Apararea in Procesul Penal

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6406
Mărime: 27.23KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

§1. Apărătorul în procedura penală 2

§2. Drepturile şi obligaţiile apărătorului 5

§3. Participarea obligatorie a apărătorului 7

§4. Admiterea, numirea din oficiu şi înlocuirea apărătorului, confirmarea

calităţii şi împuternicirilor lui 13

§5. Renunţarea la apărător 17

§6. Înlăturarea apărătorului din procesul penal 20

Extras din document

§1. Apărătorul în procedura penală

În alin. 1 art. 67 CPP se conţine definiţia legală a apărătorului în procesul penal.

Prin „asistenţă juridică” se are în vedere sprijinul pe care apărătorul îl dă bănuitului, învinuitului, inculpatului în cadrul procesului penal prin lămuririle, sfaturile şi intervenţiile lui ca specialist în domeniul dreptului. Asistenţa juridică în sensul alin. 1 art. 67 poate fi acordată numai de către persoanele enumerate în alin. 2 al aceluiaşi articol. Alin. 2 art. 67 reglementează cercul de persoane care poate avea calitatea procesuală de apărător.

În pct. 1 alin. 2 se indică asupra avocatului. Potrivit art. 8 alin.1 al Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură nr. 1260 – XV din 19.07.2002, M.O. al republicii Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002, avocatul este persoana care a obţinut licenţă conform legii ( Despre licenţierea profesiei de avocat a se vedea capitolul III al Legii RM cu privire la avocatură) şi dispune de dreptul de a participa la urmărirea penală şi la dezbateri judiciare, de a se pronunţa şi de a acţiona în numele clienţilor săi şi/sau de a-şi reprezenta şi consulta clienţii în domeniul dreptului. Profesia de avocat se exercită în cadrul biroului individual de avocaţi sau a biroului asociat de avocaţi.

Pentru ca o persoană să dobîndească calitatea de avocat, se cer îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: să fie cetăţean al Republicii Moldova; să aibă capacitate de exerciţiu a drepturilor; să fie licenţiată în drept; să se bucure de o reputaţie ireproşabilă; să efectueze stagiul profesional şi să susţină examenul de calificare (alin. 2 art. 8 din Legea cu privire la avocatură).

În pct. 2 alin. 2 în calitate de apărători în procese penale sunt admise şi alte persoane abilitate prin lege cu atribuţii de apărător. Potrivit dispoziţiilor alin. 2 pct. 3 avocaţii din străinătate pot participa în calitate de apărători în cazul în care sunt asistaţi de un avocat din Republica Moldova. Prin sintagma „asistat de un avocat din Republica Moldova” se are în vedere participarea în cauză alături de avocatul din străinătate, a unui avocat din Republica Moldova. Alin. 3 din articolul comentat stabileşte momentul în care avocatul sau o altă persoană indicată în alin. 2 art. 67 capătă calitatea de apărător. În funcţie de modul în care apărătorul este admis, legiuitorul a prevăzut: pentru apărătorul ales – momentul în care acesta şi-a asumat angajamentul de a apăra interesele justiţiabilului (prin încheierea contractului de asistenţă juridică); pentru avocaţii desemnaţi din oficiu – din momentul numirii din oficiu printr-o ordonanţă sau încheierea de către organul de urmărire penală, procuror ori instanţa de judecată, fie la solicitarea organelor arătate desemnate de către şeful biroului de avocaţi (pentru detalii despre admiterea şi numirea din oficiu a apărătorului a se vedea comentariul la art. 70 CPP).

Apărătorul este obligat să înştiinţeze organul oficial despre asumarea angajamentului de a apăra, comunicîndu-i datele sale (nume de familie, prenume, număr de telefon, biroul la care activează). Din momentul acordării asistenţei juridice bănuitului sau învinuitului la reţinere ori arestare persoanele prevăzute în alin. 2 din prezentul articol se consideră apărătorul lor. Participarea de mai departe în cauză depinde de voinţa bănuitului, învinuitului şi poate avea loc pînă la terminarea procesului penal (alin. 4 art. 67 CPP).

