Administratia Publica de Stat - Guvernul

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5154
Mărime: 35.07KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Maria Bercu
Este un referat prezentat la facultate la Drept administrativ.

Cuprins

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporan 1

1.1. Noţiunea de Guvern 1

1.2. Tipuri de guverne contemporane 2

2.Roulul, funcţiile şi atribuţiile Guvernului. 3

2.1.Rolul Guvernului 3

2.2 Funcţiile Guvernului 4

2.3 Atribuţiile Guvernului 5

3.Componenţa Guvenului şi statutul membrilor acestuia 6

3.1 Componenţa Guvernului 6

3.2 Statutul membrilor Guvernului 7

4.Mandatul, organizarea şi funcţionarea Guvernului 8

4.1 Mandatul Guvernului 8

4.2 Organizare şi funcţionarea Guvernului 9

5.Actele şi răspunderea Guvernului 11

5.1 Actele Guvernului 11

5.2 Răspunderea Guvernului 11

6.Observaţii finale (concluzii) 13

Bibliografie 14

Extras din document

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporane

1.1. Noţiunea de Guvern

Noţiunii de guvern îi pot fi atribuite mai multe sensuri. Într-o primă accepţiune, foarte largă şi care se raportează la separaţia puterilor, în stat, prin guvern se desemnează totalitatea autorităţilor statului, inclusiv parlamentul şi instanţele judecătoreşti. Alţi autori consideră că termenul respectiv vizează totalitatea organelor politice ale statului, omiţând instanţele judecătoreşti

Al doilea sens, mai restrâns şi concordat cu ideea separaţiei puterilor, guvernul vizează ca noţiune doar “executivul”, adică şeful statului împreună cu miniştrii (consiliul de miniştri, cabinetul sau guvernul în sens restrâns).

În accepţiunea cea mai restrictivă, guvernul este organul colegial alcătuit din primul – ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi de Constituţie sau de lege, exclusiv şeful statului. În cazul republicilor prezidenţiale cu un executiv monocefal (cum este cazul SUA), ultimele două accepţiuni se confundă, dar fiind faptul că şeful guvernului ( în sens restrâns, cabinetul) este chiar şeful statului.

Potrivit cu Legea nr.90/26 martie 2001 , Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Constituţia din 1923 prevedea ( în art.93) că “miniştrii întruniţi alcătuiesc Consiliul de Miniştri”. Acesta era prezidat, cu titlul de “Preşedinte al Consiliului de Miniştri” de către “acela care a fost însărcinat de Rege cu formarea guvernului”. Dispoziţia respectivă este păstrată aproape în aceeaşi formulare în Constituţia din 1938 (art. 66, alin. 1). Constituţiile comuniste păstrează titulatura existentă, consacrând însă Guvernul (Consiliul de Miniştri) ca “organ suprem executiv şi administrativ” (Constituţia din 1948, art. 66, alin. 1), “organ suprem executiv şi de dispoziţie al puterii de stat” _Constituţia din 1952, art. 42) ssau ca “organ suprem al administraţiei de stat” (Constituţia din 1965, art. 77, alin. 1). Tocmai ca o reacţie la vremurile comuniste, legiuitorul din 1990 şi constituantul din 1991 au evitat să utilizeze sintagma “Consiliul de Miniştri”, deşi în perioada posdecembristă au existat tentative de a se reveni la formula tradiţională.

1.2. Tipuri de guverne contemporane

În lumea contemporană există o multitudine şi o mare varietate de forme pe care le poate îmbrăca şi exprima în practica vieţii politice guvernul. În literature actuală, clasificarea acestora, are învedere, în principal două criterii esenţiale: calitatea mebrilor în guvern şi numărul partidelor politice care formează guvernul.

