Aplicarea Tratatelor de Drept International Public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5122
Mărime: 22.05KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emanoil Corneliu MOGIRZAN

Cuprins

Cap. I. Noţiuni introductive privind tratatele internaţionale

Cap. II. Rezervele tratatelor internaţionale

Cap. II.1. Noţiuni introductive

Cap. II.2. Condiţiile de fond şi de formă ale rezervelor tratatelor intenaţionale

Cap. III. Aplicarea tratatelor internaţionale

III. 1. Noţiuni introductive

III. 2. Regula pacta sunt servanda

III. 3. Aplicarea cu titlu provizoriu a tratatelor

III. 4. Aplicarea directă a tratatelor internaţionale

III. 5. Aplicarea tratatelor de judecătorul intern

III. 6. Aplicarea în spaţiu a tratatelor internaţionale

III. 7. Aplicarea în timp a tratatelor internaţionale

III. 8. Aplicarea tratatelor faţă de statele terţe

III. 9. Aplicarea tratatelor în dreptul intern

Cap. IV. Interpretarea tratatelor internaţionale

Cap. V. Concluzii

Extras din document

APLICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRATATELE INTERNAŢIONALE

Problema obligaţiilor şi drepturilor ce decurg dintr-o înţelegere convenită între două persoane s-a statornicit şi în relaţiile dintre state, încă de la apariţia acestora. În practica relaţiilor internaţionale, mijloacele mai vechi prin care statele deveneau părţi la tratate constituiau semnarea sau ratificarea. Istoria relaţiilor internaţionale afirmă că unul dintre cele mai vechi tratate este acela din anul 1296 î.e.n., încheiat între Ramses al II – lea, faraonul Egiptului, şi Hattusilli, regele hitiţilor. La grecii antici, tratatele încheiate de reprezentanţii anume împuterniciti erau supuse aprobării adunării poporului. De asemenea, tratatele încheiate de Senat, în timpul Imperiului roman, erau supuse, printr-un plebiscit, poporului, în comitia tributa, care putea să le ratifice ori să le respingă.

Reţinem astfel că, din cele mai vechi timpuri, tratatul s-a impus ca mijloc al relaţiilor dintre state, tehnicile folosite fiind, în general, apropiate de cele din prezent. Dar încheierea şi aplicarea tratatelor în trecut nu exprima, în realitate, o voinţă a poporului, ci a claselor dominante în statele respective.

În prezent, în societatea contemporană, formată, în principal, din state suverane şi organizaţii internaţionale create de aceste state, tratatele îndeplinesc un rol fundamental, în sensul că entităţile care formează societatea internaţională sunt ţinute să respecte în raporturile dintre ele, dispoziţiile tratatelor la care sunt părţi.

În sensul cel mai larg al cuvântului, tratatul este un acord de voinţă între subiecte de drept internaţional, supus normelor dreptului internaţional.

Ca operaţie juridică (negotium iuris) ,,tratatul” este definit, în general, a fi o înţelegere încheiată între două sau mai multe state, prin care se determină drepturile şi obligaţiile lor reciproce şi se stabilesc norme de conduită pe care ele se obligă să le respecte.

Dar tratatul mai poate fi definit şi ca un instrument (instrumentum iuris), în care se încorporează un acord de voinţă între state.

Tratatele se încheie între subiectele de drept internaţional. Statele, fiind subiectele principale ale acestui drept, au o capacitate deplină în încheierea tratatelor internaţionale.Organizaţiile internaţionale guvernamentale fiind creaţia statelor au calitatea de subiecte derivate ale dreptului internaţional, cu capacitatea de a participa la tratate internaţionale numai în măsura şi limitele în care statele membre – prin actul lor constitutiv le conferă această facultate.

Dreptul de a participa la tratate internaţionale îl are orice formaţie statală, având calitatea de subiect de drept. Deci chiar dacă în relaţiile internaţionale contemporane figura centrală este ,,statul suveran”, se recunoaşte dreptul de a participa la tratate şi naţiunilor care în procesul de formare a statului lor independent şi suveran au atins un anumit grad de organizare a unei puteri centrale.

II. REZERVELE TRATATELOR INTERNAŢIONALE

II. 1. Noţiuni introductive

Însemnătatea şi dimensiunea problemelor existente pe plan internaţional a determinat statele ca, atunci când încheie tratate internaţionale, să recurgă la dispoziţii de detaliu, reprezentate de rezervele la tratatele internaţionale.

În literatura juridică de specialitate, rezerva la tratate este definită ca o declaraţie unilaterală care face parte integrantă din actul juridic prin care un stat, având vocaţie de a deveni parte la un tratat multilateral, intră în rândurile părţilor contractante. Această declaraţie se consemnează în afara textului tratatului şi are drept scop să reducă, cât priveşte statul în cauză, întinderea obligaţiilor decurgând din acel tratat.

Preview document

Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 1
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 2
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 3
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 4
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 5
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 6
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 7
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 8
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 9
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 10
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 11
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 12
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 13
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 14
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 15
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 16
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 17
Aplicarea Tratatelor de Drept International Public - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Aplicarea Tratatelor de Drept International Public.doc

Alții au mai descărcat și

Libera Circulatie a Persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Tratatul de la Lisabona

I.Tratatul - Definitie Tratatul reprezinta “ actul juridic care exprima acordul de vointa intre doua sau mai multe state, sau alte subiecte de...

Accesul la libera circulație a persoanelor fizice în statele membre UE

Introducere În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluție constantă,...

Dreptul Tratatelor

.1. Definitia si sediul legal al materiei Tratatul international constituie principalul izvor al dreptului international, creand norme noi de...

Structura Sistemului European de Protecție a Drepturilor Omului

CAPITOLUL I STRUCTURA SISTEMULUI EUROPEAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI SECŢIUNEA I Convenţia Europeană asupra Drepturilor Omului Problema...

Drept International Public

GENERALITATI I.1.NOTIUNI INTRODUCTIVE In acceptiunea sa cea mai larga, dreptul international public, odinioara denumit si “dreptul...

Formele Răspunderii Penale Internaționale

FORMELE RĂSPUNDERII PENALE INTERNAŢIONALE 1.Scurt istoric. Definiţia dreptului internaţional penal Dreptul internaţional penal este chemat să...

Te-ar putea interesa și

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Constructia si Extinderea Uniunii Europene

1. Precizări introductive Prin "Comunităţile europene", "Comunitatea europeană" sau "Uniunea europeană" se înţelege, în limbajul comun, sistemul...

Contenciosul Administrativ

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND JURISDICTIA ADMINISTRATIVA DIN PRISMA RELATIEI DINTRE CONTENCIOSUL INTERN SI EUROPEAN CAPITOLUL I...

Tratatul International - Izvor de Drept

Capitolul 1. Preliminarii 1.1 Notiunea de tratat international Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului...

Drept Comunitar

1. Constituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECO) Initiativa unor noi demersuri de integrare europeana, dupa esecul de la Haga...

Procedura Extradarii Pasive si Active

SECTIUNEA I Extrădarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internaţională. Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de...

Dreptul Aplicabil Administratiei Publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Încheierea Tratatelor

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND TRATATELE 1.1. Evoluția tratatelor in Dreptul Internațional Public Societatea internationala formata...

Ai nevoie de altceva?