Dacă bănuitul sau învinuitul obiectează ori în cauză se include un alt apărător activitatea avocatului iniţial încetează. În alin. 5 din prezentul articol se conţin cazurile speciale de incompatibilitate. Astfel, apărătorul nu este în drept să-şi asume angajamentul de a apăra şi nici nu poate fi numit în această calitate de organul care desfăşoară procesul penal dacă:

1) nu întruneşte condiţiile indicate în alin. 2 art. 67;

2) nu poate fi apărător conform restricţiilor prevăzute de art. 8 alin. 3 din Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură; activitatea de avocat a fost suspendată (art. 12 din Legea RM cu privire la avocatură) sau exercitarea profesiei de avocat a fost încetată la cerere ori prin retragerea licenţei (art. 13 din Legea RM cu privire la avocatură), nu poate fi apărător conform sentinţei judecătoreşti prin care s-a dispus privarea de dreptul de a exercita activitatea de avocat, stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani (art. 65 Cod penal).

3) pct.3 alin. 5 interzice dreptul de a asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe, precum şi a pleda împotriva părţii pe care a consultat-o anterior în legătură cu circumstanţele cauzei concrete.

Preview document

Apararea in Procesul Penal - Pagina 1
Apararea in Procesul Penal - Pagina 2
Apararea in Procesul Penal - Pagina 3
Apararea in Procesul Penal - Pagina 4
Apararea in Procesul Penal - Pagina 5
Apararea in Procesul Penal - Pagina 6
Apararea in Procesul Penal - Pagina 7
Apararea in Procesul Penal - Pagina 8
Apararea in Procesul Penal - Pagina 9
Apararea in Procesul Penal - Pagina 10
Apararea in Procesul Penal - Pagina 11
Apararea in Procesul Penal - Pagina 12
Apararea in Procesul Penal - Pagina 13
Apararea in Procesul Penal - Pagina 14
Apararea in Procesul Penal - Pagina 15
Apararea in Procesul Penal - Pagina 16
Apararea in Procesul Penal - Pagina 17
Apararea in Procesul Penal - Pagina 18
Apararea in Procesul Penal - Pagina 19
Apararea in Procesul Penal - Pagina 20
Apararea in Procesul Penal - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Apararea in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Asigurarea Dreptului la Aparare in Procesul Penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Principalele Forme de Manifestare a Criminalității Organizate în Lumea Contemporană

PRINCIPALELE FORME DE MANIFESTARE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 1. Noţiuni generale. Scurt istoric. Ştiinţa care studiază...

Formele Infractiunii Intentionate

I.FAZELE DE DESFĂŞURARE ALE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE 1.Notiune Infracţiunea este întotdeauna o manifestare a omului în sfera relaţiilor sociale....

Asigurarea Dreptului la Aparare a Invinuitului la Faza Urmaririi Penale

Introducere Neîncălcarea drepturilor, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului e o condiţie nestingherită a...

Institutii de Drept Procesual Penal

I. URMARIREA PENALA 1.Urmarirea penala-prima faza a procesului penal La realizarea scopului procesului penal de aplicare a legii penale...

Procedee Tehnice de Audiere a Invinuitului sau Inculpatului

Ascultarea invinuitului sau inculpatului este o activitate procesuala şi de tactica criminalistica , efectuata de către organul de urmarire penala,...

Te-ar putea interesa și

Participantii in Procesul Penal. Succesorii, Reprezentantii si Substituitii Procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii si Egalitatile Armelor in Procesul Penal

INTRODUCERE Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi,...

Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Dreptul de Aparare - Aparatorul, Instrument al Asistentei Juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Asigurarea Dreptului la Aparare in Procesul Penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii in Procesul Penal al Republicii Moldova

Introducere Problema consolidării legităţii în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecţionarea teoriei...

Ai nevoie de altceva?