13 mai 2007 cu modificările ulterioare.

Codul de Etică şi Deontologie Profesională a Mediatorilor, Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 2.247 din 29 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 17 august 2011

Decizii ale Curţii Constituţionale

Decizia Curţii Constituţionale nr. 266 din 7 mai 2014, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă şi celor ale art. 2 alin. (1¹) şi art. 60¹ din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în M.Of. nr. 464 din 25 iunie 2014

Preview document

Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 1
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 2
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 3
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 4
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 5
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 6
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 7
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 8
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 9
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 10
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 11
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 12
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 13
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 14
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 15
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 16
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 17
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 18
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 19
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 20
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 21
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 22
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 23
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 24
Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice.docx

Alții au mai descărcat și

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Tipuri de comunicare

I. CONSIDERAŢII GENERALE Comunicarea poate fi formal definită ca orice proces prin care premisele decizionale sunt transmise de la un membru al...

Proceduri judiciare și profesii liberale - studierea conflictelor și soluționarea acestora prin mediere

CONŢINUTUL TEORETIC CAPITOLUL I Medierea în România 1. Definiţia, reglementare, scurtă prezentare Medierea este o formă alternativă de...

Soluționarea conflictelor de interese - concilierea, medierea, arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Profesia de Mediator

Introducere Tema referatului este profesia de mediator. Inainte ca sa putem trata acest subiect trebuie sa definim cateva concept de baza, iar...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Deontologia Mediatorului

B. Introducere Tema lucrării este Deontologia mediatorului. Ca să putem trata acest subiect delicat trebuie să clarificăm câteva noţiuni legate de...

Te-ar putea interesa și

Publicitatea ca Act Antisocial

INTRODUCERE Noutatea pe care publicitatea o constituie în România alimentează numeroase confuzii. Cea mai importantă dintre ele priveşte însăşi...

Proiect Deontologie

1. Argument. Introducere Încă de mici, oamenilor li se dezvoltă spiritul critic şi odată cu el- curiozitatea. Mânaţi de aceasta, se încearcă...

Introducere în Publicitate

1. Definitie. Atitudini fata de publicitate. Repere istorice. Mari personalitati. I.1. Definitie. Atitudini fata de publicitate. Repere istorice....

Ai nevoie de altceva?