AQUAPOL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie AQUAPOL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere
1. Fondarea şi membrii AQUAPOL
2. Comitetul executiv AQUAPOL
3. Grupurile de lucru ale AQUAPOL
4. Proiectele şi bazele de date AQUAPOL
Concluzie
Bibliografie

Extras din document

Introducere

AQUAPOL este Asociaţia Europeană a Poliţiilor Transporturi Navale şi Autorităţilor Navale din statele membre U.E.

Astfel, AQUAPOL este o asociere de auto-guvernare a autorităţilor similare de aplicare a legii din statele membre UE şi din Elveţia în apele maritime şi pe căi navigabile interioare.

Activităţile de AQUAPOL includ: schimbul de bune practici, schimbul de informaţii de control, de formare în comun, în comun operaţiuni internaţionale de control, sfaturi comun în ceea ce priveşte legislaţia şi lobby comun.

În numele membrilor, Asociatia AQUAPOL stabileşte şi menţine contacte cu instituţiile şi organizaţiile relevante la nivel internaţional şi / sau nivel european.

Aquapol a fost fondată în 2002 de către poliţia de apă germană şi olandeză.

În fiecare an AQUAPOL efectuează un număr de operaţiuni internaţionale de control, de către toţi membrii în comun.

În timpul acestor operaţiuni, verificări în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă ilegale la bord, peste ori de navigaţie, siguranţă şi neglijând regulamentele de securitate, de navigaţie sub influenţa alcoolului şi / sau a drogurilor, calificarea insuficientă a membrilor echipajului şi de rupere a normelor de mediu sunt efectuate.

De-a lungul ultimilor ani operaţiunile comune de control a arătat că aproximativ 30% din navele verificate nu au fost în ordine. În aceste cazuri, una sau mai multe încălcări ale regulilor au fost constatate în timpul controalelor.

1. Fondarea şi membrii AQUAPOL

Cooperarea poliţienească internaţională se realizează prin instrumente specifice, care au rolul de a asigura cadrul legal oferit atât de dreptul naţional, cât şi de dreptul public internaţional. Instrumentele de cooperare se constituie ca forme-cadru, reciproc recunoscute de state, care stabilesc condiţiile şi modalităţile de cooperare.

Cooperarea poliţienească presupune asigurarea schimbului de informaţii, cooperarea, conlucrarea şi colaborarea pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii şi asigurarea unui spaţiu de securitate naţională şi, implicit, internaţională.

Cooperarea, conlucrarea şi colaborarea exprimă modalităţile concrete prin care agenţiile de aplicare a legii acţionează în vederea realizării unor obiective comune. Coordonarea eforturilor informative, schimbul de informaţii şi alte nevoi de cooperare se realizează prin protocoale, programe, proiecte ori operaţiuni informative.

Cooperarea semnifică organizarea, coordonarea, susţinerea şi realizarea în comun, pe baza unor programe specializate sau planuri de măsuri, de către structurile privind schimbul de date şi informaţii, în raport de competenţe, a unor acţiuni specifice, care vizează obţinerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor şi produselor informaţionale cu relevanţă pentru combaterea infracţionalităţii, de care să beneficieze toţi participanţii.

Conlucrarea defineşte modalităţile concrete de organizare şi desfăşurare de către personal sau compartimente specializate, în raport de competenţe, în beneficiul autorităţilor, a unor acţiuni specifice, limitate în timp şi spaţiu, care vizează obţinerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor şi produselor informaţionale cu relevanţă operativă.

Colaborarea se realizează pentru necesităţile de angajare a competenţelor altor autorităţi sau instituţii publice/organizaţii de drept privat, agenţii de aplicare a legii şi structuri departamentale iniţiind şi dezvoltând proiecte de colaborare pe baza şi în executarea dispoziţiilor legii .

AQUAPOL este un parteneriat european de colaborare şi conlucrare al forţelor de poliţie şi inspectoratele de navigare pe căile de apă. Domeniile sale de responsabilitate sunt apele interioare şi maritime de navigaţie (profesionale, precum şi de agrement), securitatea transporturilor pe căile navigabile şi în porturi, şi combaterea criminalităţii.

Aquapol a fost fondată în 2002 de către poliţia de apă germană şi olandeză. La momentul de membru include 9 forţele de poliţie şi trei de navigaţie interioară inspectoratele din 9 state membre ale UE: Olanda, Germania, Belgia, Franţa, Austria, Ungaria, Republica Cehă, România şi Slovacia.

Fisiere in arhiva (1):

  • AQUAPOL.doc