Analiza Sistemului Logistic la Academia de Studii Economice din Bucuresti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Sistemului Logistic la Academia de Studii Economice din Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Alte Domenii

Cuprins

1.Introducere 3
2 Identificarea activităţilor logistice 5
3.Clasificare şi evaluarea serviciilor logistice 7
4.Căi de raţionalizare a sistemului logistic 9
5.Bibliografie 11

Extras din document

Introducere

Înfiinţată în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. 2.972 din aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913, sub denumirea de “Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale”, Academia de Studii Economice din Bucureşti – denumirea actuală datând din anul 1967 – a pregătit zeci de generaţii de economişti, contribuind la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din ţara noastră.

Academia de Studii Economice din Bucureşti este universitate de stat, instituţie de învăţământ superior, cercetare, asistenţă de specialitate şi formare continuă; este o comunitate universitară distinctă ce funcţionează în baza Constituţiei, legislaţiei din domeniul învăţământului şi a celorlalte reglementări legale din România; îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu universitar propriu, având sediul în Piaţa Romană nr 6, sector 1, cod 010374, oficiul poştal 22, Bucureşti, CUI RO4433775, cu un buget format din sumele alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi din surse proprii; are autonomie şi libertate universitară, potrivit legislaţiei în vigoare.

Academia de Studii Economice din Bucureşti cultivă valorile ştiinţei şi culturii universale, ale ştiinţelor economice în special, precum şi ale celor juridice şi administrative.

În prezent, Academia de Studii Economice din Bucureşti reprezintă cea mai importantă instituţie de învăţământ superior economic din România cu o bogată tradiţie având drept scop fundamental pregătirea viitorilor economişti precum şi derularea de programe educaţionale permanente, deţinând poziţia de lider şi de coordonator în domeniul învăţământului economic superior şi al administraţiei publice din România.

Academia de Studii Economice din Bucureşti şi-a asumat misiunea de a aşeza învăţământul economic pe baze moderne, de a spori continuu nivelul său calitativ, pentru ca acesta să fie competitiv.

Prin intermediul programelor de învăţământ pe facultăţi şi specializări Academia de Studii Economice din Bucureşti asigură societăţii româneşti şi în principal economiei naţionale, economişti şi specialişti în administraţie publică, asigurând totodată continuarea pregătirii profesionale prin masterat, studii postuniversitare şi doctorat.

Această instituţie de învăţământ economic superior s-a impus ca o instituţie de prestigiu prin faptele mai multor generaţii de profesori, studenţi şi personal administrativ care au slujit cu dăruire învăţământul şi cultura românească.

În perspectiva devenirii sale este privită ca instituţie prestigioasă de cultură şi educaţie, îndeplinind şi rolul de etalon al învăţământului economie superior din România.

Academia are ca activitate principală de a pregăti absolvenţi cu program de licenţă sau masterat calificaţi să exercite funcţii economice şi prin programul de doctorat pregăteşte absolvenţi pentru o carieră în cercetare logistică şi de predare.

Academia are 1.760 de angajaţi, din care 272 profesori, 147 conferenţiari, 208 lectori, 174 asistenţi, 78 preparatori şi 881 personal didactic auxiliar şi administrativ. Studenţii reprezintă 33.354, din care 17802 licenţă, 13.419 masterat, 1312 doctorat, 350 şcoli academice şi 471 cursuri postuniversitare de specializare şi perfecţionare.

Oferta educaţională este aproape de beneficiarii săi prin intermediul celor 11 facultăţi:

- Administrarea Afacerilor - cu Predare în Limbi Străine (AA)

- Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE)

- Comerţ (COM)

- Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG)

- Economia Agroalimetară şi a Mediului (EAM)

- Economie (Ec)

- Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV)

- Management cu filierele Management Economic (MAN)

- Managementul Administraţiei Publice (MAP)

- Marketing (MRK)

- Relaţii Economice Internaţionale (REI)

Academia nu are capital social iar cifra de afaceri la 31.12.2010 a fost de 153.415.711 lei*.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Sistemului Logistic la Academia de Studii Economice din Bucuresti.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea de Comerţ