Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9213
Mărime: 63.44KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA - IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

1. Noțiuni introductive 2

2. Regimul juridic național al substanțelor și preparatelor chimice periculoase 3

2.1 Regimul substanţelor şi preparatelor chimice stabilit prin Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 4

2.2 Regimul juridic special al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 5

2.3 Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase(A.N.S.P.C.P.) 7

2.4 Procedura de plasare pe piaţă a produselor biocide 8

3. Regimul îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecţie a plantelor 10

3.1 Regimul juridic general 11

3.2 Regimul produselor de uz fitosanitar 13

3.3 Reglementarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale 14

3.4 Activitatea de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară 16

4. Regimul deșeurilor 16

4.1 Regimul juridic general al deşeurilor stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 16

4.2 Regimul juridic de gestionare a deşeurilor 17

4.2.1 Regimul administrării deșeurilor 18

4.2.2 Regimul gestionării deșeurilor 19

4.3 Gestionarea deșeurilor industriale reciclabile 20

4.4 Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive 21

4.5 Regimul incinerării deșeurilor 23

4.6 Regimul depozitării deșeurilor 24

5. Concluzii 25

Extras din document

1. Noțiuni introductive

În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între specii şi parte intrinsecă a naturii, are un început şi un sfârşit inevitabil. Dacă în privinţa începutului aproape ca nu sunt dubii, lumea fiind de acord că în urmă cu câteva milioane de ani printr-un "accident natural" a apărut omul, sfârşitul inevitabil al acestuia naşte multe necunoscute. Problema ce se pune nu este "dacă", ci numai "când şi cum" va dispărea specia umană .

Evoluţiile recente ale umanităţii ne pot oferi un răspuns la problema de mai sus. Avem în vedere criza ecologică majoră care afectează în prezent în mod profund echilibrul natural din care face parte omul şi a cărui rupere poate însemna sfârşitul pentru actuala ordine a viului. Omul nu mai este centrul universului, ci a devenit o infimă parte în cadrul unui tot reprezentat de "ecosferă" care ocupă locul cel mai înaIt în ierarhia vieţii.

La aceasta a contribuit activitatea omului însuşi, care, din dorinţa sa de "mai bine" a acţionat împotriva mediului ambiant, pe care l-a poluat şi intoxicat cu o muItitudine de substanţe potrivnice vieţii. Avem în vedere aici substanţele şi preparatele chimice periculoase, armele, materialele explozive şi substanţele de distrugere în masă care susţin conflictele militare şi războaiele, folosirea energiei nucleare care produce reziduuri deosebit de toxice, precum şi "rămăşiţele" societăţii de consum, adică munţii de deşeuri. Utilizarea şi circulaţia substanţelor chimice periculoase antrenează din ce în ce mai muIte şi mai importante riscuri pentru mediu şi generează numeroase pagube. Amplasarea şi consecinţele sale au determinat apariţia şi dezvoltarea unor reglementări specifice la nivel naţional, internaţional şi comunitar. Ele se referă în principal la cerinţele ce trebuie respectate pentru fabricarea, comercializarea, utilizarea şi neutralizarea acestora. Problemele desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare în scopuri paşnice se pun cu şi mai mare acuitate după accidentul de la Cernobâl. De aceea, se impune ca activitatea de cercetare, proiectare, amplasare, producţie, construcţie şi montaj, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare şi altele să se realizeze în condiţii de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei şi mediului, cu riscuri cât mai mici, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

Materialele explozive au devenit foarte periculoase pentru mediu şi oameni, întrucât reacţiile chimice instantanee pe care le declanşează, generează o temperatură ridicată şi un puternic suflu de gaze, cu mari efecte distructive. De aici a apărut necesitatea ca, producerea de materiale explozive şi orice operaţiune cu acestea să fie încredinţată numai anumitor persoane fizice şi juridice, care sa fie înregistrate şi să posede autorizaţia prevăzută de lege. În ceea ce priveşte regimul juridic al stupefiantelor şi substanţelor psihotrope, acesta trebuie sa fie permanent îmbunătăţit ca urmare a consecinţelor devastatoare asupra sănătăţii consumatorilor. De aceea, s-a impus reglementarea strictă şi incriminarea ca infracţiune, fapte cum sunt: cultivarea, producţia, fabricarea, extracţia, prepararea, deţinerea, oferirea, vânzarea, distribuirea, procurarea, livrarea, mijlocirea, primirea, expedierea, transportul, importul şi exportul etc. de stupefiante şi substanţe psihotrope precizate de lege.

2. Regimul juridic național al substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Utilizarea şi circulaţia substanţelor chimice (periculoase) antrenează din ce în ce mai multe şi mai importante riscuri pentru mediu şi generează numeroase şi diferite pagube. Amploarea fenomenului şi consecinţele sale au determinat apariţia şi dezvoltarea unor reglementări specifice la nivel naţional, internaţional şi comunitar. Ele se referă în special la cerinţe impuse la fabricarea, comercializarea, utilizarea şi neutralizarea acestora.

Într-adevăr, expansiunea rapidă a industriei chimice în ultimele decenii şi riscurile numeroase şi adesea insidioase la adresa mediului astfel generate au făcut necesar un control al produselor chimice periculoase, inclusiv a celor care implică asemenea consecinţe în urma unei expuneri frecvente şi îndelungate ori efecte cronice în privinţa sănătăţii şi calităţii ambientului. Problema este agravată de interacţiunile sinergice posibile între diferitele produse şi substanţe folosite, sub cele mai diverse forme şi în registre multiple, ceea ce presupune reglementări din ce în ce mai precise şi cu un caracter tehnic pronunţat .

De remarcat faptul că preocupările în materie au apărut în cadrul OCEDE, s-au răspândit în CE şi au transgresat simultan în legislaţiile naţionale.

Preview document

Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 1
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 2
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 3
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 4
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 5
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 6
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 7
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 8
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 9
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 10
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 11
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 12
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 13
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 14
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 15
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 16
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 17
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 18
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 19
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 20
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 21
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 22
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 23
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 24
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 25
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 26
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 27
Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Analiza Regimului Juridic National al Substantelor, Produselor si Deseurilor Toxice.doc

Alții au mai descărcat și

Inșelăciunea

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA GENERALA A PATRIMONIULUI IMPORTANTA PATRIMONIULUI SI NECESITATEA OCROTIRII ACESTOR VALORI SOCIALE PRIN...

Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane

INTRODUCERE Problematica protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concentrează pe prevenirea şi combaterea fenomenelor de...

Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT...

Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase

I. INTRODUCERE În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între...

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Poluarea Mediului Ambiant

1. Noţiunea, trăsăturile definitorii şi definiţia dreptului mediului Evoluţiile generale înregistrate în ultimele decenii au determinat un proces...

Regimul Substanțelor și Preparatelor Chimice

Utilizarea şi circulaţia substanţelor chimice antrenează din ce în ce mai multe şi mai importante riscuri pentru mediu şi generează numeroase şi...

Protecția atmosferei

1. Notiune: Etimologic cuvantul “atmosfera” provine din limba greaaca( athmos=aer si spherein=aer, invelis), iar daca am incerca sa o definim, am...

Ai nevoie de altceva?