Analiza Modului de Evaluare a Performantelor in Cadrul CASAOPSNAJ

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Modului de Evaluare a Performantelor in Cadrul CASAOPSNAJ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Radu Stancu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Cadrul legal si institutional de desfasurare a evaluarii personalului

Politica promovata de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.are printre obiectivele sale si cele de creare a unui corp profesionist al functionarilor publici, impartial, onest, stabil si eficient.

In acest sens, in cadrul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J se aplica reglementarile aprobate prin Hotarari de Guvern, propuse de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national.

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J are personal in aparatul propriu, functionari publici incadrati conform legii 188/1999 privind Statultul functionarilor publici, dar si personal incadrat cu contract individual de munca comform Legii 154/1998 .

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, se face in conditiile Legii nr. 188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici aprobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, iar prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4094/2005 au fost aprobate Criteriile de performanta profesionale individuale ale functionarilor publici .

Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate, se aplica functionarilor publici definitivi din cadrul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, numiti in conditiile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Pentru personalul incadrat cu contract individual de munca evaluarea performantelor individuale se face pe baza fisei de evaluare intocmita conform Hotararii Guvernului Romaniei nr.749/1999

Organizarea si desfasurarea procesului de evaluare

Evaluarea resurselor umane in cadrul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J se face in mod diferentiat, pentru functionarii publici debutanti si pentru cei definitivi, precum si pentru personalul angajat cu contracte individuale de munca.

Procedura de evaluare este in concordanta cu viziunea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J privind modul in care aceasta concepe sa-si organizeze si sa-si realizeze activitatea, sa utilizeze personalul de care dispune .

Evaluarea activitatii functionarilor publici debutanti

Evaluarea activitatii functionarilor publici debutanti consta in aprecierea modului de dobandire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare indeplinirii atributiilor aferente functiei publice, a cunoasterii specificului activitatii si a exigentelor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Aceasta are drept scop dobandirea, de catre functionarul public debutant, a statutului de functionar public definitiv

Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu , de regula de catre seful serviciului in care acesta isi desfasoara activitatea.

Evaluarea activitatii functionarilor publici debutanti se face pe baza : referatului intocmit de indrumator, raportului de stagiu intocmit de functionarul public debutant si al raportului de evaluare intocmit de evaluator.

Referatul se intocmeste de persoana desemnata de Directorul executiv, ca indrumator al functionarului public debutant si cuprinde urmatoarele elemente:

- descrierea activitatii desfasurata de functionarul public debutant;

- aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu;

- conduita functionarului public debutant in timpul serviciului;

- concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea acesteia.

Referatul se intocmeste conform modelului din anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltara carierei functionarilor publici, si este inaintat cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, sefului serviciului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Modului de Evaluare a Performantelor in Cadrul CASAOPSNAJ.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI