Actul Administrativ

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 10083
Mărime: 39.88KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balan Catalin
facultatea de drept iasi

Cuprins

I. Introducere 2

II. Actul juridic administrativ 3

III. Condițiile de valabilitate ale actelor admnistrative 6

IV. Condiția formei actului administrativ 13

1. Considerații generale 13

2. Forma scrisă 14

3. Forma verbală / orală 17

4. Forma tacită 18

5. Alte forme 18

6. Alte elemente de formă 19

7. Sancționarea nerespectării condiției de formă 24

V. Concluzii 25

Bibliografie 27

Extras din document

I. Introducere

În societate, toate raporturile juridice se nasc,se modifică și încetează prin acte juridice ori prin fapte juridice, producătoare de efecte juridice.

Astfel, actele juridice constituie manifestări de voință a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice ori a ale statului sau a autorităților puterilor legislative, executive sau judecătorești, care prin organele lor specifice adoptă sau emit asemenea acte. Spre deosebire de acte, faptele juridice sunt acele acțiuni sau inacțiuni, producătoare de efecte juridice, pe care persoanele fizice sau juridice, autoritățile publice, în special cele administrative și judecătorești le săvârșesc, ori nu le săvârșesc în scopul de a naște, a modifica sau înceta un raport juridic.

Trebuie menționat că actele și faptele juridice producătoare de efecte juridice, se împart sub aspectul raporturile juridice pe care le nasc, le modifică sau le sting în două categorii.

Ceea ce stă la baza actelor este manifestarea de voință care, trebuie să fie realizată cu scopul de a da naștere la efecte juridice, ceea ce implică intenția din partea parților. Însă, oricât de categorică ar fi exprimată o astfel de manifestare, ea rămâne fără semnificație juridică dacă statul nu garanteaza prin forța lui de constrângere, realizarea efectelor urmărite de autorul declarației de voință.

Alteori, pentru a putea produce efecte, actul juridic civil trebuie să îmbrace anumite forme. În această categorie se încadreaza nu numai contractele solemne ci și acte, cum sunt legile, pentru elaborarea cărora se cere respectarea unor forme destul de complicate, chemate să generalizeze exprimarea cât mai corespunzătoare a voinței oamenilor.

Trebuie subliniat și faptul că este necesar ca manifestarea de voință să fie exterioară, sau declarată. Atâta vreme cât voința rămâne în stadiul unui proces volițional intern, ea nu poate să producă efecte juridice.

Nu în ultimul rând trebuie menționat faptul că actele juridice sunt izvoare ale dreptului administrativ, ce cuprinde întreaga latură a organelor competente administrative, prin elaborare, legiferare și executare.

II. Actul juridic administrativ

Forma juridică principală a activității autorităților administrației publice, care exprimă o manifestare unilaterală și expresă de voință de a da naștere, a modifica sau a stinge drepturi și obligații, pe baza și în vederea organizării executării legii.

Trăsături ale actului adminsitrativ

În literatura juridică există mai multe opinii cu privire la numărul, denumirea și conținutul actului administrativ. Totuși sunt și unele elemente comune, cum ar fi acelea că sunt acte juridice, manifestări unilaterale de voință ori că sunt emise în realizarea puterii publice.

Ținând cont de aceste elemente comune, precum și față de conținutul definiției formulate, vom reține următoarele trăsături : actul administrativ este forma juridică principală a activității autorităților administrației publice ; actul administrativ exprimă o manifestare unilaterală de voință (această trăsătură subliniază cuprinderea în sfera actelor juridice a actului administrativ dar totodată îl delimiteaza de operațiunile administrative. Voința manifestată de autoritatea administrației publice trebuie să fie expresă, fără echivoc, în modificarea ordinii juridice din momentul manifestării sale) ; actul este emis în temeiul și pentru realizarea puterii publice (este trăsătura care delimiteaza actul administrativ de alte acte cu caracter unilateral ale autorităților administrației publice. El concretizează manifestarea de voință a autorităților administrative în calitatea sa de subiect de drept investit cu exercițiul autorității publice, dă naștere, modifică sau stinge drepturi și obligații, în regim de putere publică). Din această trăsătură reiese obligativitatea actelor administrative și executarea lor din oficiu; actul administrativ este emis pe baza și în vederea executării legii (această trăsătură derivă din principiul de legalitate , consecință a construcției ierarhice piramidale a normelor juridice, la vârful căreia se află Constituția și legea).

Celelalte acte juridice, decrete prezidențiale, ordonanțe și hotărâri guvernamentale, ordine ale miniștrilor, dispoziții și hotărâri ale autorităților administrației publice locale trebuie să se subordoneze acestora, întrucât respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Actul administrativ, fiind adoptat ori emis pe baza și în vederea organizării executării legii, nu poate conține prevederi contrare legii.

Preview document

Actul Administrativ - Pagina 1
Actul Administrativ - Pagina 2
Actul Administrativ - Pagina 3
Actul Administrativ - Pagina 4
Actul Administrativ - Pagina 5
Actul Administrativ - Pagina 6
Actul Administrativ - Pagina 7
Actul Administrativ - Pagina 8
Actul Administrativ - Pagina 9
Actul Administrativ - Pagina 10
Actul Administrativ - Pagina 11
Actul Administrativ - Pagina 12
Actul Administrativ - Pagina 13
Actul Administrativ - Pagina 14
Actul Administrativ - Pagina 15
Actul Administrativ - Pagina 16
Actul Administrativ - Pagina 17
Actul Administrativ - Pagina 18
Actul Administrativ - Pagina 19
Actul Administrativ - Pagina 20
Actul Administrativ - Pagina 21
Actul Administrativ - Pagina 22
Actul Administrativ - Pagina 23
Actul Administrativ - Pagina 24
Actul Administrativ - Pagina 25
Actul Administrativ - Pagina 26
Actul Administrativ - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Actul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Actul Juridic

Prin act juridic civil se intelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice de a naste, modifica, treansmite sau...

Circulatia Juridica a Terenurilor

I. Definitie. Clasificare. Dreptul de proprietate Circulatia terenurilor potrivit Legii nr. 54/1998. – Din cuprinsul Legii nr. 54/1998 (dar si din...

Curtea de Justiție Europeană

INTRODUCERE Instituind Comunităţile europene şi, ulterior, Uniunea europeană, statele membre s-au angajat ca obiectivele asumate să fie aduse la...

Condițiile Acțiunii în Conteciosul Administrativ

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 defineşte contenciosul administrativ ca "activitatea de soluţionare, de către instanţele de...

Te-ar putea interesa și

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Actele Administrative de Autoritate

INTRODUCERE Societatea româneasca, statul si mai ales administratia publica sunt în fata unor provocari dificile, esentiale generate de evolutia...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Condițiile acțiunii directe în baza Constituției României și a legii nr. 554 pe 200

Rezumat Contenciosul administrativ, ca element esenţial şi indispensabil al statului de drept, reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Teoria Actului Administrativ

Terminologie. Consideratii cu caracter istoric si de drep comparat.Definitie Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv...

Regimul Juridic al Avizelor de Mediu

CAPITOLUL I 1.1. Introducere Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru...

Ai nevoie de altceva?