După calitatea pe care o au în guvern membri acestuia, deosebim: guverne politice, guverne tehnocratice şi guverne militare

Guvernul politic presupune că în desemnarea mebrilor săi primează componenţa politică, aceştia fiind membri marcanţi ai partidului sau formaţiunii politice aflate la putere. Ei sunt prin excelenţă oameni politici, fiind numiţi miniştri. Calitatea de menbru intr¬-un asemenea guvern însemnă o dublă responsabilitate : una profesională, ce decurge din gestionarea şi administrarea treburilor ministerului şi guvernului şi una politică, fiind în legătură directă cu partidul sau formaţiunea politică din care provine şi pe care o reprezintă. Practic, în multe situaţii responsabilitatea politică apare mai pregnantă decât cea profesională. Susţinerea politică a unui asemenea guvern este foarte clară, ea vine numai din partea partidului sau a forţelor care deţin majoritatea în parlament, deci a puterii. Aceleaşi conotaţii politice le capătă şi programul uni asemenea govern. Acesta va reflecta şi promova interesele, opţiunile şi aspirţiile forţei politice susţinătoare, fiind principalul său instrument în realizarea şi aplicarea propriei sale politici. În practica constituţională actuală, guvernele politice sunt cel mai des întâlnite.

Guvernul tehnocratic este relativ recent în practica constituţională, fiind constituit, de regulă, în situaţii mai deosebite precum o criză politică prelungită care face imposibilă susţinerea în continuare a unui guvern politic, determinând necesitatea apelului la un guvern de specialişti. Guvernele tehnocrate se caracterizează prin următoarele elemente: membrii acestor guverne nu sunt oameni politici, ci specialişti în domeniile vieţii sociale, economice, culturale şi politice, sunt mai puţin purtătorii unei responsabilităţi politice şi mai mult a uneia profesionale care decurge din gestionarea şi administrarea corectă şi eficientă a obligaţiilor ce le revin din calitatea lor de mebri ai guvernului. Astăzi, într-o lume dominată de politic şi mai ales de interese politice, durabilitatea, viabilitatea unor asemnea guverne este foarte redusă.

Guvernele militare sunt instalate de grupuri ale armatei, de regulă prin forţă, în urma unei lovituri de stat. Şeful guvernului şi membrii acestuia sunt militarii, ei deţin şi exercită puterea în numele armatei. În cele mai multe cazuri se instaurează un regim nedemocratic, dictatorial, unde are loc o gravă limitare sau reprimare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti , guvernarea realizându-se prin mijloace militare, decrete, ordonanţe, instituţii.

După numărul partidelor politice care participă la formarea guvernului, acesta se poate încadra în una din categoriile următoare :

Guvern monocolor, format din reprezentanţii uni singur partid politic, cel care deţine majoritatea în parlament şi puterea. De regulă, aceste guverne sunt caracteristice regimurilor totalitare , dar nu puţine au fost cazurile în care asemenea guverne s-au constituit în anumite perioade şi în societăţile democratice.

Preview document

Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 1
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 2
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 3
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 4
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 5
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 6
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 7
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 8
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 9
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 10
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 11
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 12
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 13
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 14
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 15
Administratia Publica de Stat - Guvernul - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica de Stat - Guvernul.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Guvernul ca Organizare si Structura

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Rolul Guvernului în procesul legislativ

INTRODUCERE Actualitatea temei. Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată...

Drept Administrativ - Institutia Sefului Statului

Constituantul din 1991 s-a pronunţat în favoarea formei de guvernământ repu¬blicane şi a optat, în acelaşi timp, pentru republica...

Instituția Președintelui României

CAPITOLUL I INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ. REPERE ISTORICE Potrivit unei axiome a dreptului public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi...

Te-ar putea interesa și

Prefectul și Instituția Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Este ştiut faptul că pentru integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007, aceasta a trebuit să facă unele modificări în domeniul...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

1.1.IMPORTANŢA ŞI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI. Administraţia publică, în orice societate , fie ea clasică , fie...

Prezentarea Generală a Sistemului Administrației Publice din România

1.Clarificări terminologice Conform Constituţiei1, România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil ce se organizează...

Administratia Publica - Galati

Capitolul I Scurt istoric privind administraţia publică Secţiunea I- Noţiunea de administraţie publică Normele dreptului administrativ...

Administrația publică de stat - Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Administrația publică de stat. Guvernul

Natura Juridica a Guvernului Guvernul este autoritatea centrala a puterii executive,care functioneaza in baza votului de incredere acordat de...

Locul administrației publice în sistemul social-global

„Ceea ce contribuie cel mai mult la asigurarea independenței individului în secolele aristocratice este că suveranul nu se însărcina singur cu...

Ai nevoie de altceva?