Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2097
Mărime: 26.82KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constanta Matusescu
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE Specializarea : Administarţie Publică

Extras din document

TEMA DE CONTROL NR. 1

Analiza dinamicii şi structurii veniturilor şi cheltuielilor publice

1. Se dau următoarele date extrase din execuţiile bugetului de stat pe perioada 2007 – 2008 (publicate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Institutul Naţional de Statistică) şi din Legea bugetului de stat pe anul 2009.

- Milioane RON -

Denumirea indicatorilor 2007 2008 2009

VENITURI – TOTAL 48.984 75.621 75.689

I. VENITURI CURENTE 48.346 75.485 71.012

A. VENITURI FISCALE 44.824 68.273 64.784

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 14.523 21.494 19.935

A11. Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoanele juridice 11.795 17.378 15.237

- Impozit pe profit 10.528 15.721 13.445

- Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din

capital de la persoane juridice, din care: 1.267 1.667 1.792

A12. Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoanele fizice 2.728 4.116 4.696

- Impozit pe venit, din care: 13.828 17.482 20.006

- Cote defalcate din impozitul pe venit -11.100 - 13.366 - 15.310

A13. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 2

A2. IMPOZIT PE SALARII 49 61 21

A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 223

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 29.332 45.595 43.515

Taxa pe valoarea adăugată 31.243 47.030 44.416

- Sume defalcate din taxa pe valoarea

adăugată - 14.552 -16.945 - 17.624

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi

servicii 189 91 36

Accize 11.207 14.201 16.233

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 1.245 1.218 454

A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE 855 1.123 1.021

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 65 - 69

B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 409 435 464

C. VENITURI NEFISCALE 3.113 6.777 5.764

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 2.301 5.404 4.620

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 812 1.373 1.144

II. VENITURI DIN CAPITAL 120 122 150

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 4 14 5

Încasări din rambursarea împrumuturilor

acordate 4 14 5

IV. SUBVENŢII 421

V. Sume în curs de distribuţie 93

Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 4.522

- Milioane RON -

2007 2008 2009

CHELTUIELI TOTALE 64.373 87.003 94.767

Servicii publice generale 11.031 17.713 22.394

Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 14.105 16.783 15.802

Cheltuieli social-culturale 23.954 30.857 31.447

- învăţământ 6.440 9.259 6.347

- sănătate 1.738 2.500 2.403

- cultură, recreere şi religie 1.521 2.082 2.313

- asigurări şi asistenţă socială 14.255 17.016 20.384

Servicii de dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape 1.755 2.485 3.859

Acţiuni economice 13.528 19.165 21.265

- acţiuni generale economice, comerciale şi

de muncă 837 1.583 1.931

- combustibili şi energie 1.229 1.139 1.057

- industria extractivă, prelucrătoare şi

construcţii 502 448 360

- agricultură, silvicultură, piscicultură şi

vânătoare 5.230 7.136 8.392

- transporturi 5.614 8.673 8.712

- comunicaţii 18 25 310

- cercetare şi dezvoltare în domeniul economic 73 117 104

- alte acţiuni economice 30 44 399

Să se analizeze dinamica şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat.

REZOLVARE

1) Analiza structurii veniturilor bugetului de stat.

Se realizeaza pe baza ponderii fiecarei categorii de venituri (Vi) in totalul veniturilor sau intr-o grupa de venituri, si exprima modul de formare a veniturilor bugetului de stat, in functie de provenienta acestora.

Pe baza datelor puse la dispozitie, in calculul veniturilor totale din cadrul bugetului de stat avem urmatoarele grupe de venituri:

- Venituri curente;

- Venituri din capital;

- Operaţiuni financiare;

- Subvenţii;

- Sume in curs de distribuţie;

- Sume primite de la UE in contul plăţilor efectuate;

Grupa Venituri Curente cuprinde următoarele subgrupe de venituri:

- Venituri fiscale;

- Contributii de asigurări;

- Venituri nefiscale;

Subgrupa Venituri fiscale cuprinde următoarele categorii de venituri:

- Impozit pe venit, profit si castiguri din capital;

- Impozit pe salarii;

- Impozite si taxe pe proprietate;

- Impozite si taxe pe bunuri si servicii;

- Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale;

- Alte impozite si taxe fiscale;

Subgrupa Venituri nefiscale cuprinde următoarele categorii de venituri:

- Venituri din proprietate;

- Vanzari de bunuri si servicii.

Astfel in tabelul de mai jos este prezentata pe fiecare an in parte, atat valoarea ponderii fiecarei grupe de venituri in total venituri:

Ex: Ponderea Veniturilor Curente in Total Venituri pe anul 2007 = 48346/48984x100 = 98,70

Ponderea Veniturilor Curente in Total Venituri pe anul 2008 = 75485/75621x100 = 99,82

Ponderea Veniturilor Curente in Total Venituri pe anul 2009 = 71012/75689x100= 93,82

Preview document

Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 1
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 2
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 3
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 4
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 5
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 6
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 7
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 8
Analiza Dinamicii și Structurii Veniturilor și Cheltuielilor Publice - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Analiza Dinamicii si Structurii Veniturilor si Cheltuielilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Recrutarea si Incadrarea Functionarilor Publici

Definitia functiei si functionarului public Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsablilitatilor, stabilite in temeiul legii,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Penal și Procedură Penală

NOTIUNEA DE INFRACTIUNE SI TRASATURILE EI ESENTIALE 1. Preliminarii Stiinta dreptului penal foloseste mai multe acceptiuni ale notiunii de...

Locul și Rolul Impozitelor și Taxelor în Sistemul Pârghiilor economico-financiare

CAPITOLUL I Locul si rolul impozitelor si taxelor în sistemul pârghiilor economico-financiare Într-o economie de piata statul este prezent, atât...

Ai nevoie de altceva?