Administrarea Probelor în Dreptul Penal General

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 6198
Mărime: 26.68KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Calin Ana

Extras din document

1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL

1.1 Noţiune

Procesul penal constituie un proces de cunoaştere în care organul judiciar trebuie să ajungă la adevăr şi în acest scop desfăşoară o activitate de probaţiune pentru constatarea existenţei infracţiunii, identificarea făptuitorului şi stabilirea vinovăţiei.

În această activitate de probaţiune, organele judiciare se folosesc de probe obţinute prin mijloace de probă.

Potrivit articolului 63 alineatul 1 prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea făptuitorului necesare justei rezolvări a cauzei.

În literatura de specialitate, probele au fost definite ca fiind acele elemente de fapt cu relevanţă informativă asupra tuturor laturilor cauzei penale, ori acele fapte sau împrejurări care stabilesc existenţa sau inexistenţa faptelor care trebuie reţinute .

Din punct de vedere terminologic, termenul probă provine din latinescul probo, -are, -avi, -atum care înseamnă a dovedi sau de la probation care înseamnă dovadă.

Ca împrejurări de fapt, probele se situează în afara procesului penal. Cu toate acestea, întrucât privesc obiectul procesului, prin administrarea lor în cadrul acestuia, ele dobândesc caracter procesual.

Probele ajung la cunoştinţa organelor prin mijloace, numite de probă care sunt prevăzute expres şi limitativ de lege şi prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă.

Sub aspect funcţional, proba are în procesul penal un caracter dublu:

a) proba constituie un instrument de cunoaştere, prin intermediul căruia organele judiciare caută adevărul;

b) proba constituie un instrument de dovedire şi aceasta se manifestă în condiţiile contradictorialităţii când părţile folosesc şi administrează probe pentru a susţine si argumentările făcute.

1.2 Importanţa probelor

Din momentul declanşării procesului penal şi până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, toate problemele fondului cauzei sunt rezolvate cu ajutorul probelor . De asemenea, formarea, intimei convingeri a judecătorului cu privire la realitatea stării de fapt pe care trebuie să-şi întemeieze hotărârea, depinde de corecta şi completa desfăşurare a probaţiunii şi de valoarea probelor administrate.

Importanţa probelor constă în faptul că înfăptuirea justiţiei depinde în principal de sistemul probelor pentru că din momentul din care a fost declanşat procesul şi până la terminarea acestuia, toate problemele fondului cauzei sunt făcute cu probe.

Pe întreg parcursul procesului penal, organele judiciare identifică, strâng şi interpretează probele care au legătură cu fapta pe care o cercetează şi judecă.

Legea de procedură penală nu admite trimiterea în judecată şi condamnarea făptuitorului pe baza cunoştinţelor personale ale organului judiciar, ci în hotărârea lor, organele judiciare trebuie să se întemeieze pe probe obţinute prin mijloace legale de probă.

Preview document

Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 1
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 2
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 3
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 4
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 5
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 6
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 7
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 8
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 9
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 10
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 11
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 12
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 13
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 14
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 15
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 16
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 17
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 18
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 19
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 20
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 21
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 22
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 23
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 24
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 25
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 26
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 27
Administrarea Probelor în Dreptul Penal General - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Administrarea Probelor in Dreptul Penal General.doc

Alții au mai descărcat și

Acțiunea Penală în Procesul Penal

I. NOŢIUNI GENERALE 1. INTRODUCERE Accesul liber la justiţie funcţionează în statul de drept ca un drept fundamental fiind garantat prin normele...

Tehnici si Procedee Moderne de Investigatii

1. METODOLOGIE, METODĂ ŞI TEHNICĂ Termenul de metodologie în sens etimologic provine din cuvintele greceşti: methos – metodă şi logos – ştiinţă;...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Natura drepturilor omului Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptat pe 10 decembrie 1948, arată că “recunoaşterea demnităţii...

Operatiunea de Administrare și Apreciere a Probelor în Cursul Judecății

Introducere Încă din dreptul roman s-a consacrat adagiul “idem est non esse et non probari”, deci a nu fi sau a nu fi probat este tot una.Tocmai...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

PRECIZĂRI INTRODUCTIVE SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii conceptului de drepturi ale omuluiîn...

Drept Procesual Penal

Titlul I – OBIECTUL {I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL Cap. I. Obiectul dreptului procesual penal I.1. Locul dreptului...

Te-ar putea interesa și

Ascultarea Invinuit-Inculpat

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI/INCULPATULUI 1.1. Precizări de ordin terminologic 1.1.1. Ascultarea...

Tactica Ascultarii Invinuitului sau Inculpatului

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea I Notiunea si importanta ascultarii învinuitului sau inculpatului în procesul penal Savârsirea unei...

Cercetarea infracțiunii de ucidere a nou născutului săvârșit de către mamă

CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile...

Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică

INTRODUCERE MINISTERUL DE INTERNE ȘI CEL EUROPEAN (argumente istorice) Cel care studiază istoria Internelor este impresionat de faptul că...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

Conditiile de efectuare ale interceptarilor si inregistrarilor audio sau video.27 Inregistrarile si interceptarile audio-video in acceptiunea...

Metode fizico-chimice de investigare în chimie - criminalistică

Noţiunea, obiectul, metodele şi principiile criminalisticii Apărarea ordinii de drept, cercetarea, descoperirea şi judecarea faptelor de natură...

Administrarea Probelor în Procesul Penal

Pentru rezolvarea cauzelor penale, organele judiciare au nevoie de date sau informații care să conducă la concluzia existenței sau inexistenței...

Ai nevoie de altceva?