Apararea in Procesul Penal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Apararea in Procesul Penal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

§1. Apărătorul în procedura penală 2
§2. Drepturile şi obligaţiile apărătorului 5
§3. Participarea obligatorie a apărătorului 7
§4. Admiterea, numirea din oficiu şi înlocuirea apărătorului, confirmarea
calităţii şi împuternicirilor lui 13
§5. Renunţarea la apărător 17
§6. Înlăturarea apărătorului din procesul penal 20

Extras din document

§1. Apărătorul în procedura penală

În alin. 1 art. 67 CPP se conţine definiţia legală a apărătorului în procesul penal.

Prin „asistenţă juridică” se are în vedere sprijinul pe care apărătorul îl dă bănuitului, învinuitului, inculpatului în cadrul procesului penal prin lămuririle, sfaturile şi intervenţiile lui ca specialist în domeniul dreptului. Asistenţa juridică în sensul alin. 1 art. 67 poate fi acordată numai de către persoanele enumerate în alin. 2 al aceluiaşi articol. Alin. 2 art. 67 reglementează cercul de persoane care poate avea calitatea procesuală de apărător.

În pct. 1 alin. 2 se indică asupra avocatului. Potrivit art. 8 alin.1 al Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură nr. 1260 – XV din 19.07.2002, M.O. al republicii Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002, avocatul este persoana care a obţinut licenţă conform legii ( Despre licenţierea profesiei de avocat a se vedea capitolul III al Legii RM cu privire la avocatură) şi dispune de dreptul de a participa la urmărirea penală şi la dezbateri judiciare, de a se pronunţa şi de a acţiona în numele clienţilor săi şi/sau de a-şi reprezenta şi consulta clienţii în domeniul dreptului. Profesia de avocat se exercită în cadrul biroului individual de avocaţi sau a biroului asociat de avocaţi.

Pentru ca o persoană să dobîndească calitatea de avocat, se cer îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: să fie cetăţean al Republicii Moldova; să aibă capacitate de exerciţiu a drepturilor; să fie licenţiată în drept; să se bucure de o reputaţie ireproşabilă; să efectueze stagiul profesional şi să susţină examenul de calificare (alin. 2 art. 8 din Legea cu privire la avocatură).

În pct. 2 alin. 2 în calitate de apărători în procese penale sunt admise şi alte persoane abilitate prin lege cu atribuţii de apărător. Potrivit dispoziţiilor alin. 2 pct. 3 avocaţii din străinătate pot participa în calitate de apărători în cazul în care sunt asistaţi de un avocat din Republica Moldova. Prin sintagma „asistat de un avocat din Republica Moldova” se are în vedere participarea în cauză alături de avocatul din străinătate, a unui avocat din Republica Moldova. Alin. 3 din articolul comentat stabileşte momentul în care avocatul sau o altă persoană indicată în alin. 2 art. 67 capătă calitatea de apărător. În funcţie de modul în care apărătorul este admis, legiuitorul a prevăzut: pentru apărătorul ales – momentul în care acesta şi-a asumat angajamentul de a apăra interesele justiţiabilului (prin încheierea contractului de asistenţă juridică); pentru avocaţii desemnaţi din oficiu – din momentul numirii din oficiu printr-o ordonanţă sau încheierea de către organul de urmărire penală, procuror ori instanţa de judecată, fie la solicitarea organelor arătate desemnate de către şeful biroului de avocaţi (pentru detalii despre admiterea şi numirea din oficiu a apărătorului a se vedea comentariul la art. 70 CPP).

Apărătorul este obligat să înştiinţeze organul oficial despre asumarea angajamentului de a apăra, comunicîndu-i datele sale (nume de familie, prenume, număr de telefon, biroul la care activează). Din momentul acordării asistenţei juridice bănuitului sau învinuitului la reţinere ori arestare persoanele prevăzute în alin. 2 din prezentul articol se consideră apărătorul lor. Participarea de mai departe în cauză depinde de voinţa bănuitului, învinuitului şi poate avea loc pînă la terminarea procesului penal (alin. 4 art. 67 CPP).

Dacă bănuitul sau învinuitul obiectează ori în cauză se include un alt apărător activitatea avocatului iniţial încetează. În alin. 5 din prezentul articol se conţin cazurile speciale de incompatibilitate. Astfel, apărătorul nu este în drept să-şi asume angajamentul de a apăra şi nici nu poate fi numit în această calitate de organul care desfăşoară procesul penal dacă:

1) nu întruneşte condiţiile indicate în alin. 2 art. 67;

2) nu poate fi apărător conform restricţiilor prevăzute de art. 8 alin. 3 din Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură; activitatea de avocat a fost suspendată (art. 12 din Legea RM cu privire la avocatură) sau exercitarea profesiei de avocat a fost încetată la cerere ori prin retragerea licenţei (art. 13 din Legea RM cu privire la avocatură), nu poate fi apărător conform sentinţei judecătoreşti prin care s-a dispus privarea de dreptul de a exercita activitatea de avocat, stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani (art. 65 Cod penal).

3) pct.3 alin. 5 interzice dreptul de a asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe, precum şi a pleda împotriva părţii pe care a consultat-o anterior în legătură cu circumstanţele cauzei concrete.

Fisiere in arhiva (1):

  • Apararea in Procesul Penal.doc