Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4153
Mărime: 23.01KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petica Roman

Cuprins

I. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL 3

1.1. Precizări prealabile 3

1.2. Obiectul probei 4

1.3. Sarcina probei 5

1.4. Condiţiile pentru admisibilitatea probei 5

II. MIJLOACELE DE PROBĂ 6

2.1. Înscrisurile. 6

2.2. Înscrisul autentic 6

2.3. Înscrisul sub semnătură privată 7

2.4. Mărturia 9

2.5. Mărturisirea 11

2.6. Prezumţiile 11

BIBLIOGRAFIE.13

Extras din document

I. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL

1.1. Precizări prealabile

În general, prin probă se înţelege acel fapt sau element de fapt cu ajutorul căruia se stabileşte existenţa sau inexistenţa unui act sau fapt juridic şi, pe cale de consecinţă, existenţa sau inexistenţa drepturilor şi obligaţiilor civile ce alcătuiesc conţinutul raportului juridic din care s-a născut litigiul dedus judecăţii .

Deci, probele sunt fapte sau elemente de fapt cu ajutorul cărora, în condiţiile legii, se poate stabili existenţa sau inexistenţa pretenţiilor deduse judecăţii de către părţile unui proces civil.

Prin mijloc de probă sunt desemnate mijloacele prevăzute de lege cu ajutorul cărora probele ajung la cunoştinţa organelor judiciare.

Uneori, în limbajul juridic curent, cele două noţiuni juridice, adică proba şi mijlocul de probă, sunt folosite ca sinonime.

În materie civilă, probele şi mijloacele de probă sunt reglementate, sub aspect material, de Codul civil, iar sub aspect procedural de Codul de Procedură civilă .

În concret, Codul civil reglementează, în Capitolul IX din Titlul III (Despre contracte şi convenţii) a Cărţii a III-a (Despre diferite moduri de dobândire a proprietăţii), probaţiunea obligaţiilor şi a plăţii (art. 1169-1222), cuprinzând norme juridice referitoare la următoarele aspecte:

- sarcina probei (art. 1169);

- mijloacele de dovadă (art. 1170);

- înscrisul autentic (art. 1171-1175);

- actele sub semnătură privată (art. 1176-1187);

- copiile titlurilor autentice (art. 1188);

- actele recognitive (art. 1189-1190);

- despre martori (art. 1191-1198);

- despre prezumţii (art. 1199-1203);

- mărturisirea (art. 1204-1206);

- jurământul (art. 1207-1222, abrogate conform Decretului nr. 205/1950).

Codul de procedură civilă reglementează administrarea dovezilor în art. 172-241, astfel:

- dovada cu înscrisuri (art. 172-176);

- procedura verificării de scripte (art. 177-185);

- dovada cu martori (art. 186-200);

- expertiza (art. 201-214);

- cercetarea la faţa locului (art. 215-217);

- interogatoriul (art. 218-225);

- jurământul (art. 226-234, abrogate prin Decretul nr. 208/1950);

- asigurarea dovezilor (art. 235-241).

1.2. Obiectul probei

Obiectul probei îl constituie acele elemente de fapt folosite pentru a demonstra existenţa sau inexistenţa unui drept subiectiv civil şi a obligaţiei corelative .

Constituie obiect al probei toate acele împrejurări, acte sau fapte juridice, care sunt izvoare ale raporturilor juridice concrete.

Altfel spus, este obiect al probaţiunii actul sau faptul juridic care, după caz, a dat naştere, a modificat, completat sau stins un raport juridic generator de drepturi şi obligaţii subiective civile din care s-a născut litigiul dedus judecăţii .

Facem precizarea că nu pot constiti obiect al probaţiunii următoarele:

- normele de drept aplicabile raportului juridic respectiv, deoarece judecătorul, pentru a le aplica, este obligat să cunoască legea, conform principiului iura novit curia;

- faptele negative nedefinite, deoarece este imposibilă dovedirea lor. Într-adevăr, spre exemplu, este imposibil de dovedit faptul că, într-o anumită perioadă de timp, toţi bărbaţii din lume nu s-au aflat într-o anumită localitate;

- faptele notorii, care se dovedesc prin notorietatea lor, adică prin cunoaşterea lor de către un număr nedefinit de persoane. Spre exemplu, este notoriu faptul ca la o anumită dată soarele a apus, într-o anumită localitate, la o anumită oră;

- faptele necontestate de către părţi, fiindcă asemenea probe sunt inutile. În schimb, faptele cunoscute de judecător din alte împrejurări, decât probele existente la dosar, constituie obiect al probaţiunii tocmai datorită obligaţiei de imparţialitate pe care o are acesta în judecarea cauzelor cu care este investit.

Preview document

Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 1
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 2
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 3
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 4
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 5
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 6
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 7
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 8
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 9
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 10
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 11
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 12
Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Mijloacelor de Proba.doc

Alții au mai descărcat și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Aspecte criminologice privind criminalitatea orientată spre profit

CAPITOLUL I STAREA ŞI DINAMICA CRIMINALITĂŢII ORIENTATE SPRE PROFIT ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE A ROMÂNIEI 1.1. Caracterizare generală Cercetarea...

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Înscrisurile ca mijloace de probă în deptul civil român

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Luarea de mită

CAPITOLUL I Infracţiunea de luare de mită Cinstea, corectitudinea, moralitatea functionarului, al oricarui salariat in exercitarea atributiilor de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Microurme

Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună...

Constatările tehnico - științifice și expertizele criminalistice

Introducere În ultimele decenii, criminalistica mondiala a înregistrat progrese deosebite, vizibile, pentru toata lumea. Acest lucru i-a...

Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule

CAPITOLUL I - EXPLICAŢII PRELIMINARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNEA DE FALS Secţiunea I GENERALITĂŢI Faptele incriminate sub denumirea de...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

1. Ascultarea persoanei vătămate 15 Scopul ascultării persoanei vătămate 18 Ascultarea propriu-zisă Evaluarea declaraţiilor 2. Ascultarea...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Cercetarea Locului Faptei în Procesul Penal

CAPITOLUL I: DEFINIREA CERCETARII LOCULUI FAPTEI Sectiunea I: Notiuni generale Cercetarea locului faptei sau cercetarea la fata locului face...

Ai nevoie de altceva?